+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
3. Kategori Jüri Özel Ödülü, MimED 2016 Öğrenci Proje Yarışması

3. Kategori Jüri Özel Ödülü, MimED 2016 Öğrenci Proje Yarışması

14 Aralık 2016, 08:59
  defa okundu.

KENTİN KATMANLARI

Proje konusu için; Ankara'da Eskişehir ve Konya yollarının kesişiminden Balgat'taki Pazar alanına kadar uzanan bir kentsel alan Kaos teması bağlamında problem alanı olarak verilmiştir. Ancak bu proje, bahsedilen alan içinde Eskişehir ve Konya yollarının kesiştiği Next Level ve birtakım yüksek katlı blokların olduğu 60.000 m2'lik bir alan üzerine odaklanır.

Günümüzde hızla değişen yaşam koşulları, yaşam alanlarımızı da değişime uğratmaktadır. Kentlerimiz yatayda ve düşeyde hızla büyümekte ve genişlemektedir. Ancak bu hızlı gelişim sırasında kentin ürettiği kültürel ve sosyal değerler korunamamaktadır. Tüketim odaklı toplumsal yapılanmalar doğrultusunda, ticari mekânlar ön plana çıkmakta, kamusal alanların üretimi sorunlu hale gelmektedir. Parsel bazındaki tasarımlarla birbirinden kopuk, niteliksiz, artık kentsel alanlar ortaya çıkmaktadır. Kaybedilen kamusal alanlar ise, avmlerin içe kapalı özelleşmiş mekânlarında yeniden üretilmektedir.

Bu bağlamda geliştirilen proje, kenti var eden sosyal, kültürel ve ticari unsurların etkileşim içinde bir arada var olabileceği çok katmanlı, üretken bir kentsel yapılanma oluşturmayı amaçlar. Salt kent zemini üzerinden kurulan ilişkilerle çarpıklaşan, kaotik bir hal alan kentsel yapılanmaya alternatif olarak, yatayda ve düşeyde pek çok farklı şekilde ilişkilenen çok katmanlı bir kentsel oluşum önerir.

Projede topoğrafya, ulaşım ağları, ticari birimler, sosyal birimler, yaşama birimleri ve kamusal birimler ayrı katmanlar olarak ele alınır ve üst üste getirilir. Ele alınan kent parçası içindeki yapılar da korunur ve sistemin bir parçası olarak yeniden kurgulanır. Tüm bu katmanlar arasındaki ilişkiler ise onları çevreleyerek, çeper oluşturan geçirgen bir strüktür üzerinden kurulur. Alt katmanlara yerleştirilen ticari birimler ise sokaklar etrafında şekillendirilir ve birimler arasında kendi içine kapalı olmayan kamusal alanlar oluşturulur. Üst katmanlara yerleştirilen sosyal ve yaşama birimleri ile ticari birimlerin ilişkisi ise bu birimler arasında ayrı bir katman olarak şekillenen ana bir kamusal alan(meydan) aracılığıyla kurulur. Ayrıca çeper-strüktür üzerine yerleştirilen kamusal alanların da bu ana kamusal alanla ilişki kurması sağlanır. Böylelikle birbiriyle ilişkili, sürekliliği olan çok katmanlı kamusal alanlar etrafında şekillenen kentsel birimler sayesinde, sosyal ve kültürel değerlerin yeniden üretilebileceği etkileşimli bir kentsel yapılanma oluşturulur.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
İlgili Projeler