+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı,İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Katılımcı,İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

1 Aralık 2016, 15:00
  defa okundu.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Tasarım yaklaşımı oluşturulurken farklı yaş gruplarına ve farklı kullanım alanlarına hizmet verebilecek, aynı zamanda birbirleri ile ilişkili mekanlar kurgulanmıştır.

İki ana kütle ve bir omurga ile bağlanan yapı, plan kurgusunda formunun dışına çıkarak, farklı işlevdeki fonksiyonların kütlelere entegre edilmesiyle oluşturulmuştur.

Kubilay Caddesinin yoğun kullanım ve merkezden doğrusal ulaşılabilirlik sağlaması dolayısıyla açık alanların Kubilay Caddesine dönük olması hedeflenmiş ve yapı doğu cephesine yaslanmıştır.

Selçuk ilçesi arazinin kuzey yönünde gelişmiş olması dolayısıyla bölge ile ilişkiyi kesmemek adına gösteri salonu güney tarafında çözülmüştür.

Zemin alt kotlarına inilerek sokak ve yapı arasında, mekan hiyerarşisine dayalı sosyal katmanlar oluşturulmuştur.
Kubilay Caddesi ve arazinin çevresinde konumlanan park ve sportif aktivite alanları arasındaki yaya dolaşımı pasaj ile geçirgenlik kazandırılmıştır.

YAPISAL DÜZEN

Ana mekanların Kubilay Caddesi ve 5014 sokak erişimli kurgulandığı yapıda, gösteri merkezi, sinema, kafe/restaurant girişleri bulunmaktadır.

-1.50 kotlu ana girişten kafe ve fuaye&sergi alanına fonksiyon dağılımı sağlanmıştır. ±0.00 kotlu girişli gösteri merkezi sergi kullanımlı bir rampa aracılığıyla -1.50 kotundaki ana girişe bağlanmıştır.

GÖSTERİ MERKEZİ

Gösteri merkezi,564 kişi kapasitesi ile yapının en kütlesel parçasıdır. İçerisinde fuaye&sergi, kafeterya ve sanatçı kullanımlı servis alanları barındırmaktadır. Gösteri salonuna ± 0.00 ve -1.50 kotlarından çift giriş olanağı sağlanmıştır. Sanatçı servis alanlarına 5014 sokaktan ve -4.50 kotlu otopark alanından erişim sağlanmıştır.

ATÖLYELER

Ana giriş erişimli, +2.50 kotlu atölyeler sosyal alanlar ile iç içe tasarlanmıştır. Atölyeleri kafe ve aynı zamanda sosyal oturma alanı karşılamaktadır. Sosyal oturma alanı aynı zamanda dikey sirkülasyon aracı olarak kullanılarak sosyal aktivite alanına bağlanmaktadır.

SOSYAL AKTİVİTE ALANI (GENÇLİK KATMANI)

Sosyal aktivite alanı ±0.00 kotundan, dikey bir sokak düşüncesi ile tasarlanan rampa ile bağlanmıştır. Gençlerin özgür ve çok yönlü kullanımlarına olanak veren, bireysel ve toplumsal girişimlere açık, yarı açık ve kapalı mekan kurgusu içinde bir katman oluşturuldu.

SİNEMALAR

Sinemalar ve açık hava sineması saydam bir bütünlük içerisinde kurgulanmıştır. Kapalı sinemalar ±0.00 kotlu pasaj ve -1.50 kotlu kafe erişimlidir.

Nitelikli kentli yaşamı için, geçirgen ve sokak ile ilişkili, odak noktası olabilecek, kentlilerin tanışma ve rastlaşma olanaklarını arttıracak bir yapı tasarlanmıştır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!

Künye
Yarışma No: 201615
Proje Yeri: Selçuk, İzmir
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İlgili Projeler