+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

23 Kasım 2017, 08:39
  defa okundu.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Proje alanı kentin önemli arterlerinden Cumhuriyet Caddesi ile kentlinin yoğun olarak kullandığı ticari ve sosyal alan-mekânların arasında olan yaya koridorunun (Hal Sokak) bitişiğinde yer alması ve hem kamusal hem de ticari mekânları bünyesinde barındırması sebebiyle kentli için büyük potansiyeller taşımaktadır. Önerilen projenin amacı açık alanlarla bir bütün oluşturarak kentlinin gece ve gündüz yaşamına katkı sağlayan, sosyal ve kültürel mekânlarla kentlinin günlük hayatını destekleyen bir sosyal-kamusal kullanım alanı oluşturmaktır.

Bu amaç doğrultusunda alışılageldik iç - dış mekân kavramını reddeden, kentliler için yapının yüzeylerinin bir duvar değil bir geçiş alanı - kullanım alanı olması önerilmiştir. Yapının peyzaja bakan yüzeyleri bazen boşluklar, geçişler, teraslar ve bazen de bir izleme alanına dönüşerek her yaştan kullanıcının yapı ile doğrudan - fiziksel veya dolaylı - görsel olarak bağlantı kurması amaçlanmıştır.

Sepetçi Sokak ile Cumhuriyet Caddesi - Kent Meydanı arasında yaya bağlantısı sağlayan koridorun küçük peyzaj ögeleriyle donatılarak daha konforlu hale getirilmesi, daha az yaya yoğunluğu bulunan Acıbadem Sokak üzerine kentlinin gece yaşamına katkı sağlaması amacıyla açık hava sineması tasarlanması, Muammer Aksoy Sokak'taki mevcut tek yön araç yolu kullanılarak kapalı otopark bağlantısının bu yoldan karşılanması uygun bulunmuştur. Tasarlanan yapının mevcut kentli - araç hareketine bağlı olarak zemin kotunda şekillenerek boşluklar ve girintiler oluşturması ile kentlinin doğal olarak yapıya katılımının sağlanması amaçlanmış bu doğrultuda yayanın Sepetçi Sokak, Hal Sokak ve Acıbadem Sokak' tan ulaşımı sağlanmıştır.

Yapıda tasarlanan kamusal ve sosyal mekânların günlük hayata doğrudan dâhil olması amaçlanmış bu sebeple yapı bütününden farklı olarak yayanın günlük hayatına entegre olan mekânlar olarak tasarlanması, ticari kullanımların ise kendi ihtiyaçları doğrultusunda yaya yoğunluğundan koparılarak yarı geçirgen mekânlar olarak tasarlanması uygun bulunmuştur.

Zemin ve 1. katta kentlinin direk ulaşabileceği postane, banka ve belediye hizmet birimi ile restoran ve kafe Sepetçi Sokak ve Hal Sokak cephesiyle ilişkilendirilmiş, çok amaçlı salon ve eğitim birimleri için kütle içerisinde zemin kotu altında bir alt meydan oluşturularak genel kullanımlardan yarı kopuk bir mekân olması ve galerilerle doğal ışık alması sağlanmıştır. Galerilerle katlar arasında vistalar oluşturularak yapı içinde, teraslarla ve balkonlarla iç mekân - dış mekân arasında görsel bağ kurulmuş kaliteli çalışma ve yaşama ortamları sağlanmaya çalışılmıştır.

Enerji kullanımı; önerilen tasarımda yapı cepheleri işlevlere göre parçalanmış, geçirgen, yarı geçirgen ve geçirimsiz alanlar olarak birbirinden ayrılmıştır. Kamusal birimler ve yeme içme birimlerinin cepheleri tamamen şeffaf olarak düşünülmüş ve gün ışığının maksimum düzeyde kullanılması amaçlanmış, alışveriş birimlerinde gün ışığı ihtiyacı olmadığı için cepheleri kapalı olarak tasarlanmış ve yapay aydınlatmalar ile aydınlık sağlanması düşünülmüş, ofis birimlerinde ise cepheler dikey şeritler ile parçalanarak yarı geçirgen bir yüzey elde edilmiş ve yeterli gün ışığının kütlenin içine alınması amaçlanmıştır. Ayrıca bina yüzeylerinin çeşitli yerlerinde teraslar, boşluklar, açılır-kapanır yüzeyler oluşturularak bina içerisinde temiz hava – kirli hava dolaşımı sağlanması amaçlanmış bunun yanında yaz aylarında açılır kapanır yüzeylerin açılarak kütle içerisinde ısınan havanın doğrudan dışarı atılması, kış aylarında ise bu yüzeylerin kapatılmasıyla güneşin etkisiyle içerideki havanın herhangi bir yapay ısıtıcıya gerek kalmadan bir miktar ısınması ve bu ısıyı koruması amaçlanmış iç mekanda 12 ay boyunca konforlu ve ekonomik bir ortam sağlanmaya çalışılmıştır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Yarışma No: 201714
Proje Yeri: Merzifon, Amasya
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Statik Projesi: Mehmet Halıcı
İlgili Projeler