+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı (Güvenlife Mimarlık), Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Güvenlife Mimarlık), Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

21 Eylül 2017, 15:58
  defa okundu.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Kentler bağlı oldukları ekonomik ve toplumsal dizgelerin birer parçasıdırlar. Belediyeler de buna bağlı olarak, kent ölçeğinde planlama ve karar verme yetkisine sahip, yönetimi demokratik olarak seçilen kurumlardır. Bu anlamda bir belediye yapısının kendisi ve oluşturduğu çevrenin örnek bir düzenleme ve kaliteli bir mekanlaşmaya sahip olması gerekmektedir. Tasarım ana kararları alınırken bu kaliteyi oluşturmak ve belediyenin gelecek vizyonuna katkıda bulunmak amaç edinildi.

Belediyelerin bu önemli fonksiyonlarını hayata geçirmek ve halka iyi bir hizmet sunmak için; sirkülasyonu iyi kurgulanmış, mekânların birbiriyle ilişkisi iyi bir şekilde çözümlenmiş, personelin rahat çalışabileceği, sosyal ve kültürel mekânları ile kentin hareketini içine alan, sosyal avlu ve yaşam koridorlarıyla bu hareketliliği kesintiye uğratmayan bir yapı çözümüne gidilmiştir.

Kütle Oluşumu ve Konumlanması

Yapının kütlesi oluşturulurken arsaya uyum ve arsadan maksimum fayda önemli nirengi noktaları olmuştur. Aynı zamanda kütle konumlanırken kuzey-güney yönünde konumlandırılarak batı güneşinin olumsuzluklarından korunmak amaçlanmıştır. Kütle konumlandırılırken arsanın belirleyici faktörünün yanı sıra yapının ana yüzleri kent manzarasının algılanması da tasarım aşamasında kütle oluşumunda belirleyici olmuştur. Oluşan hareketli kütlenin özellikle zemin kat ve zemin+1 kattaki geçirgenliği yüksek yoğunluktaki yapının kentle kuracağı samimi ilişkisi için önem arzetmektedir.

Zeminde kütle bölümlere ayrılarak parçalı bir kütle tasarlanmıştır. Avlulu bir şema ve sokak olgusu oluşturularak kütleyi çevre ile bütünleştirmek amaçlanmıştır. Arazinin güneybatı bölümüne ticari birimler yerleştirilerek, ticari birimleri Şht. Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi'nin hareketliliğiyle bütünleştirmek ve aktif bir ticari alan oluşturmak amaçlanmıştır. Yemek salonu (çok amaçlı salon); sosyo-kültürel avluyla bağlantılı yapılarak hem hizmet binası çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayan hem de kent halkının bağımsız kullanımına olanak veren bir mekan olarak tasarlanmıştır.

Zemin ve zemin + 1 de kütleler bölümlere ayrılarak oluşturulan parçalı yerleşimle yaya akslarının sürekliliği kesintiye uğratılmadan çevredeki hareketliliğin yapının içine dahil edilmesi ve böylece çevreyle bütünleşen, sosyo-kültürel bir alan oluşturulması amaçlanmıştır. Saçak ve teraslarla belirginleşen, açılan boşluklarla sokak dokusu oluşturulan, sirkülasyon alanlarının sürekliliğiyle ve oluşturulan sosyo-kültürel alanların yeşil dokusu ve gölgelikli alanlarıyla sürekli canlı kalması amaçlanmıştır.

Zemin katta güney ve batı cephesinde çevre ile yapı arasında süreklilik kesintiye uğratılmadan kentliyi alana dahil eden bir yaklaşımla hareket edilmiştir. Böylece Hizmet binasının yanında hem aktif bir alan oluşturmak hem de engellilerinde alana ulaşım imkanlarını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Hizmet binasının doğu ve kuzey cephesinde arazinin mevcut durumundan dolayı yol kotunun altında kalması nedeniyle yapılan istinat duvarının sert yüzü nedeniyle sokağı pasifleştirmesinin önlenmesi hem de yakın tarihle kentliyi bütünleştirmek amacıyla tarihi sergi sokağı tasarlanmıştır. İstinat duvarının yapıya bakan yüzü bu amaç doğrultusunda yakın tarihi anlatan görsellerle zenginleştirilerek tarihi sergi sokağı oluşturulmuştur.

Zemin katta oluşturulan parçalı kütle yaklaşımıyla ortaya çıkan sokak ve avlu dokusunun; kentliyi içine alan ve sosyal bir yaşam merkezi olarak halkla bütünleşen bir merkez olması amaçlanmıştır. Bu şekilde halkın aktif olarak sosyal anlamda kullanacağı birimlerle avlu ve sokak birlikte düşünülmüştür. Oluşturulan ticari birimler, çok amaçlı salon, kent konseyi gibi halkla bütünleşen birimler zemin katta sosyo-kültürel avluya dahil edilmiştir. Tasarlanan anfi ve zemin+1 deki yine sosyal birimlere yapılan düşey sirkülasyon araçlarıyla; sosyo-kültürel birimler ve avlu-sokak dokusu arasındaki iletişim bağı güçlendirilmiştir. Kent halkı için oluşturulan bu sosyal merkez aynı zamanda hizmet birimlerini de bünyesinde barındırdığından kent halkının en iyi şekilde faydalanacağı bir merkez tasarlamak amaçlanmıştır.

Zemin katta avlu bölümünden amfi ile bodrum katta tasarlanan konferansa ulaşım sağlanmaktadır. Böylelikle yoğunluğun belediye hizmet birimlerine karışmadan avludan konferansa ulaşmasını sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıyeten konferans salonu katında konferans salonuna ait otopark , cafe ve fuaye alanı tasarlanmıştır.

Zemin katta sağ ön kütlede iç avlu köşesine konumlandırılan cafe avluya hitap etmektedir. Cafenin hemen yanında protokol girişinin ön kısmında protokol girişinden de bağlantının verildiği sergi salonu tasarlanmıştır. Protokol girişi sağ kütlenin ön kısmından verilmiştir.
Zemin katta sağ kütlenin en sağında girişi sokağa bakacak şekilde konumlandırılan kreş tasarlanmıştır.

Belediye hizmet birimlerine giriş sağ arka kütleden verilmiştir. Hizmet birimlerinin katlara dağılımı yapılırken yoğunluk birincil faktör olarak belirlenmiş ve buna göre birimler düzenlenmiştir. En yoğun birimler zemin ve zemine yakın katlarda tasarlanmıştır. Başkanlık katı en son katta ve merkezi yerde konumlandırılmıştır. Başkanlık katında başkanlıkla direk ilişkili birimler çözümlenmiştir. Teftiş kurulu ve özel kalem birimleri başkanlıkla direk bağlı, başkan yardımcılarının olduğu kısımlarda ise başkanlıkla dolaylı yoldan köprülerle bağlantı sağlanmıştır.

Zemin+1 kat planında sol tarafında yapılan düşey sirkülasyonla avluya bağlanan kütüphane ve cafe gibi sosyal mekanlar tasarlanmıştır. Ayrıyeten bu katta da ticari mekanlar tasarlanarak alt katın hareketliliğiyle bütünleştirilmiştir.

Zemin+1 katta yapının sağ tarafında ise amfi ile meclis salonuna dışardan ulaşım sağlanarak yoğunluğun azaltılması amaçlanmıştır. Ayrıyeten bu katta yapılan köprülerle bağımsız kütleler olan belediye hizmet birimleri ile sosyal birimlerin bağlantısı sağlanmıştır. Meclis salonunun olduğu katta yine bağlantılı olarak encümen birimleri çözümlenmiştir.

Avlu kısmından izlenebilecek şekilde yapının ön kısım orta cephesinde kente dair veya kent dışındaki önemli her türlü sosyal gelişmeleri bir meydan gibi gelip izleyebileceği kent sinevizyonu tasarlanmıştır.

Bu projenin başlangıcından sonuna kadar yapının tasarım aşamalarında belediyenin şehirdeki etkin fonksiyonu düşünülerek sosyo-kültürel avlu-ve sokak dokusu kent halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap veren sosyal bir çekim merkezi olma özelliğini taşıyan, çağın hizmet gereksinimlerini karşılayan bir hizmet binasını da içinde barındıran modern bir yapı olarak tasarlamak amaç edinilmiştir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Yarışma No: 201709
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Ofisi: Güvenlife Mimarlık
Proje Tipi: Belediye Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Tasarım Ekibi: İlyas Doğan, Ömer Çiftsüren
İlgili Projeler