+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

2 Ekim 2017, 09:14
  defa okundu.

Rapor

Kent; algılanan fiziksel çevrenin yanı sıra, doğal çevrenin, kentli-kent ilişkisinin, kentlinin günlük aktivitelerinin şekillendirdiği bir bütündür.

Yerel yönetim yapısı olarak belediye binalarının doğası gereği, kentin etkileşim alanı içinde bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda tasarlanan belediye binasının ihtiyaç programlarına cevap vermesinin yanı sıra, bulunduğu alanla samimi bir bağlantı kurması ve belirli bölgelerindeki geçirgenliği sayesinde kentle ve kentliyle güçlü temaslar oluşturması önemli birer faktör olarak belirlenmiştir.

MİMARİ KONSEPT PARAMETRELERİ

Tasarım alanı, uygulama imar planında gösterilen kentsel sit alanının doğusunda, Müslüman mezarlığının batısında, yerleşik konut dokusunun güneyinde ve Atatürk Bulvarı'nın kuzeyinde yer almaktadır. Proje alanındaki yüksek eğim nedeniyle oluşturulan istinat duvarı, kentlinin ve üst bölgedeki konut alanı kullanıcılarının bu alana ulaşımını engelleyen ve tasarlanacak olan belediye hizmet binasını kentten ve kentliden koparma riski bulunan bir öğe olarak ele alınmıştır. Yine uygulama imar planında belirtilen ve yayalaştırılan Şermiaza Sokak ile Müslüman mezarlığı ve tasarım alanı arasında kalan yaya geçişi projenin oluşumunda etkili olan faktörlerdendir. Alanın çevresindeki sokakların yapı ile ilişkisinin sağlanması düşünülmüştür. Alan içi tasarım yaklaşımı; alanın büyüklüğünün insan ölçeğinde değerlendirilmesini sağlayacak gridal bir sistem üzerinde kurgulanmıştır. Gridal sistemin oluşturduğu yaya yolları, hem alan içindeki işlevsel bölümlenmeyi, hem de alan dışı dokudaki yolların alan içinde sürekliliğini sağlamaktadır. Amaç; bütünü var eden kent parçalarından kentin oluşması gibi, tasarım alanını da; alan içi işlevlere yönelik cevaplar üreten 4x4, 4x8 ve 8x8 metre büyüklüklerinde modüllerle oluşturmaktır. Kütle; çevreden gelen yaya hareketlerini içine alan, girişlerini bu mekanlardan besleyen, oluşturulan ara mekanlarla kullanıcılarını yönlendiren nitelikte kurgulanmıştır.

KÜTLE KONSEPT PARAMETRELERİ

Kentsel sit alanı sınırını oluşturan ve yayalaştırılarak kentliye kazandırılan Şermiaze Sokak ile mevcut Müslüman mezarlığı bitişiğindeki yaya yolunu birleştirmeyi hedefleyen ve zemin katta konumlandırılan ticari mekanlar, belediye ana girişi, kafeler, restoran, konferans salonu, açık etkinlik alanları ve meclis meydanı ile ilişkili ve buraları besleyen/beslenen sosyal bir 'Belediye Allesi' önerilmiştir. Kentlinin günlük ihtiyacını karşılayacak ve sosyal aktivitelerini sağlayacak kapalı, yarı açık ve açık alanlar öneren alle, kullanıcıların binayla iç içe ve direkt temas halinde olmasını hedeflemiştir. Alle; belediye birimlerinin yoğun temposuyla, kentsel yaşamın devingenliğini birbirinden ayırırken, belediyenin ve kentsel yaşamın birbirine dokunduğu, katılımcı bir ortam oluşturur. Alle boyunca; kafelerle, restoranla, konferans salonunun fuayesiyle ve aynı zamanda belediye binasının girişiyle karşılaşılır. Bu kurgu, belediye kurumunun, kentsel yaşamın içinde, keskin ayrımları olmaksızın var olmasını sağlar. Konferans salonu fuayesi ve kafeler istenildiğinde Alleye açılarak sokağa taşar. Benzer şekilde, zemin katta çözümlenen kreş birimleri de, yapının kuzeyinde tasarlanan çocuk oyun çayırına açılır ve yeşil alanlarla bütünleşik çalışır. Yapının kentsel boşlukları, yalnızca geçilip gidilen mekânlar yerine; sokağa taşan kafenin, konferans salonunun davetkârlığıyla karşılaşılan, kitap okumak için uğranan, bir organizasyon sonrası davetlilerin kutlama yaptığı, kreşteki çocukların oyun oynadığı, yemek sonrası açık havada çay içmek için çıkılan, konforlu mekânlar tanımlar. Böylece yapı; zeminde farklı işlev alternatifleri ve mekânsal çeşitlilik meydana getirerek konforlu bir fiziksel çevre oluşturur ve belediye binasını bir çekim alanına dönüştürür. Ticari yapılar, zemin katta halka doğrudan hizmet veren dükkânların kullanımına, üst katlarda da ofis kullanımına olanak tanıyacak şekilde kurgulanmıştır.

Uygulama imar planında belirtilen yapılaşma alanı sınırları içerisinde oluşturulan kütle, zemin katta yaya geçirgenliği sunan ve üst katlarda Rüstem Paşa Külliyesini referans alarak avlulaşan bir mimari dil amaçlamıştır. İnsan ölçeği göz önüne alınarak tekil bir kütle yerine, işlevsel ve kütlesel olarak ayrılmış parçalı bir kompozisyon önerilmiştir. Belediye Meclisi, Başkanlık, Ofisler ve Konferans Salonu şeklinde işlev ayrımı yapılan kütlede, Belediye Meclisi ve Konferans Salonu hacim ve cephe malzemesi olarak özelleşmiştir. Zemin katta (25.45) ve +4.50 (29.95) kotunda belediye girişleri düzenlenmiş olup, bu bağlamda belediye allesine kuzey-güney doğrultusunda amfi yüzey ile eklemlenen ve proje alanı kuzeyindeki konut alanını Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi üzerinden park alanına ulaştıran bir yaya geçiş aksı önerilmiştir. Böylelikle mevcut istinat duvarının; en az müdahale ile, kentlinin kütleye ulaşımını engellemesi durumu ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu haliyle belediye binası; konut dokusu ile park arasında bir geçiş görevi üstlenmeyi de gayeedinmiştir.

Alanın çevresindeki sokaklar ve kentsel karar aşamasında kurgulanan yeşil zonlar, alanın içinde devam ettirilmiş, alanın kentin yapısal bütünlüğüne entegre olması sağlanmıştır. Yapıların zemin katları arkatlı tasarlanmış, dükkân önlerinde yarı açık mekân seçeneği oluşturulmuştur.

Amfi yüzeyli etkinlik meydanı, batıda Şehit Yüzbaşı Mayadağlı ve Karlık caddelerinin kesiştiği kavşakla, doğuda belediye binasıyla, güneyde belediye allesiyle sınırlandırılmış bir alana yerleşmektedir. Bulunduğu konum itibari ile belediye binası ve yaklaşım alanı arasında bir geçiş amacı taşımaktadır. Alana araçla yaklaşımın, belediye allesinin güneyinde, Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi üzerinden sağlanması öngörülmüş, bu sayede araç giriş çıkışlarının yaya bağlantılarını bozmaması hedeflenmiştir. Başkanlık girişinin ve araç parkının da bu bağlamda konumlanması sağlanmıştır.

MALZEME KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yapı, inşası ve kullanımı süresince sürdürülebilirlik ilkelerine sadık kalacak şekilde tasarlanmıştır. 4x4, 4x8 ve 8x8 metrelik akslar üstüne yerleştirilen yapının, bu sayede, modüler bir forma sahip olması ve ihtiyaç halinde birimlerde değişiklik yapılması ihtimalini oluşturması sağlanmıştır. Gün ışığından maksimum oranda fayda sağlaması adına avlular açılmıştır. Yapının ısı verimliliğini optimum seviyede tutmak adına, cephelerde; hareketli güneş kırıcılar kullanılmış, bu sayede, yapının dinamik ve ritmik bir cepheye sahip olması sağlanmıştır. Yapı, ofis kütlelerinin çatısına yerleştirilen fotovoltaik güneş panelleri sayesinde kendi enerjisinin bir kısmını üreten özellikte tasarlanmıştır.

Kentlinin nefes alabileceği, oturma dinlenme eylemlerini gerçekleştirebileceği, açık etkinlik alanlarına olanak sağlayan ve çocuk oyun alanlarına elverişli yeşil alanlar tasarlanırken, +4.50 kotunda yeşil teras ve ofis birimleriyle bağlantılı yeşil kat bahçeleri önerilerek bina ve çalışanları için fiziksel ve biyolojik verimliliğin arttırılması hedeflenmiştir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
Ramazan Kızıltaş / 2 Ekim 2017, 09:49
4.ELEME
8 NOLU PROJE
Bütünleşik yalın ve az katlı kolay ulaşılabilir olması olumlu bulunmuştur.bir yapı dili
oluşturulması olumlu bulunmuştur. Plan çözümlerinin olumlu bulunmasına rağmen,
belediyeye ticari alanlarla sınırlanmış bir alandan geçilerek ulaşılması olumsuz bulunmuştur.
Kütle kurgusundaki iri parçaların geniş boşlular ile desteklenmesi olumlu bulunmuştur. İstinat
duvarı ile yapı arasında oluşan boşluğun değerlendirilememesi projenin bu yer ile bağını
zayıflatmıştır. Belediyeye ait bir meydanın oluşturulamaması ve otopark girişi olumsuz
bulunmuştur.
Proje 3-2 (G.Şener, E.Funda’ nın karşı oylarıyla) Oy çokluğu ile elendi.
 
 
Künye
Yarışma No: 201709
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Belediye Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İlgili Projeler