+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
1. Ödül, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

1. Ödül, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

9 Haziran 2011, 11:15
  defa okundu.

Proje Açıklama Raporu

GENEL YAKLAŞIM
Uşak Sanayi ve Ticaret Odası hizmet binası, yarışma kapsamında konumlandırıldığı yer bakımından şehrin en çok yaşayan yerlerinden biri olan İsmet Paşa Caddesi'nde bulunmaktadır. Şehir ile kurduğu ilişkideki merkezi konumu ve UTSO önemli kurumsal kimliği, hizmet binası projesinde belirleyici unsurlardır.

Projede binanın hem bulunduğu çevreye uyumlu, yaşayan bir bina olması; hem de tasarım anlayışı ve uygulanışıyla yenilikçi, öne çıkan bir noktada durması hedeflenmektedir.


TASARIM KRİTERLERİ
Köşe parsel konumunda bulunan proje alanı, cephesi olan üç farklı sokak için de belirleyici roldedir.Bu nedenle , tek tarafa yönelen ve diğer sokak cephelerini önemsizleştiren bir yaklaşımın UTSO hizmet binası projesi için uygun olmadığı düşünülmektedir. Ana giriş İsmet paşa caddesinde konumlandırılırken, ikincil giriş çıkmaz sokakta düşünülmektedir. İkincil girişin başkanlık girişi olarak tasarlanması kurumun sahip oldugu prestiji vurgularken, tüm yönlerden ulaşım kolaylığı getirmiştir. Ana girişten başlayarak, çıkmaz sokağa kadar girişlerle tanımlanan ve üst katlarda da üzerinde sirkülasyon, bekleme, danışma gibi farklı fonksiyonları da barındıran şeffaf bir aralık oluşturulmuştur. Bu bölüm üstlendiği rol bakımından yapıyı servis alanları ve kullanım alanları olarak ikiye ayırırken aynı zamanda tüm katlardan algılanan bir iç boşluk olarak çalışmaktadır. Bu iç boşluk teras catı düzleminde açılan bir yırtıkla ışık bakımından zenginleştirilirken, çatı pencerelerinin açılmasıyla ana arterden temiz hava girişine olanak verilmiştir.Işık ve iklimlendirme açısından oldukça avantajlı olan bu alanda düşey yeşil duvar tasarlanarak hem iç mekanda bir artı değer oluşturulmaya calışılmış, hem de ses kontrolu sağlanması hedeflenmiştir.

Utso hizmet binası yarışmasının programında, tarafımızdan proje açısından belirleyici olarak nitelendirilen bazı noktalar bulunmaktadır. İlki, Utso binası girişi ile iş yerleri -ticaret alanlarının zemin katta bir arada bulunmaları durumudur. Projede ,bu veri , kesin sınırlarla birbirinde ayrılmış , yan yana duran işlevler olarak konumlandırılarak güçlendirilmektedir. Binanın iş yeri fonksiyonunu da barından Hizmet binası olarak algılanabilmesi sağlanmaktadır. İkincisi ise, zemin katın giriş ve iş yerlerinden, üst beş katı ise hizmet birimlerinin oluşturduğu program ciddiyetle incelendiğinde , kat bazında fonksiyon dağılımında farklılaşan yoğunluklar göze çarpmaktadır. İş yerinin asma katları olarak belirtilen birimler ise, +18.50 saçak yüksekliği itibari ile konumlandırılamamaktadır. Verilen program yorumlanarak bu durumların oluşturduğu dezavantajları ortadan kaldırmak mümkündür. Projede, ilk iki kat düzleminde, asma kata izin verecek minimum yüksekliklerde iş yerleri konumlandırılmış ve UTSO hizmet birimleri yoğunluk, ilişkisel ağ ve kullanımdaki denge gözetilerek üst dört katta çözülmüştür. Bu yaklaşımın kullanımda ve fonksiyon yerleşimlerinde getirdiği avantajların yanında, ofis katlarında iklimlendirme sistemine olanak sağlayacak kat yükseklikleri yaratılmakta ve en geniş hacim olan konferans salonun akustik, iklimlendirme ve aydınlatma gibi altyapı unsurlarını barındırabilecek bir yükseklik de kazandırılmaktadır.

Yapının cepheleri tasarlanırken kullanım farklılıkları (ticari kullanım,hizmet binası gibi), planemetriden gelen farklılıklar (iç boşluk, ofis hacimleri, servis hacimleri gibi) ve fonksiyon farklılıkları (çalışma alanı,konferans salonu) gibi tüm parametrelerin cephede bir karşılığı olması amaçlanmış ve bazı noktalara kütle kompozisyonu ile uyumlu olacak kademelenmeler yapılarak yine yesil ögelerle desteklenmiştir.

Ele alınan tüm bu kriterler doğrultusunda yapının Uşak Ticaret ve Sanayi Odası hizmet birimlerinin mevcut ihtiyaclarını bugün ve ileriki yıllar boyunca karşılayacak ve bünyesinde bulunan diğer ticari birimlere geçiş, kullanım alanı ve cephe büyüklüğü anlamında en üst düzeyde kullanım avantajları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kütlenin bütünde, çağdaş ve akılda kalıcı bir mimari dilde olması ve akılcı çözümler içermesi bakımından uygulama kolaylığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Yarışma No: 201107
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
İlgili Projeler