4. Mansiyon, Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

4. Mansiyon, Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

Akhisar kentinin kentsel belleğinde önemli bir yeri olan proje alanında, Eski Belediye Binası, Kız Meslek Lisesi (Eski Halkevi), Tarihi Park Sineması, Merkez Cami ve Merkez Park hala aktif birer aktör potansiyeliyle ayakta durmaktadırlar. Bununla birlikte, yarışmaya konu olan otopark yapısı ise tüm bu izleri birleştirecek gücü barındıran bir potansiyele sahip fakat şu anda kapalı bir kutu gibi kentin merkezinde yerini almaktadır. Projenin ana fikri olarak Akhisar’ın kentsel belleğinde önemli yeri olan bu yapıların izlerini söz edilen kapalı kutudan çıkarıp, bu kutuyu onları güçlü bir şekilde ortaya çıkaran, birleştiren ve yeniden kullandıran fiziksel ve programatik bir senaryo oluşturmaktır. Kutunun açılması ile birlikte hem tarihte yaşanan anılar ve izler günyüzüne çıkacak, kentliyle buluşacak, hem de fiziksel olarak ortaya çıkan birleştirici meydan ile birlikte bütünsel olarak kent deneyimine kazandırılacaktır. Önerilen kurgu, bütünsel olarak açık, yarı açık ve kapalı mekanların ardışık olarak birbirine bağlandığı ve kentsel fonksiyonlarla desteklendiği bir kentsel deneyim alanı tanımlamaktadır.

MEKANSAL GELİŞİM STRATEJİSİ

 Alanın, öncelikle kavramsal olarak, otoparkın içine gömülü kapalı kutunun açılmasıyla birlikte yaya ağırlıklı ve kentin her yerine bağlanabilen, erişilebilir, aktif kamusal, yaşayan bir alan olması hedeflenmiştir. Böylelikle alan, kentin sürekli üreten ve yaşamasını sağlayacak kalbi olarak çalışacaktır. “Sanat”, “üretim” ve “paylaşım” odaklı bir merkeze dönüşüm önerilmektedir. Bunun için program senaryolarında üst ilkesel karar olarak kamusal kullanımı zenginleştirme, toplanma, buluşma, aktif üretim, sergileme, bilgilenme, gibi fonksiyonlara öncelik verilmiştir.

Ulaşım ve Sirkülasyon:

Akhisar’ın yaya ve bisiklet dostu bir kent olarak gelişmesi ve bu özelliğinin tüm kente yayılarak ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda öncelikle kentin diğer önemli noktalarından alana yaya ve bisiklet ulaşımının sürekli bir şekilde bağlanması sağlanmıştır.

Yeni Belediye Yapısı ile proje alanının ilişkisi güçlü bir yaya aksı oluşturularak sağlanmış, bu aks üzerinde sürekli bir bisiklet yolu da önerilmiştir. 152. Sokak trafiğe kapatılmış ve yayalaştırılmıştır. Bu yol, Yeni Belediye’den Eski belediye ve meydanına ulaşan kesintisiz bir yaya yoluna dönüştürülmüştür.

Genel yaklaşım olarak proje alanı içinde ana motorlu araç aksları imar planını da gözönünde bulundurarak akışların kesilmemesi açısından trafiğe kapatılmamış, meydan içerisindeki kısımları için yavaşlatılmış trafik önerilmiştir. Prensip kararı olarak tüm otobüs, minibüs ve taksi durakları alanın dışına yerleştirilmiş, böylelikle alan içindeki yoğunluk ve otobüs-minibüs kalabalığı engellenmiştir.


Kentsel Süreklilik, Sirkülasyon ve Ulaşım Kararları

MİMARİ TAVIR VE PROGRAM – KULLANIM ÖNERİLERİ

Ana karar olarak kentin kalbi olarak çalışacak alanın sanat, üretim ve paylaşım odaklı bir merkeze dönüşümü önerilmektedir. Genel tavır olarak tüm tarihi yapıların giriş cephelerinde kamusal toplanma, aktivitelere imkan verebilecek peyzaj düzenlemeleri önerilmiştir.

Birleştirici ve Aktive Edici = Kentsel Katalizör

Alan içerisinde önerilen strüktürel yapı, yönlendirici, birleştirici ve aktive edici bir eleman olarak kurgulanmıştır. Bununla birlikte zemin, zemin üstü, zemin altı kotlarda kullanım, seyir, dinlenme alanları yaratmaktadır. Otopark yapısının yerine önerilen kültürel yapıda zaminaltı meydan kotuna inerek buradaki atölyeler için revak oluşturmaktadır. Eski Belediye yapısının arkasında zemin ve zemin üstü kotlarda kamusal kullanım ve fonksiyonları barındıran açık-yarı açık-kapalı mekanlar eklentisine bağlanmaktadır. Önerilen yer altı otoparkına giriş de yine bu strüktürel yapının içinden olmaktadır.


Kentsel Süreklilik ve Mimari Tavır – Aksonometrik Çizim

Eski Belediye Binası = Kent Tarihi Bilgilenme Merkezi – Müze

Yapının “Kent Tarihi Bilgilenme Merkezi” olarak yeniden işlevlendirilmesi önerilmektedir. Bir kent tarihi müzesi olarak çalışacak bu mekanda kent tarihi ile ilgili sergileme elemanları, projeksiyon-video gösterimleri, seminer ve atölye odaları yer alacaktır. Ek kamusal yapı, zemin katta bisiklet atölyesi ve çiçekçi gibi kentle entegre olacak mekanlar, üst kotta ise müzenin bir uzantısı olarak kafe kapalı-yarı açık mekanları önerilmiştir. Kafeden müze iç mekanlarına fiziksel bağlantı önerilmiştir.

Otopark Yapısı = Kültürel-Sosyal Merkez

Otopark yapısının zemin altındaki -4.00 kotu tamamen kamusal kullanıma açılmış ve bir kültürel-sosyal merkeze dönüştürülmüştür. İhtiyaç programında tanımlanan 100 araçlık otopark ise -2. katta konumlandırılmıştır. Kültürel-sosyal merkezde sanat, üretim ve paylaşım odaklı merkez fikrini destekleyecek mekanlar konumlandırılmıştır. Gösteriler, açık hava sinemaları, konserler, festivaller, atölyeler, sergiler, toplantılar, seminerler düzenlenecek açık-yarı açık-kapalı mekanları barındırmaktadır.

Eski Kız Meslek Lisesi (Eski Halkevi) = Sanat Okulu ve Gençlik Merkezi

Sanat, üretim ve paylaşım odaklı merkez fikrini destekleyecek şekilde bu yapı bir “Sanat Okulu ve Gençlik Merkezine” dönüştürülmüştür. Yapının sadece okula kayıtlı öğrencilerin kullanabileceği bir yapı değil, tüm kente açık bir kamusal yapıya dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu yapıda tüm kent halkına açık müzik, resim, heykel ve drama gibi dersler verilecektir. Öğrenci klüpleri yer alacak, gösteriler ve sergiler düzenlenecek ve kentlilerle paylaşılacaktır. Güçlü mimari karaktere sahip olan avlusu, öneri kent meydanıyla entegre olarak bu paylaşıma katkı verecektir.

Tarihi Park Sineması = Sinema Yapısı

Tarihi Park Sinemasının işlevi korunmakla birlikte, girişinde ana meydan ile entegre edilmiş bir alt meydan önerilmiş, bu alt meydan sinema yapısının girişini tanımlamıştır. Meydan kentsel oturma alanları, su oyunları, ve peyzaj düzenlemelerini içermektedir.

Merkez Cami = Cami Yapısı

Cami Yapısı temel fikir olarak meydana açılmış, meydanla birleştirilmiş ve meydanla birleştiği arakesite yeşil alan-peyzaj düzenlemeleri eklenmiştir. Yeşil alan ile meydanın kesiştiği doğrultuda uzun kentsel oturma elemanları, kentlilerin oturup meydanda zaman geçirilebilecekleri, kuşları ve su oyunlarını seyredecekleri alanlar sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir