3. Mansiyon, Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

Odakule Pasajı için önerilen tasarımın anafikrini iki temel düşünce oluşturmaktadır, bunlar;

  • Sanayi Odası’nın stratejik planını destekleyecek ve temsil edecek şekilde “gelecek odaklı bakış açısı ve teknoloji, inovasyon, araştırma, üretim ve sürdürülebilirlik kavramlarının bir bütün olarak hem mekan üretimi hem mekansal deneyim aşamalarında belirleyici olması, kente iletilebilmesi ve kent-kentliyle etkileşimin gerçekleşmesi;
  • Türkiye’nin en önemli ve yoğun yaya akışını barındıran ve kentsel kimlik-kentsel bellek için önemli bir yeri olan İstiklal Caddesi’nde yer alan pasajın bu kalabalığı yüklenebilecek şekilde sadeleşmesi, arınması ve kendi çağdaş kimliğini ortaya koyabilmesidir.

Mimari Karakter / Kimlik: Tiyatral Segmentler

Mimari karakterin kurgusu temel olarak pasajın İstiklal Caddesi’nden ve pasaj içinden geçen kentlilerle iletişimini artırırken, mekan formu olarak sadeleştirmek ve arındırmak üzerine oluşturulmuştur. Böylelikle, insanlar pasajın içinden geçerken İstiklal Caddesi’nin kalabalığından ayrılarak tiyatral bir sadeliğin içinden geçeceklerdir. Mekanın aurasını saf ve minimal formlar ve üst açıklıklardan süzülen ışık hüzmeleri belirlemektedir.

Pasajın mevcut yapısı incelendiğinde pasaj mekanını toplamda 7 farklı morfolojik bölgenin oluşturduğu tespit edilmiştir. Her morfolojik bölge kendi içinde farklı karakteristikler ve hacimsel karakterler barındırmaktadır. Temel fikir olarak, pasajdan geçen insanların bu 7 farklı bölgeyi 7 farklı biçimde algılamalarını sağlayacak 7 farklı kesit üzerinden yola çıkılmıştır. Bütünde anafikri sağlayacak şekilde saf, sade ve aynı dilde olan bu 7 farklı segmentin her biri, pasajın taşıdığı mevcut mekansal özelliklere göre detayda biçim değiştirmiştir.

Pasajın algısal olarak güçlendirilmesi amacıyla tek bir malzeme ve renk kullanılmıştır. Bu durum aynı zamanda pasajın kimliğinde de önemli bir belirleyicidir.

Teknoloji:

Sanayi Odası’nın gelecek odaklı bakış açısı ve vizyonuyla paralel olarak pasajın kimliğini belirleyecek en önemli diğer özellik, pasaj içinde oluşturulan minimal ve pür geometrinin içinde üretimde teknolojik yenilikçi tavrın hissedilebilmesi ve bunun bir etkileşim çerçevesinde sağlanabilmesidir. Bu doğrultuda, gelecek vizyonu olarak teknolojinin varlığının her geçen gün daha önemli hale gelmesiyle birlikte bu durumun pasajın mekansal deneyiminde de hissedilebilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, pasajın İstiklal Caddesi girişinde bu vizyonel durumun ve duruşun kente aktarılabildiği, kentle-kentliyle iletişim kurabildiği bir “İletişim ve Etkileşim Kutusu” yerleştirilmiştir.

İletişim ve Etkileşim Kutusu: Kentsel bir Eleman

Pasajın İstiklal Caddesi girişinde yer alan ve dijital led ekranlardan oluşan “İletişim ve Etkileşim Kutusu”, Sanayi Odası’nın kent ve kentlilerle iletişim kuracağı bir arayüz olarak çalışmaktadır. İstiklal Caddesinin her iki yönünden de yaklaşıldığında algılanabilecek büyüklük ve yükseklikte oluşturulan bu kutu, çevre yapıların algılanmasını da kesmeyecek inceliktedir. Pasajın çağdaş kimliğinin en önemli belirleyicisi olan bu kutuda Sanayi Odası’nın kimliği, vizyonu, söylemek istedikleri ile ilgili bilgiler, mesajlar, duyurular yanında global ölçekte farklı konular ile de ilgili sürekli kent-kentli ile iletişim halinde olacağı görüntüler yer alacaktır. Bu kutunun verdiği mesajlara ek olarak, pasaj içinde de dijital led ekran yer almakta ve oluşturulan iletişim-etkileşim arayüzü pasajın içine de yayılmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Duyarlılık: Endüstriyel Atıklardan Mekanın Hammadesini Üretmek

Odakule için kurgulanacak yeni pasaj tasarımının, Mart 2018 tarihinde “LEED Gold Sertifikası” alan Odakule binasının bu özelliğinin sürdürülmesi ve desteklenmesini sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, pasajın yenilenmesinde kullanılacak malzeme ve sistemlerin ekolojik ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Öncelikle, net ve pür geometriler oluşturan öneri tasarımda tek bir malzeme kullanılmış ve bu malzemenin ekolojik özellikleri için araştırma yapılmıştır. Pasajın kimliğini belirleyecek bu malzeme için çevre dostu bir malzeme olan endüstriyel atıklardan üretilmiş beton kullanılacaktır.

Pasajın iletişim arayüzü olan iletişim kutusunda parlaklık kontrolü için gün ışığı sensörlü led ekran kullanılacaktır. Bu sayede enerji kullanımında tasarruf sağlanacaktır. Bununla birlikte sürekli bir yaya akışı olan pasajda yürüyen insanların oluşturduğu kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü, pasajın harcayacağı enerjiyi bu akıştan elde edecek bir zemin sistemi uygulaması önerilmiştir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir