+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Çuhadaroğlu Alüminyum 2017 Öğrenci Proje Yarışması

Katılımcı, Çuhadaroğlu Alüminyum 2017 Öğrenci Proje Yarışması

9 Ekim 2017, 15:01
  defa okundu.


Proje Raporu

ma*[Hal]

 *Su ile değişip dönüşen

Modernleşme ve sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkmış olan otomasyon ve kesinlik prensipleri, döneminde ve sonraki süreçlerde, hayatın birçok alanında olduğu gibi; kentteki hayatın temel birimini oluşturan yaşam birimi "ev"i de dönüştürmüştür. Kullanıcısının muğlak hareketlerine ve zaman kaybına yer bırakmayan bu prensipler; evi kullanıcısının arzu ve isteklerinden arındırmış, onun isteklerini ve beden hareketlerini önceden planlayarak, kullanıcısını bir robotlaştıran bir yaşama mekanına "konut"a evrilmesine neden olmuştur.

"Ev"in evrilip, "konut"a dönüşmesiyle, kullanıcısı ve çevresi ile olan bağlamı tamamen kopmuş, rasyonel kurallar bütününü takip eden yaşam şablonları(tipoloji) ortaya çıkmıştır. Şablonlar ve bu şablondaki boşlukları doldurmaya yönelik tasarlanmış objeler, kullanıcıyı ve arzularını tamamen göz ardı etmeye başlamış, sonucunda şablonun kendisi kullanıcıyı seçmeye ve dönüştürmeye başlamıştır.

Kullanıcıyı tipoloji değil, tipolojiyi kullanıcı belirler. Mimarın kente ve kullanıcısına karşı sorumluluğu, onların arzu ve istekleri doğrultusunda şekillenecek kentin temel yaşam mekanı olan "ev"i sağlamaktır. "Ev" kullanıcısının arzusu ile dönüşürken hem kullanıcısına, hem ilişki içerisinde olduğu kente, hem de onun kamusal alanını dönüştürürken kentliye yeni deneyim alanları sunacaktır Kamusal mekan deneyimlerinin "ev" kullanıcısını, "ev" kullanıcısının kamusal mekanı dönüştürdüğü ma*[Hal], alternatif bir yaşam pratiğidir.

Kentlinin ve kullanıcıların kamusal alan deneyimini arttırmak için ma*[Hal], İstanbul Fındıklı'da Fındıklı Park'ı ve İstanbul Boğazı'nda konumlanmıştır. Kentliler için kıyı kullanımı ve su ile etkileşime girmek kamusal bir haktır ancak İstanbul'da bu kamusal hak noktasal olarak gerçekleşmektedir Beşiktaş-Karaköy boğaz hattında kullanıcıların kamusal alanı deneyimleyebileceği noktalardan biri olan Fındıklı'da, ma*[Hal] kentlilerin ve "ev" kullanıcıların su ve kamusal alan ile olan deneyimlerini arttırmayı hedeflemiştir.

Suyun üzerinde konumlanmış olan "ev"ler, kullanıcısının isteğine göre değişip "öğrenci","aile","gezgin","sanatçı" vb. farklı birçok kullanıcıya hitap edebilmektedir.5x5m'lik dönüşebilir mekan olarak tasarlanan "ev", kullanıcının ihtiyacı olan temel fonksiyonları ve dönüştürebileceği alanı sağlarken; diğer fonksiyonları kamusal alana atayarak kullanıcısını aynı zamanda kamusal alanı dönüştürmeye zorlar.

ma*[Hal]; "Ev" kullanıcısının evde istediği yemek yeme, toplanma vb. diğer birçok fonksiyona kamusal alanında olanak sağlamakta; konumlanmış olduğu Fındıklı ve çevresinde; sergi, etkinlik vb. deneyimler ile kullanıcısının suyu farklı eylemler ile deneyimleyebileceği etkinliklere olanak sağlayan kamusal bir yaşama salonu (living room) olarak işlev görmektedir.

"Ev"ler suyun üzerindeki kanallarında hareket ederek, kamusal alanın birden fazla olanağa (aileler için iç avlu, öğrenciler için yurt alanı vb.) elvermesine; "ev"lerin dönüşmesiyle de kente birden fazla deneyimlenebilecek etkinlik (açık atölye, balıkçı evi vb.) sunulur. Fındıklı ile ma*[hal]'i bağlayan platformlar ve bu platformlarda kentteki ve ma[hal]'deki etkinliklerin sürdürülmesiyle kent ve ma[hal] etkinlik aracılığıyla bağlanmış olup, suyun içerisinde bulundurduğu mekanı izole etmesi ve çevresinden koparması engellenmiş olur.

ma*[Hal]; suyun kullanılması ile, kentin ve kullanıcının değişen isteklerine ve yoğunluğuna cevap verecek, kullanıcılarının arzularıyla şekillenen ve onların kamusal alan ve suyu deneyimlemesine imkan veren kıyı kullanım hakkını geliştiren; kentin-"ev"in ve kullanıcının bir bütün olarak kamusal alanı dönüştürüp deneyimlemesine olanak sağlayan, kamusal alanın kentin "yaşama salonuna (living room) evrilmesine olanak sağlayan alternatif bir yerleşme pratiği denemesidir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!

Künye
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İlgili Projeler