+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Proje Önerisi, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Proje Önerisi, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

21 Kasım 2017, 15:22
  defa okundu.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Yapı kapalı bir bina şeklinde değil, yer aldığı kentsel doku içinde kendi içinde dükkan birimlerinin farklı yönlere doğru yerleştirilerek parçalanmasıyla dışarıdan katılımı, kullanımı maksimum düzeyde ele alacak bir mimari kurguyla tasarlanmıştır. 15 adet dükkan birimi ikişerli birimler halinde birbirinden ayrılarak, 3 metre derinliğinde bir avluyu tanımlamış, kentsel hayatın hareketli yapısı içinde bulunduğu çevreye yeni bir mimari kimlik kazandırmıştır.

Dükkanların tek parça olması yerine parçalı geometrisi her dükkanın kentle ilişkisini daha doğurgan bir hale getirmektedir.

Yarı açık bir mekan tanımlayan bu avlu, çevredeki kullanıcıların gelip vakit geçirebileceği yeni bir kentsel röper noktası oluşturacaktır.

Ofis katı alttaki dükkanları ve avluyu örterek, altında yarı açık mekan oluşturmakta ve mekan algısını güçlendirmektedir. Ofis katını taşıyan farklı açılarla yapıya estetik değer katan çelik kolonlar, bodrum kat perde duvarı üzerinde yükselmektedir.

Kapalı otopark için araçlar Muammer Aksoy sokaktan gelen akışla bu sokak üzerinden yapıya erişebilecektir. Ofis bloğu altındaki mekan 3 yönden erişime açıktır. Kentin yaşarken düzenli girdal bir geometri ile değil farklı yönlerde oluşan sokaklarla düzensizlik içinde düzende oluşu gibi, 15 dükkanın bir araya gelişi de bu kentsel yaşam biçimine referans vermektedir.

Yangın mesafesinden dolayı ofis bloğunun ucunda yer alması gereken yangın kaçış merdiveni avluya doğru kablolarla asılarak köşe dükkanın üzerinden dışarıya açılmaktadır. Bu haliyle mekana değer katan sanatsal bir estetik içinde yapıya çekicilik katması düşünülmüştür.

Klasik bina mantığındaki katların üst üste yerleştirilerek bir çarşı yapılmasındansa, dükkanlar farklı bir geometri ile kendi dilini oluşturmuş, altta oluşan bu hareketli dil, ofis bloğunun tek parça monolitik yapısıyla bir zıtlık kazanmıştır. Bu haliyle ofis bloğunun yekpareliği, altındaki hareketli dükkan geometrisinin vurgusunu arttırmaktadır.

Konferans salonu avlu altındaki katta yer almaktadır. Kurslar ise ofis bloğuna ulaşım sağlayan merdiven ve asansör birimlerinin olduğu kısımda avluya bakacak şekilde ortak mekanları olan iki kat olarak düzenlenmiştir.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ RAPORU

Yapı statik açıdan karma strüktürde bir yapıdır. Bodrum katları avlu kotuna kadar betonarme olarak gelmekte, avlu kotu ve üzerindeki dükkanların taşıyıcısı ise çelik strüktürde ele alınacaktır.

Yukarıdaki ofis yapısının yükünün çelik kolonlarla dükkan ve avlu katından bağımsız taşınması, yapı rijitliği açısından asimetrik bir denge sağlamaktadır.3 kat geçen çelik kolonlarla dükkanların çelik taşıyıcıları iç içe iki strüktürdür. Bu sayede avlu içindeki düzensiz taşıyıcı geometrisi 50 cm lik perde duvarlarla çevrili bodrum katlarına entegre olmaktadır.

Le Corbusier'in Marsilya Bloklarında uyguladığı güçlü betonarme taşıyıcı üzerinde bu betonarme ile aks ilişkisini her doğrultuda kurmayan üst konut birimlerinin karma strüktürü, bu yapıda da bodrum katlar ve avlu katı-dükkanlar arasında mevcuttur.


Marsilya Bloğu Strüktür Diagramı

Ofis bloğu bodrum perde duvarlarına mesnetlenen farklı yönlerde açılar yapan çelik kolonlar ve merdiven ve asansörün olduğu yönde betonarme perde ve betonarme kolonlarla taşıtılmaktadır.

Yapı tasarımında kullanılan aks açıklıklarında mevcut arsa büyüklüğü temel belirleyici olmuştur. Dengeli yük dağılımı sağlamak için bütün yapı alanına oturan bir taşıyıcı sistem tasarlanmıştır.

Kolonlarının aks açıklıkları belirleyici olmuştur. Otopark rampası giriş duvarında yaklaşık 2,5 metre aralıklarla sık betonarme kolonların düzenlenmesi ile bu cephede daha ince kolon kesitleri elde edilmiştir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Yarışma No: 201714
Proje Yeri: Merzifon, Amasya
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Tasarım Ekibi: Selim Senin
İlgili Projeler