+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Eşdeğer Mansiyon, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

8 Mart 2013, 14:53
  defa okundu.

UŞAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI MİMARİ RAPOR

ŞEHİR PROJE ALANI İLİŞKİSİ

Proje alanının kuzeybatısında kalan mevcut Uşak kent merkezine, alınan dönüşüm kararları doğrultusunda yeni bir büyüme hattı işaret edilmekte. Kentlinin ve kent hayatının önemli bir unsuru olan Uşak Belediyesinin bu hat içerisinde tekrar konumlanması ile, kullanım ve yaşantının da bu yeni doğrultuda filizlenmesi amaçlanmakta. Mevcut yaşantıya kazandırılan yeni odaklar ile oluşturulmuş farklı merkezler , kamusal alan kullanımının çoğalmasını çeşitlenmesini ve sürekliliğini sağlamakta. Proje alanı ve konusu, hedeflenen 'çoğalmış yaşantının' gerçekleşebilmesi adına belirleyici ve dönüştürücü bir öneme sahip. Hem konumu itibari ile yeni projelendirilen dönüşüm alanının bir parçası, hem de programı itibariyle eski-mevcut kentte Uşak halkı için alışılmış bir hizmet ve karar mekanizması. Bu ikili durum projeye, tanımlı programı yanında kentin bir parçası olabilmeyi sorgulatan daha zor bir rol de yüklemekte.

KENT MERKEZİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINA YAKLAŞIM

Dokuz Sele Deresi ,kent merkezi ve kentsel dönüşüm alanını birbirine bağlayan yeşil bir omurgadır.Dokuz Sele Deresi çevresinde yapılması planlanan peyzaj çalışmaları ,yaya ve bisiklet yolları proje alanına cıkan en belirgin aksı oluşturmaktadır.Yapılaşmanın göreceli olarak yoğun olduğu kent merkezi ve çevresinde dere (su) kanal içinde ,proje alanı dahilinde doğal yatağı içinde,diğer peyzaj unsurları ile bütünleştirilmesi önerilmiştir.
İsmet Paşa Caddesi ve proje alanına yaklaşım sağlayan diğer cadde ve sokaklar ve yine öneri bağlantı yolları bir diğer ulaşım-yaklaşım ögesi olarak kentiçi hareketliliğin bölgeye taşınmasında gözönünde bulundurulmuştur.

TASARIM KRİTERLERİ

Yer'in etkisi; Silinmiş Hafıza; Aranan İzler
Birçok kent gelişimde karşılaşıldığı üzere Uşak ili için de ,tarihsel süreçte kentin dışında konumlanmış olan sanayi bölgesi , gelişimin ve yatay büyümenin etkisiyle günümüzde şehir içinde kalmakta. Bu programın işlevi gereği yeni şehrin dışına taşınması ile yerinde bıraktığı boşluk kent kimliği için çok önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Önceki kullanımına ait izlerden arındırılmayı gerektiren bu müdahale , sonrasında ki yeniden işlevlendirme sürecine silinmiş bir yer hafızası ile başlamayı barındırır.
Bu nedenle Projelendirme sürecinde alanın özellikleri alandan daha geniş bir kent yaklaşımından yola çıkarak irdelenmektedir. Mevcut kent merkezi ve dönüşüm alanı arasındaki hareket , projenin yeni dönüşüm kurgusuna entegrasyonu ile dönüştürücü etkisi , ve topografik veri olarak Dokuz Sele deresinin kamusal açık alan kullanımı ve yaya hareketi potansiyeli en önemli veriler olarak kabul edilmektedir.

Fonksiyonel Parçalanma
uşak belediyesi hizmet binasının ihtiyaç programı ,alanın karakteri doğrultusunda alt başlıklarda düşünülerek gruplandırılmakta ve oluşturulan fonksiyonel parçalanma tasarım kriterlerini de temellendirmektedir.
Parçalı kütleler alanın kullanımında geçiş hareketlerine işaret ettiği gibi , farklı fonksiyonların farklı kullanıcıları için de net yönlenmeler sağlamaktadır.

Programatik ve Strüktürel Ayrışma
İhtiyaç programı doğrultusunda tanımlı belediye hizmet binası ve cok amaçlı salon kütleleri ihtiyaç duydukları strüktürel çözümler dolayısıyla biribirinden kopma eğilimi göstermişlerdir.Bu bağlamda hizmet binası da kompozisyonla uyumlu olacak şekilde iki parçaya ayrılarak giriş kütlesinde halkla daha çok ilişkili hizmet birimleri.2. Kütlede ise başkanlık ve onunla ilişkili birimler çözümlenmiştir.
Böylelikle 2 parçalı bir hizmet binası ,sosyal -kültürel birimler ve peyzaj unsurları birlikteliğinde 4 öge olarak ele alınmıştır.

Geçirgenlik
Yapı üstlendiği fonksiyon gereği kentsel dönüşüm alanı içerisinde odak oluştururken,parçalı kurgusu sayesinde parkla ve dere ile yakın temas kurmuş ve halkın kullanımı açısından geçirgenlik temasını ön plana çıkarmıştır.

Topoğrafya Müdahalesi
Çalışma alanında arazi ve dere kotları arasındaki fark ,suyu uzakta kalan ,bakılan bir nesne gibi sunarken projenin 4. ögesi olarak ele alınan topografik çökertme, suyu kontrollü olarak yapıya yaklaştırma , peyzaj ögeleri ile birlikte fuaye önünde ( ve öneri olarak yer yer park içinde ) özelleşmiş bir alan tanımlama fonksiyonunu yüklenmiştir.

Kentsel Açık Alan Kullanımı Önerisi
Proje alanı özelinde tanımlanmış su bahçesi ve kademeli bahçe kurgusu birlikteliği ile açık kamusal alan kullanımı vurgulanmaktadır. Bu alan , kent boyunca ıslahı gündemde olan Dokuz Sele deresi ile sınır oluşturur. Kentsel dönüşüm alanının bütünü için 'park' belirleyici bir rol üstlenmektedir. Parkın kentli tarafından yaşatılan bir merkeze dönüşmesi için peyzaj tasarımında su kenarı aktivite alanları önemsenmektedir . Dere ve dere yakın çevresinin doğal flora ve faunasına imkan tanıyan doğal eğim geri kazandırılarak ahşap yaya yürüyüş ve bisiklet yolları ve bunların bağlandıkları etkinlik alanları ,amfiler oluşturulmuştur. Belediye Hizmet binasının dere ile oluşturduğu sınırda konumlandırıldığı gibi , merkezleşen etkinlik alanı kullanımlarında dere kenarında biyolojik havuzlar yapılarak suyun etki alanı genişletilmektedir.

Cephe Karakterinin Oluşumu
Güneşin doğu-batı yönündeki hareketi göz önünde bulundurularak projenin bu cephelerinde geri çekilmeler önerilmektedir. Geri çekilmeler ile cephe elemanları iç mekanda gölgelenme imkanı sunar.

PLANLAMADA ;

Fonksiyon dağılım şemasının işaret ettiği leke ,yer yer boşaltılarak içmekanda park,dere ve beşeri faaliyetler gibi unsurların algılanması hedeflendi.Aynı zamanda bu boşluklar doğal ışıgın maksimum kullanımına hizmet eder.Bu etki olabildiğince şeffaf bir cephe kurgusuyla da desteklenmiştir.

Belediye hizmet binasının plan kurgusu çalışan başına düşen birim alanın çoğaltılmasıyla elde edilmiştir.Bu durum önerilen plan organizasyonunu yeniden üretilebilen esnek bir yapı kazandırmıştır.

Strüktürel ve fonksiyonel olarak ayrıştırılmış olan çok amaçlı salon kullanımı ,şeffaf cephenin de avantajıyla dış mekanı yabancılaştırmayan, iç -dış biraradalığını sağlayan bir kurgudadır.Fuayenin alt kata alınmış olması eşzamanlı farklı kullanımlara olanak tanır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Yarışma No: 201214
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Belediye Binası
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
İlgili Projeler