+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

6 Eylül 2017, 10:40
  defa okundu.

Açıklama Raporu

Yer'e Dair

Ahlat, tarihsel süreç içerisinde çeşitli medeniyetlerden aldığı birikim ile günümüze kadar gelmiş önemli bir kültür mirasını bünyesinde barındırmaktadır. Kültürel mirasın en önemli yansımalarından olan mimari üretim ve şehircilik izleri şehrin çeşitli yerlerinde günümüze ışık tutacak biçimde varlığını sessiz bir biçimde sürdürmektedir.

Mezopotamya'nın çok katmanlı yapısı Van Gölü ve Ahlat Taşı ile biçimlenmiş bu coğrafya, Anadolu'nun önemli sessizliklerinden birisidir. Selçuklu mezarlığı, kale, eski kent merkezi, ve kaya evler bu sessizliği çok iyi özetlemektedir.

Tasarım Alanı ve Problem?

Tasarıma konu alan dikey biçimde Van gölüne uzanan, ortasından Ağrı Bitlis karayolunun böldüğü az katlı ve plansız konut bölgesi ile çevrili bir topoğrafyadır. Ağrı- Bitlis karayolu alanı ikiye bölerken kıyı kesim ile arasındaki kot farkını da artırmış ve kıyı bölümünü kentli kullanımından neredeyse tamamen koparmıştır. Gençlik Kampı konusu bu kopukluğu giderirken zengin rekreatif düzenlemeleri ile bu kopukluğu hem yatayda hem düşeyde giderecek bir biçimselliği üretebilmelidir?

Kurgu

Birbirinden koparılan bu alanı bağlam-a fikri problemlerin bütüncül bir öneri ile çözülürken güçlü bağlamsal altyapı ile biçimlenmesi tasarımın ana hedefi olmuştur. Ağrı-Bitlis karayolu aşılması gereken bir engelken, kullanım senaryosu içinde rotayı zenginleştiren bir engel olarak görülmüştür. Kullanıcı kitlesinin enerjisini alana belirlenen bir rota ile dağıtmak bu dağıtımı yaparken ihtiyaç programında öngörülen işlevlere uğratmak projenin çıkış noktasıdır. Bu bağlamda alanı birbirie bağlayan dikdötgen bir yaya köprüsü önerilmiştir. Bu yaya köprüsü van gölüne dikey olarak uzanırken bütün işlevleri rota üzerinde yaşatması hedeflenmiştir. Belirli bir başlangıç noktası olmaktan ziyade kamusallığı kendi çizgisinde üreten, zenginleştiren ve yaşatan bu yaya köprüsü bütün işlevler ile yatay ve düşey düzlemde ilişki kurmaktadır. Bu ilişki biçimi yolun hem alt hem üst kısmından geçerek zeminle olan bağını güçlendirmektedir.

Program

Yaya Promenadı izi kendini vaziyet üzerinde tamamlarken programda istenilen mekanlarla yatay ve düşey etkileşim kurmaktadır. Konaklama birimi yol cephesine dikey uzanırken yaya promenadına açılı biçimde takılmaktadır. Konaklama birimi çevreye duyarlı mevsimsel konfor düzeyide düşünülerek iki katlı olarak çözülmüştür.

Zemin kotunda bir avlu ve giriş kısmında yarı açık alan kullanımını zenginleştiren kentsel bir saçak önerilmiştir. Zengin mekânsal kullanımı olması düşünülen sosyal mekan işlevi her kattan bağlantı köprüleri ve lobiden çalışan merdiven asansör kullanımı ile ilişkilendirilmiş ve 2. Kat kotunda yaya promenadı ile iç-içe geçmesi sağlanmıştır. Bağımsız da çalışması düşünülen spa birimi bina içerisinden giriş bölümünde bulunan düşey sirkülasyon elemanı ile ulaşılırken dış mekanda özelleşen bir yarık ile giriş kotundan erişilebilir hale getirilmiştir. Odalar birinci ve ikinci katta bağımsız koridorlarla çözülürken açılan avluya görsel olarak temas kurmakta ve koridorların ışık almasını sağlayacak biçimde çözülmüştür.

Konferans salonu kültürel tesis alanı parselinde çözülerek bağımsız kullanım senaryosunu güçlendirmesi öngörülmüş ve dikey peyzaj içerisindeki kullanımı artırması hedeflenerek biçimlenmiştir. Asma kat kotunda yaya promenadı ile bağlantı sağlanmış ve önerilen cafe ile zenginleştirilmiştir.

İstenilen spor alanları ve yarı açık kapalı rekreatif düzenlemeler yaya promenadının avlusu olacak biçimde homojenize edilmiş ve kamusal kullanımı artırması hedeflenmiştir. Güney alanda istenilen iskele yaya promenadının zemine değdiği doğu kolunda uzayarak biçimlenmiştir.

Kıyı Kullanımı

Ağrı-Bitlis karayolunun böldüğü kıyı bandı mevcut durumda kesintiye uğrayacak yapısal elemanlar ve düzenlemelerden oluşmaktadır. Alan için önerilen yaya promenadınında bu kesintiyi artımayacak biçimde kurgulanması düşünülmüş yol kotu ile kıyı kotu arasındaki fark ise kademeleri teraslanmalar ile zenginleştirilmiştir. Sahil bandının sürekliliği ve sürdürülebilirliği bu teraslanmalar ile homojenize edilmiştir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
İlgili Projeler