+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

11 Şubat 2019, 08:40
  defa okundu.

MİMARİ RAPOR

Kore Savaşı, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin fikir ayrılıkları sebebiyle başlamış, Kuzeylilerin sınırın güney tarafına geçmesi olayı ile ilk kıvılcım ateşlenmiştir. İki ülke arasındaki savaş diğer ülkelerin de katılımıyla büyümüş, ulusal bir savaş haline gelmiştir. Ardı ardına iki cepheden de birçok saldırı olmuş iki ülke arasındaki sınır sürekli değişmiştir. Aynı ülkeyi ikiye bölen sınır, bir kuzeye bir güneye yaklaşmış ve savaş süresince sınır kavramı muğlaklaşmıştır. Türkler Güney Kore tarafında çatışmış; Kunuri Muharebelerinde büyük zaferlerinin yanında birçok da kayıp vermiştir. Savaşın sonunda birçok ülke zarar görmüş, Kore ikiye bölünmüş ve sınırda tarafsız bölge oluşturulmuştur. İnsanlar ailelerinden ve işlerinden kopmuş; sınırın ötesi bilinmez kılınmıştır. Bugün ise iki ülke lideri yılar sonra ilk adımı atmak için yine sınırda buluşmuştur.

Peki ya sınır olmasaydı?

Proje de bu soruyla tasarlanmaya başlanmıştır. Sınırlar abartılıp çoğaltılmış, ötesi değerli kılınmıştır. Yer yer bu sınır parçalanmış ve önemi sorgulanmıştır. Bütünü ayıran sınır ile parçalar birleştirilmiştir. Tasarımda kullanılan dolaşım, ziyaretçiyi belirli eşiklerden geçirerek bazen önü ve arkasındaki fiziki bağlamdan koparmış bazen ise birkaç eşik ötesine bağlamıştır.

Proje kararları mekânsal, işlevsel, strüktürel ve teknolojik olarak çok sade bir ''duvar'' fikri etrafında oluşturulmuş, belirli akıştaki dolaşım ağı ve iç-dış ilişkileri sayesinde yapı içerisinden çevresindeki yeşil alanlara sızma imkânı verilmiştir.

İşleve uygun kılınan bu senaryoda, müze üst kata alınarak anma alanını görecek şekilde bir giriş tasarlanmış, böylelikle bütün diğer birimlerin zemin katta peyzajla ilişki kurmasına imkân verilmiştir. Yapı kurgusunda dışa kapalı ve tek yönlü bir çözümlemeden ziyade iki ucundan da ziyaretçiyi içine davet eden, çok yönlü ve zengin ara mekanlardan oluşan bir fikir ortaya konmuştur. "Sınır" olarak düşünülen, ardı ardına kurgulanan bu yapısal duvarlar, müzede sergi unsurunu desteklemek üzere kullanılmıştır. Bazen kirişlerine resimler asılmış bazen içindeki boşluklarda objeler sergilenmiştir. Ana malzeme brüt beton olarak düşünülmüştür.

PEYZAJ RAPORU

Peyzaj kararlarının temel hedefi, alanda bulunan ağaçları korumak ve doğanın kendi gelişimine olan müdahaleyi azaltmaktır. Mevcut doku ile uyumlu bir peyzaj yaratmak ve yapı peyzaj dengesini peyzaj tarafında tutmaya çalışmaktır.

Yapı ve peyzaj kurgusu bütüncül olarak ele alınmış, simgesel bir anıt inşa etmek yerine binayı anıtsallaştırarak daha mütevazi anma mekanlarına evirilmesi ve anma eyleminin peyzajda kaybolması sağlanmıştır.

Mevcut bitki örtüsü korunmuş ve bu örtü tasarımın amacına uygun şekilde değerlendirilmiştir. Bakım ihtiyacı ve maliyeti fazla olan yabancı yurtlu egzotik bitki türleri yerine, yöre koşullarına uygun, fazla bakım gerektirmeyen, sürekliliği olan bitkiler tercih edilmiştir.

Sert zeminler mümkün olduğunca azaltılarak, yumuşak ve geçirimli zeminler tercih edilmiş, yağmur sularının yüzeysel akışa geçmesi önlenerek suyun doğal hidrolojik döngüye kazandırılması sağlanmıştır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
İlgili Projeler