Verimli Toprakları Enerji Lobisine Açıyorlar!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Trakya Bölge Planı’nın büyük bir tehlike içerdiği ortaya çıkarıldı.

Planı değerlendiren Edirne Barosu avukatlarından Bülent Kaçar, “Birinci sınıf verimli tarım alanlarının ve üstelik deprem kuşağının üzerine termik santraller kurmayı planlamak adeta Trakya’yı toptan yok oluşa götürmek demektir” dedi.

Trakya Üniversitesinin hazırladığı planın sermaye ve iktidar çevrelerinin itirazı üzerine iki kez değiştiğini ancak yine de beğenilmeyince 2009 yılında iktidarın kendi planını onayladığını hatırlatan Kaçar, bu plana karşı Danıştay 6. Dairesinde açılan iptal davaları sonucunda planın yürütülmesinin durdurulduğunu söyledi. Bakanlığın ise hukuka uymak yerine planda hukuka aykırı değişiklikler yaptığını anlatan Kaçar, gerek 2009 planının gerekse 2013 yılında yapılan değişikliklerin Çevre Koruma değil ‘Neye mal olursa olsun kalkınma anlayışı’ olduğunu söyledi. Kaçar, bu planla Trakya’nın doğasının, topraklarının tüm mevcut değer ve doğal varlıklarının talan edilip sermayeye ve enerji lobisine açılmak istendiğini dile getirdi. Kaçar “Plan değişikliği ile kurulmasına yasal zemin hazırlanan Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara ve yakın gelecekte gündeme gelmesi muhtemel Kıyıköy ve İğneada Termik Santralleri, İğneada Nükleer Santrali, halk sağlığı ve doğa açısından son derece tehlikeli faaliyetlerdir. Bakanlığın planı ile doğanın, binlerce dönüm üzüm bağlarının ve zeytinliklerin yok olacağını ifade eden Kaçar, bölge turizminin de ağır yara alacağını ifade etti. Kaçar “Plan değişikliği işleminde bölgedeki güçlü deprem olasılığı, bölgenin üzerinde bulunduğu ‘Ganos Fay Hattının’ aktif olduğu hiç gözetilmemiştir. Dünyada sayılı birinci sınıf verimli tarım alanlarının ve üstelik deprem kuşağının üzerine termik santraller kurmayı planlamak adeta Trakya’yı toptan yok oluşa götürmek demektir” diye konuştu.

Bir cevap yazın