+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
3. Mansiyon, Mersin Sağlık Platformu (MESAP) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

3. Mansiyon, Mersin Sağlık Platformu (MESAP) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

10 Aralık 2012, 10:59
  defa okundu.

Mimari Açıklama Raporu

İstemihan Talay Bulvarı ile 3. Çevre Yolu arasında önemli bir noktada bulunan Mersin Sağlık Platformu Hizmet Binası arazisi bu özelliği ile kentin günlük hayatında aktif rol alabilecek önemli bir potansiyel taşımaktadır.

Mimari kurgu oluşturulurken 4 meslek odasının Mesap çatısı altında kimliklerinin vurgulanması,Mersin ilinin iklim koşulları ve odaların kullanım yoğunlukları dikkate alınmıştır. Çevre dokuya bir rahatlama getirebilme açısından; yapının kendini ifade ediş biçimi yalın ve anlaşılabilir olmalıdır. Bölgedeki içe dönük yapılaşmanın aksine yapı dışa dönük ve kentliye açılmayı hedefleyen bir mimariyi temsil etmektedir.

Yoğunlukla ofis birimlerinden oluşan yapı kentliye, oluşturulan etkinlik alanları ve teraslar ile kamusal kent yaşamı imkanı sunmaktadır.

Mersin Sağlık Platformunu oluşturan odalar ve ortak alanları birbirleri ile tasarım bütünlüğü sağlayan ancak ayrı olarak işleyen birimler olarak tasarlanmıştır.

Meslek odaları zemin kat ve teraslar ile birbirine bağlanarak farklı kitlerde çözülmüş,odaların girişleri ayrıştırılarak kullanıcı yoğunluğu arazinin farklı bölümlerine dağıtılmıştır. Odalar için oluşturulan farklı sirkülasyonlar ile birbirlerinden bağımsız çalışabilmeleri sağlanmıştır. Odaların birbirleri arasında dolaşımını, etkinliklerini ve dinlenme alanlarını oluşturan teraslar kullanıcıların gündelik yaşamını çeşitlendirmiştir.

Ofis birimleri ve ortak mekanları güneş ışığının olumsuz etkilerinden koruyan ve yarı açık mekanların oluşturan çatı, 4 meslek odasını bütünleştiren bir imge oluşturmaktadır.

Yapılar arazinin doğusunda yer alan ana yoldan içeriye doğru çekilerek, oluşturulan etkinlik alanı yol ile bütünleşecek şekilde tasarlanmıştır. Bu alan kentliye ve odaların yapacağı farklı aktivitelere imkan veren bir alan olarak kurgulanmıştır. Çok amaçlı salonunun fuayesinin, lokalin, Tabip Odası ve Eczacı Odası'nın girişlerinin açıldığı bu alan çatı ve ağaçlar ile gölgelendirilmiştir.
Tasarım yaklaşımında kurgulanan açık alan aktivitelerinin sadece zemin ile sınırlı olamayacağı düşünülmüş, farklı kotlarda etkinlik terasları oluşturularak odaların ihtiyaç duyabileceği eş zamanlı farklı aktivitelerin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ağırlıklı olarak ofis mekanları içeren tasarımda, güneşin ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunma, avantajlarından ise ileri düzeyde yararlanma amacına göre şekillenen yapı plastiği, yapının dış mekanla görsel ilişkisini koparmaksızın güneş kontrolü sağlamakta, ofis mekanları indirekt doğal ışık almakta, ofisler arasında oluşturulan teraslara her iki yönde karşılıklı açılabilir cephe sistemi ile doğal havalandırma sağlanmaktadır. Bu yolla, mekanların önemli bir kısmında yapay iklimlendirme ihtiyacının doğmayacağı öngörülmektedir.

Zemin katta Tabip Odası ve Eczacı Odasının giriş ve bekleme bölümleri,mutfak, direkt kullanıcıyla ilişkili olan ofis birimleri ve ortak mekanlar çözülmüştür. Ofis birimleri ile ortak mekanların kitleleri açık otopark ve etkinlik alanını birbirine bağlayan geçiş ile birbirinden ayrılmıştır. Bu geçiş etkinlik alanında genişleyerek kapalı otopark sirkülasyon çıkışı, çok amaçlı salonunun üst fuayesi ve Tabip Odası girişi için tanımlı yarı açık alan oluşturmuştur.Lokal birimi, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası ve etkinlik terasını zemin kota bağlayan merdiven ile üst fuayeden ayrışmıştır. Etkinlik alanı ve üst fuaye ile ilişkilendirilen lokal eş zamanlı farklı aktivitelere hizmet verebilecek ve aynı zamanda kamusal kullanımı yapının kentli ile kurduğu ilişkiyi çeşitlendirmiştir.

1. Kat etkinlik terası ve oda girişlerine zemin kat ile direkt ilişki kurulmuştur. Bu katta Diş Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Odasının giriş,bekleme bölümleri,ıslak hacimleri,sekreter odaları,Eczacı ve Tabip Odalarının ofis bölümleri ile toplantı salonları bulunmaktadır. Üst katlarda odaların ihtiyaç duydukları başkan odaları,seminer odaları,ofisler ve üst etkinlik terası bulunmaktadır.
1.Bodrum Katta çok amaçlı salon ve fuaye bölümü bulunmaktadır. Bu alana ulaşım zemin katta bulunan üst fuaye bölümünden sağlanmaktadır. 2.Bodrum Katta kapalı otopark,sığınak,depolar ve çok amaçlı salonun servis girişleri bulunmaktadır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Yarışma No: 201210
Proje Yeri: Mersin
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 3. Mansiyon
Tasarım Ekibi: Buğra Akarsu, Fatih Karagöz
İlgili Projeler