+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı (Net Mimarlık), Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Net Mimarlık), Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

13 Eylül 2017, 09:41
  defa okundu.

MİMARİ PROJE RAPORU

Ahlat; Selçuklu Mezarlığı, Harabe Şehir, Kümbetler gibi birçok medeniyetin kültürel mirasını günümüze kadar taşıyan önemli bir merkezdir. Bu bağlamda tasarım alanına yaklaşım, tarihin izleri ve dokusunu hissettirebilen ölçekte olmalıdır.

Proje alanı; şehirlerarası taşıt yolu ile iki kısma ayrılmıştır. Bu sebeple manzara izlenim ve devamlılık kesintiye uğrar.

Tasarımda, konaklama, kültürel, spor ve rekreasyon alanı; önerilen seyir köprüsünün devamında oluşturduğu yeşil omurgayla, alanı ayıran taşıt trafik aksından izole ederek, tüm programlarla etkileşir ve yüzünü manzaraya döner. Sosyal ve kültürel alanlar, yeşil aks ve seyir köprüsüyle bütünlüğünü oluşturur, kullanıcıların bu mekanla doğrudan ilişki, kurmasını sağlar.

Alanda bulunan kar ve yağmur suyu kanallarının kuzey alanını ikiye ayıran güzergahın, altyapı standartlarına uygun şekilde çözümlenerek, alanın bir bütün olarak işlevlendirilmesi önerilir.

Yarışma alanının; kıyı kenarında, yaya ve şehirler arası ulaşım ağının üzerinde olması, tasarımında her yaşta kullanıcıyı içine alarak katılımını sağlaması sonucunda, alan sadece Ahlat için değil, bölgedeki mekansal değerini üst noktalara çıkaracaktır.

Tasarım alanı, konaklama, kültürel mekanlar, spor, rekreasyon alanları olarak birbirini tamamlayan ve etkileşen noktaların dışında önerilen YEŞİL AMFİ, ÇADIR ALANLARI, SEYİR KÖPRÜSÜ ile 7/24 aktif kullanımla hareketli ve heyecanlandıran bir merkez haline gelir.

Proje alanının, yakın çevresindeki mevcut kullanım analizleri ile uyumlu oluşturulan 3 ana aksla; KONAKLAMA-KÜLTÜREL AKS, SPOR AKSI, REKREASYON AKSI ile tasarım ana hatlarına kavuşmuştur.

  • KB yönünde bulunan mevcut spor alanının devamı şeklinde davranarak SPOR AKSI tasarım alanında paralel planlanır.
  • REKREASYON AKSI; ana trafik ve yaya arterine yayılır.
  • KONAKLAMA VE KÜLTÜREL AKS; spor ve rekreasyon alanıyla ilişkilendirilerek bu programların kesişiminde oluşur.


Oluşturulan kültür aksına paralel, bir kültür sokağının devamında yeşil amfi konumlanır.

Yarışma alanında, gerek eğim gerek eklenen programlarıyla alana hakim ve manzaraya yönelik seyir noktaları oluşturularak her noktada kullanım çekici hale gelir. YEŞİL AMFİ, kültürel alan ve rekreasyon alanı ile etkileşim içinde hem etkinlik alanı hem de seyir noktalarından birini oluşturur. Yeşil amfinin rekreasyon alanı ile ilişkili kısmında yörenin iklimine uygun bitki ve ağaçlandırma yapılarak günübirlik, çadır alanı ve bunu çevreleyen yürüyüş yolu ile bütünlük sağlar. Tasarım alanının, kıyı kenarında oluşu ile yeraltı su seviyesinin yüksek olabilmesine karşı kuzey alandan güney alana geçişte alt geçiş uygun görülmemiş, engellere uygun asansör kullanımı da sağlayan üst geçiş yüzeyi elde edilir, burada seyir noktalarından birini oluşturur. Bu geçişle rekreasyon alanı da bütünlüğünü sağlar. Güney alanda yaya ve taşıt ana arterinden geçişin de bulunduğu kendi içinde tasarlanan kotlamalarla hafif strüktür kafe oluşturularak, spor aksı ve rekreasyon aksının devamında bir kesişim noktası haline getirilir, bu mekanda yine bir diğer seyir noktasını oluşturur.

Gençlik Merkezi ve kültürel mekanlar, beraber ve ayrı kullanım sağlayacak şekilde çözülüp, gerektiğinde kontrollü geçişle bütünlük oluşturulur. Merkezin; giriş, sosyal alan ve restoran alanı, açık ve yarı açık rekreasyon alanıyla ilişkilenir. Konaklama mahallerinin çoğu alana hakim ve manzaraya yönelmiş, kendi içlerinde seyir terasları planlanır. Programda bulunan, spa merkezi ayrı kullanım ihtiyacını da karşılar. Yapı saçağı bölgenin iklim şartlarına uygun eğimle çözümlenir.

Ahlat'ın hemen hemen her noktasında kullanılan ve buraya özgü olan Ahlat taşı farklı renkleriyle tasarımda kullanılarak özgünlüğünü ve hareketi sağlar. Tarihi yapılar ve yörenin el sanatlarında da görünen işlemeler, çağdaş malzemelerle kompoze edilerek yeni ve eskiyi bir arada yaşatır.

Açık alan kullanımı; yöre taşıyla birleşen hafif strüktür taşıyıcıların organik form boşlukları ile tamamlanan üst örtüsü; yazın güneşin etkisini azaltırken, kışın üst ve yan yüzeylerdeki hareketli geçirimsiz çeper kullanımı ile aktifleşir. Proje alanındaki yoğun yeşil omurga ve yapılarda kullanılan doğal taş malzemelerle merkez doğanın bir parçası gibi davranır.

Böylelikle farklı programların kendi içinde oluşturulan aksları, diğerleriyle etkileşim halinde ve her noktada aktif kullanıcı yoğunluğuyla tasarım bir merkez halinde çözülür.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Yarışma No: 201708
Proje Yeri: Ahlat, Bitlis
Proje Ofisi: Net Mimarlık
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Tasarım Ekibi: Nesrin Kesgin Temiz
Danışman: Özgür Sümbül
İlgili Projeler