Sit Alanları İnternet Üzerinden Takip Edilebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Türkiye'deki Doğal Sit Alanlarının bilgilerini elektronik ortama aktardı.

İnternet ortamında takip edilecek sistemle bir arazinin sit olup olmadığı ya da kaçıncı dereceden sit alanı olduğu anında görebilecek.

Bakanlık, e-devlet kapsamında sit alanlarını internet sistemine geçirecek olan Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) Projesinin çalışmalarını tamamladı.Aralık 2013 yılında güncellenmesi tamamlanan Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS)’nde yer alan verilerin doğrulanması çalışmaları 2014 yılı ile birlikte başladı. Bu yılın sonuna kadar veri kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) ile Doğal Sit sınırları ülke düzeyinde doğru bir şekilde sayısal olarak elde edilecek, Sayısal Sit Sınırlarının Diğer Kurumlarla Servis bazlı tek merkezden paylaşımı sağlanacak, Ayrıca, Karar Döngüsünün Yaşatılması, Komisyon Kararlarının 81 ilden doğrudan sistem içinde Karar Vericilere iletilmesi, korunan alanlarda mülkiyet analizlerinin yapılması ve şerhli parsellerin takibi, doğal sit alanlarında yapılan/yapılacak Koruma Amaçlı İmar Planlarının sistem dahilinde takibi ve yaşatılmasının sağlanması, e-devlet kapısından vatandaşın, kurum ve kuruluşların kullanımına açarak olası taleplerin Bakanlığa başvurulmadan bertaraf edilmesi, yargıya intikal eden konularda kolay ve hızlı şekilde doğru bilgilerin edinilmesi ve geçmiş tüm kararların irdelenebilmesi, sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) kapsamında, tüm Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez ve Bölge Komisyon üyelerine, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Personeline ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline kullanıcı eğitimleri verildi. Uygulamaya bu adres üzerinden kullanıcı adı ve parola ile erişilmekte olup vatandaş kapısının açılması çalışmları yürütülmektedir. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, CBS ve Envanter Şube Müdürlüğü’nden SAYS ile ilgili her türlü bilgi ve destek alınabilir.

Bir cevap yazın