Arkitera Mimarlık Merkezi - Haber http://www.arkitera.com/haber 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Tekerli Mikro Ofis http://www.arkitera.com/haber/index/detay/lighthouse-office/30759 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/17/lighthouse/lighthouse_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Knowhow Shop mimarları Kagan Taylor ve Justin Rice'ın, kendileri için tasarlayıp inşa ettikleri Lighthouse isimli mikro yapı, hem bir iş yeri hem de yeteneklerini sergiledikleri bir örnek.<br><br><p>&Ccedil;evresel etkiyi en aza indirmek i&ccedil;in dikkatle monte edilen hafif prefabrik panellerle kurulan 14 metrekarelik alana sahip mikro yapı, altına yerleştirilen end&uuml;striyel tekerler sayesinde kolayca hareket ettirilebiliyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/lighthouse/lighthouse_2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Yapıda bulunan asimetrik kapı, cam ve tavan penceresi yaratıcı bir i&ccedil; mekan sağlarken aynı zamanda g&uuml;nd&uuml;zleri i&ccedil;eri doğal ışık girmesini sağlıyor, g&uuml;n batımından sonra ise sıcak ve davetkar bir ışıltı yansıtıyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/lighthouse/lighthouse_3.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Proje; kentsel alanlarda b&uuml;y&uuml;k yapılar inşa etmek i&ccedil;in mevcut alan miktarı azalmaya devam ettik&ccedil;e, &ccedil;alışma alanları i&ccedil;in yaratıcı &ccedil;&ouml;z&uuml;mlere olan ihtiyacın artacağını g&ouml;steriyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/lighthouse/lighthouse_4.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/lighthouse/lighthouse_5.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/lighthouse/lighthouse_6.jpg.jpeg" /></p> Fri, 19 Oct 2018 15:43:00 +03 "Amacımız, Mimarlık Gündemini, Kültürünü, Mimarlığın Aktörlerini Gelecek Nesillere Aktarmak" http://www.arkitera.com/haber/index/detay/amacimiz-mimarlik-gundemini-kulturunu-mimarligin-aktorlerini-gelecek-nesillere-aktarmak/30765 Emine Merdim Yılmaz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/18/celalabdiguzer.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Kalebodurla Mimarlar Konuşuyor'un 75. bölümünde konuk koltuğunda bu sefer Celal Abdi Güzer ve Pelin Özgen var. <br><br><p>C&uuml;neyt &Ouml;zdemir'in programın ilk başında Kaleseramik Pazarlama ve Kurumsal İletişim M&uuml;d&uuml;r&uuml; Pelin &Ouml;zgen'e nasıl yola &ccedil;ıktıklarını, neyi hedeflediklerini ve 75. programda hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını sordu.</p> <blockquote> <p>Markamızın sahiplendiği konu arşiv, mimarlık k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; arşivlemekti. Bu sebepten dolayı Arkitera'nın ARKIV projesinin 17 yıldır sponsoruyuz. Abdi bey 'bir projem var , destek olur musunuz?' dediğinde &ccedil;ok heyecanlandık. Bir araya geldip konuştuğumuzda tam da Kalebodur'un marka DNA'sına uygun bir proje olduğu i&ccedil;in de bu projenin i&ccedil;ine girelim dedik.</p> </blockquote> <h3>&ldquo;Hem Bir Gazeteci Hem de Mimarlık Aşığı&rdquo;</h3> <p>&Ouml;zdemir, mimarlık hem akademik hayatta, hem de mimarlık pratiğinde aktif birisi olarak tanımladığı Celal Abdi G&uuml;zer&rsquo;e, bu programla neyi anlatmak istediğini sordu. G&uuml;zer, hem kurumsal hem de kişisel katkılarından dolayı Pelin &Ouml;zgen ve mimarlığı merkeze taşıdığı i&ccedil;in C&uuml;neyt &Ouml;zdemir&rsquo;e teşekk&uuml;r ederek s&ouml;ze başladı.</p> <blockquote>M&uuml;thiş bir inşaat ve kentleşme faaliyetinin olduğu, bunların sorunlarının &uuml;zerimize d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml; ve yansıdığı bir ortamda bu konunun konuşulması, masaya yatırılması lazım. Ekonomimiz b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de inşaata dayanıyor. Yapılar ve kent y&uuml;zleşmekten ka&ccedil;amayacağımız bir yer. Bunun coşkuları da mutlulukları da sorunları da d&ouml;n&uuml;p sonu&ccedil;ta insanlara yansıyor. Herkesin az ya da &ccedil;ok mimarlıkla ilişkisi var. Bu seri de bu nedenle arada kalmış bir durumu temsil ediyor. Hem g&uuml;ndelik yaşamdaki mimarlığa ilgisi olan bazı kişilere, bir yanda da mimarlara, mimarlık &ouml;ğrencilerine hitap ediyor.</blockquote> <h3>S&ouml;yleşinin tamamını aşağıda bulabilirsiniz:</h3> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/0gEoLeh-4Wc" width="730" height="540" frameborder="0"></iframe></p> Fri, 19 Oct 2018 10:30:00 +03 Gelenekten Cittaslow’a Taraklı http://www.arkitera.com/haber/index/detay/gelenekten-cittaslow-a-tarakli/30761 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/18/gelenekten_cittaslowa_tarakli.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Nevnihal Erdoğan ve Hikmet Temel Akarsu'nun kaleme aldığı "Gelenekten Cittaslow’a Taraklı", Verita Yayıncılık'tan çıktı.<br><br><p>Kitabın tanıtım metninden:</p> <blockquote> <p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;z insanı arayış i&ccedil;inde. Yitirmiş olduğu mutluluğu nerede bulabileceğini arıyor. Hızlı kentleşme ile kırsal b&ouml;lgelerden kente g&ouml;&ccedil;en insanlar orada aradıklarını bulamadıkları gibi d&ouml;nd&uuml;klerinde de geride bıraktıkları değerleri yerinde bulamıyorlar. Toplumlar b&uuml;y&uuml;k bir alt-&uuml;st oluş ve devinim h&acirc;linde. İnsanlarımızın olağan&uuml;st&uuml; yetileri, kuvvetli &ccedil;alışma azimleri ve g&ouml;rkemli &ouml;zlemleri var. Fakat bu tutkuların peşinde koşuşturulan hayatlar hızla t&uuml;kenip hitama eriyor.<br /><br />Bu mudur insanın hayatta aradığı? Kuşkusuz değildir.<br /><br />İşte size anlatacağımız &ouml;yk&uuml; bu arayışın k&uuml;&ccedil;&uuml;k, sade; bir oranda amacına ulaşmış, daha gideceği yolu olduğunu bildiği i&ccedil;in de &ccedil;alışmaya devam eden, kendi geleneksel değerlerinden yola &ccedil;ıkarak bir gelecek vizyonu yaratmayı d&uuml;şleyen; bunu d&uuml;şlemekle kalmayıp kendi d&uuml;ş&uuml;n&uuml; ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in harekete ge&ccedil;en bir masalsı kasabanın &ouml;yk&uuml;s&uuml;; Taraklı'nın mimari serg&uuml;zeştinin d&ouml;k&uuml;m&uuml;...</p> </blockquote> Fri, 19 Oct 2018 09:30:00 +03 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre Etiketi Yönetmeliği http://www.arkitera.com/haber/index/detay/cevre-ve-sehircilik-bakanligindan-cevre-etiketi-yonetmeligi/30766 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/19/cevre-etiketi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ve belirlenmiş kriterlere uygunluğu kanıtlanmış ürün veya hizmetlere, çevre etiketi verecek.<br><br><p>&Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı'nın &Ccedil;evre Etiketi Y&ouml;netmeliği, <a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181019-19.htm" target="_blank">19 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete</a>'de yayımlandı.</p> <p>&Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı, &ccedil;evreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ve bu etkilerin &uuml;r&uuml;n veya hizmet grubuna g&ouml;re belirlenmiş kriterlere uygunluğu kanıtlanmış &uuml;r&uuml;n veya hizmetlere, &ccedil;evre etiketi verecek. Yem ve gıda &uuml;r&uuml;nleri ile veteriner tıbbi &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in &ccedil;evre etiketi verilmeyecek.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">&Ccedil;evre Etiketi Y&ouml;netmeliği</span></p> <p>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir &ccedil;evre hedefleri doğrultusunda, yaşam d&ouml;ng&uuml;s&uuml; boyunca &ccedil;evresel etkileri azaltılmış &uuml;r&uuml;n veya hizmetleri teşvik etmek, t&uuml;keticilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak i&ccedil;in g&ouml;n&uuml;ll&uuml;l&uuml;k esaslı &ccedil;evre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların d&uuml;zenlendiği Y&ouml;netmelik ile oluşturulan &ccedil;evre etiketi sistemi; &uuml;r&uuml;n veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak &uuml;zere &uuml;retim, kullanım, t&uuml;ketim, geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar ge&ccedil;en yaşam d&ouml;ng&uuml;s&uuml;n&uuml;n b&uuml;t&uuml;n s&uuml;re&ccedil;lerinde, ekosistemlerin bozulmasını &ouml;nlemeyi, doğal kaynakların t&uuml;ketiminde &ccedil;evre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın &uuml;zerindeki olumsuz etkileri azaltmayı ama&ccedil;layacak.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Hangi &uuml;r&uuml;n ve hizmetlere uygulanacak?</span></p> <p>Y&ouml;netmelik, &uuml;r&uuml;n veya hizmetlere &ccedil;evre etiketi verilmesi ile ilgili kriter belirleme ve geliştirme, başvuru, değerlendirme, &ccedil;evre etiketinin şekli, kullanma izni, s&uuml;resi, izleme, denetim, strateji belirleme, bilin&ccedil;lendirme, tanıtım ve eğitim &ccedil;alışmalarına ait usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili yetki, g&ouml;rev ve sorumlulukları kapsayacak ve T&uuml;rkiye'de &uuml;retilen, dağıtılan, ihra&ccedil; edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan &uuml;r&uuml;n veya hizmetlere uygulanacak.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">&Ccedil;evre Etiketi Sistemi</span></p> <p>Y&ouml;netmelik ile &uuml;r&uuml;n ve hizmetlere &ccedil;evre etiketi verilmesi amacıyla, &uuml;r&uuml;n veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, &ccedil;evre etiketi verilmesi ve kullanımını i&ccedil;eren &Ccedil;evre Etiketi Sistemi oluşturuldu.</p> <p>&Ccedil;evre etiketi sistemi, Bakanlığın y&ouml;netimi ve koordinasyonu altında ilgili t&uuml;m paydaşlarla birlikte y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek. Kamu alımlarında &ccedil;evre etiketli &uuml;r&uuml;n veya hizmetleri tercih edici tedbirler uygulanacak.</p> <p>&Ccedil;evre etiketi sistemi unsurları; Bakanlık, &Ccedil;evre etiketi kurulu, Teknik inceleme komisyonu, Diğer kamu ve &ouml;zel kurum/kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, &ccedil;evre etiketi kullanıcısı, t&uuml;ketici kuruluşları, Konuya &ouml;zg&uuml; olarak davet edilecek diğer katılımcılar olacak.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">&Ccedil;evre etiketine kimler başvuracak?</span></p> <p>&Uuml;reticiler, imalat&ccedil;ılar, ihracat&ccedil;ılar, ithalat&ccedil;ılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende satıcılar, Bakanlık tarafından uygun g&ouml;r&uuml;len ve &ccedil;evre etiketi alınmasında menfaati olan kişi ve kuruluşlar, belirtilen formata uygun olarak istenilen bilgi ve belgelerle &ccedil;evre etiketi başvurusunda bulunacaklar. Başvurunun kriterlere uygun olması durumunda Bakanlık tarafından &ccedil;evre etiketi verilecek.</p> <p>Senelik &ccedil;evre etiketi kullanımı i&ccedil;in belirlenen bedeller, Bakanlık D&ouml;ner Sermaye İşletmesine &ouml;denecek.</p> <p>&Ccedil;evre etiketinin şekli Bakanlık tarafından yayımlanan &ccedil;evre etiketi şekline uygun olacak. Etikette bulunacak bilgiler Bakanlık&ccedil;a belirlenecek.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">&Ccedil;evre etiketi verilmeyecek haller</span></p> <p>Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Y&ouml;netmelik kapsamında toksik, &ccedil;evreye zararlı, kanserojen, mutajen, &uuml;reme sistemine toksik olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılayan madde veya karışımı i&ccedil;eren &uuml;r&uuml;nler,</p> <p>Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Y&ouml;netmeliğin 47'nci maddesinde tanımlanan &ouml;zellikleri taşıyan kimyasalları i&ccedil;eren &uuml;r&uuml;nler,</p> <p>Tıbbi Cihaz Y&ouml;netmeliğinde ve Veteriner Tıbbi &Uuml;r&uuml;nler Hakkında Y&ouml;netmelikte tanımlanan tıbbi &uuml;r&uuml;nler, veteriner tıbbi &uuml;r&uuml;nler ile tıbbi cihaz ve malzemeler,</p> <p>Yem ve gıda &uuml;r&uuml;nleri i&ccedil;in &ccedil;evre etiketi verilmeyecek.</p> <p>Bakanlık &ccedil;evre etiketi s&uuml;recinde bu h&uuml;k&uuml;mlere ek olarak, &ccedil;evreye zararlı &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in ayrıca kısıtlama kararı alabilecek.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">&Ccedil;evre Etiketinin Kullanımı</span></p> <p>Bakanlık ile &ccedil;evre etiketi almaya hak kazanan başvuru sahibi arasında s&ouml;zleşmenin imzalanması ile başvuru sahibi &ccedil;evre etiketi kullanıcısı sıfatını alacak. Bakanlık, &ccedil;evre etiketi kullanıcısının Y&ouml;netmelik h&uuml;k&uuml;mlerini ihlal ettiğini tespit etmesi halinde bu durumu &ccedil;evre etiketi kullanıcısına bildirmek suretiyle s&ouml;zleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve &ccedil;evre etiketi kullanma iznini iptal edecek.</p> <p>&Ccedil;evre etiketi kullanıcısı da, Bakanlığa 3 ay &ouml;ncesinden g&ouml;ndereceği yazılı bildirim ile her zaman s&ouml;zleşmeyi feshederek, etiketin kullanımından vazge&ccedil;ebilecek.</p> <p>&Ccedil;evre etiketi, &ccedil;evre etiketi kullanıcısı tarafından Y&ouml;netmelik ve buna bağlı olarak d&uuml;zenlenen s&ouml;zleşmede belirtilen prensip, usul ve esaslara uygun olarak kullanılacak.</p> <p>&Ccedil;evre etiketi kullanıcısı; yanlış, yanıltıcı veya &ccedil;evre etiketi b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne zarar verecek reklam, ifade, etiket veya logo kullanamayacak.</p> <p>Kullanıcı, kullanım y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k ve h&uuml;k&uuml;mlerini karşılayamadığı durumlarda bu durumu Bakanlığa bildirecek ve y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kler yerine getirilinceye kadar &ccedil;evre etiketini kullanamayacak.</p> <p>Bakanlık, &ccedil;evre etiketi verilmesi veya kullanımından kaynaklı olarak &ccedil;evre etiketi kullanıcısı veya &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bir tarafın uğradığı zarardan sorumlu tutulamayacak.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Etiketin kullanım s&uuml;resi</span></p> <p>&Ccedil;evre etiketi 4 yıl s&uuml;re i&ccedil;in verilecek. S&uuml;re bitiminden 180 g&uuml;n &ouml;nce talep edilmesi halinde Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda s&uuml;re uzatılabilecek.</p> <p>Y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kteki &uuml;r&uuml;n veya hizmet grubu kriterlerine uygunluğu sağladığı s&uuml;rece &ccedil;evre etiketi kullanıcısı, &ccedil;evre etiketini kullanabilecek. Kriterlerin yenilenmesi durumunda yeni kriterlere uyum i&ccedil;in &ccedil;evre etiketi kullanıcısına 6 ay ge&ccedil;iş s&uuml;resi verilecek, 6 ay i&ccedil;inde yeni kriterlere uyumluluğun kanıtlanması gerekecek.</p> <p>&Ccedil;evre etiketi kullanıcısı s&ouml;zleşmesini yenilemek istememesi durumunda stoklarında bulunan &ccedil;evre etiketli &uuml;r&uuml;nlerini t&uuml;ketmesi i&ccedil;in en fazla 1 sene s&uuml;re verilecek.</p> <p>&Ccedil;evre etiketinin kullanma s&uuml;resinin bitmesi halinde &ccedil;evre etiketi kullanılamayacak.</p> <p>&Ccedil;evre etiket sisteminin sahibi ve y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;s&uuml; &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı olacak.</p> Fri, 19 Oct 2018 09:09:03 +03 2,5 Boyutlu Tasarım http://www.arkitera.com/haber/index/detay/25-boyutlu-tasarim/29719 Ezgi Can CENGİZ <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/01/02/rene_knip/5rene.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Atelier Rene Knip tarafından Amsterdam Metrosu için tasarlanan tabelalar tipografisiyle dikkat çekiyor.<br><br><p>Hollandalı tasarım st&uuml;dyosu Atelier Rene Knip'in kurucusu tipograf Rene Knip, tasarladığı yazı tiplerini ahşapta oyarak, demirde lehimleyerek veya seramik karolar &uuml;zerine boyayarak yaşatıyor. Ortaya &ccedil;ıkan &uuml;r&uuml;nler, heykel ile iki boyut arasında bir yere tekab&uuml;l ettiğinden &ccedil;alışmalarına "2,5 boyutlu" ismini veriyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/01/02/rene_knip/1rene.jpg.jpeg" /><br /><br />Rene Krip, birka&ccedil; yıl &ouml;nce Amsterdam Metrosu'nun doğu ucunda 10 istasyonda y&ouml;n tabelası modernizasyonu i&ccedil;in g&ouml;revlendirilmiş, yaptığı tasarımlar bu senenin başında yerlerine yerleştirilmiş.&nbsp;</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/01/02/rene_knip/2rene.jpg.jpeg" border="0" /><br /><br />İstasyonların mevcuttaki yol bulma sistemi, sans serif, steril, kişiselleşmemiş, net ve okunaklıydı. Knip ve ekibin işi Amsterdam Metrosu'nun duvarlarını ve tavanlarını kaplayan parlak ve beyaz seramik karoların &uuml;zerine yazılar hazırlayarak, y&ouml;n tabelalarını daha sıcak ve dokunaklı kılmaktı.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/01/02/rene_knip/3rene.jpg.jpeg" border="0" /><br /><br />Bu seramikler, Knip'ın k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve b&uuml;y&uuml;k harflerini konumlandıracağı bir ızgara g&ouml;revi g&ouml;rm&uuml;ş. Tasarımcılar 10&times;30 santimetre karoları bir masaya yerleştirip her bir karonun boyanması gereken yerlerine elle &ccedil;izilmiş şablonlar yerleştirmişler. Karoları grafik unsurlara g&ouml;re kodlamışlar - tam boyalı karoya bir numara, yarım boyalı karoya başka bir numara, dairesel formda olan karoya başka bir numara &ndash; b&ouml;ylece 20.000 adet seramik karo kiraz kırmızısına boyanmış.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/01/02/rene_knip/4rene.jpg.jpeg" border="0" /><br /><br />Harfler; birleşim yerleri, yuvarlatılmış k&ouml;şeleri, kusurlu boyamalarıyla insan elinden &ccedil;ıktığını belli ediyor. Tasarımcı, "Yakından bakarsanız fır&ccedil;a darbelerini g&ouml;rebilirsiniz," diyor.<br /><br />&Ouml;ncelerde avukat olmak isteyen tasarımcı, ger&ccedil;ek tutkusunun sanat olduğunu anlayınca yazı yazma ve hat sanatına merak sarmış; fakat bu sanat onu, tipik ve geleneksel bir tasarıma y&ouml;nlendirmiş. Knip, geleneksel tipografinin kendisi i&ccedil;in uygun olmadığını fark edince daha eğlenceli bir yaklaşımla işine y&ouml;n vermiş.<br /><br />Knip i&ccedil;in en &ouml;nemlisi, yazı karakterlerinin, tasarlarımcının onu nasıl kullanacağına dair a&ccedil;ık fikirli olmasını gerektirmesi.</p> Thu, 18 Oct 2018 16:51:00 +03 Design Week Turkey, Benjamin Hubert’i Ağırlayacak http://www.arkitera.com/haber/index/detay/design-week-turkey-benjamin-hubert-i-agirlayacak/30762 Emine Merdim Yılmaz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/18/BenjaminHubert.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"Tasarım Ekosistemi" ana teması ile düzenlenen Design Week Turkey 2018, kullanıcı deneyimlerini yaşam tarzı haline getirerek tasarım öyküleri oluşturan ödüllü İngiliz tasarımcı Benjamin Hubert'i de ağırlayacak.<br><br><p>T&uuml;rkiye'de tasarım k&uuml;lt&uuml;r&uuml; oluşturmak, T&uuml;rkiye'nin tasarım g&uuml;c&uuml;n&uuml; d&uuml;nyaya tanıtmak ve tasarımın ekonomideki rol&uuml;n&uuml;n &ouml;nemine dikkat &ccedil;ekmek amacıyla bu yıl &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; d&uuml;zenlenen Design Week Turkey, 3 g&uuml;nde; 22 panel ve konferans, 50'den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 at&ouml;lye &ccedil;alışması, 100'&uuml;n &uuml;zerinde tasarımcı ve binlerce izleyiciyi bir araya getirecek.&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/CdmbnzGwTjA" width="730" height="540" frameborder="0"></iframe></p> <p>T.C. Ticaret Bakanlığı&nbsp;koordinasyonu ile T&uuml;rkiye İhracat&ccedil;ılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; d&uuml;zenlenecek Design Week Turkey, katma değer yaratmada tasarımın &ouml;nemine dikkat &ccedil;ekmeyi ve cari a&ccedil;ığın azaltılmasında en &ouml;nemli unsur olan ihracatın tasarımın katkısı ile artacağına dikkat &ccedil;ekmeyi hedefliyor. Tasarım ekosisteminin t&uuml;m oyuncularının bir araya geleceği bu etkinlikle yerli ve yabancı tasarımcılar, sanayiciler ile buluşabilecek ve tasarladıkları &uuml;r&uuml;nleri sergileyebilecek.</p> <p>16-18 Kasım'da Hali&ccedil; Kongre Merkezi'nde ger&ccedil;ekleşecek etkinlikte, end&uuml;striyel tasarımdan modaya, mimariden g&ouml;rsel iletişim tasarımına kadar bir&ccedil;ok tasarım disiplini, geniş bir yelpazede ele alınacak. Deneyim odaklı tasarımlarında kullanıcı deneyimlerini yaşam tarzı haline getirerek tasarım &ouml;yk&uuml;leri oluşturan &ouml;d&uuml;ll&uuml; İngiliz tasarımcı Benjamin Hubert, Design Week Turkey kapsamında T&uuml;rkiye'ye gelecek. EDIDA'da 2010 yılında Yılın Uluslararası Gen&ccedil; Tasarımcısı da dahil olmak &uuml;zere IF &Ouml;d&uuml;lleri, A&amp;W Mentorpreis gibi pek &ccedil;ok prestijli &ouml;d&uuml;l&uuml;n sahibi Hubert, insan davranışı odaklı &ccedil;alışmalarında m&uuml;hendislik, kullanıcı deneyimi, UI/UX tasarımı gibi farklı konuları, b&uuml;t&uuml;nsel tasarım yaklaşımı ile bir araya getiriyor. Hubert'in imzası, BMW, Nike, Pepsi, Samsung, Herman Miller gibi markaların tasarımlarında g&ouml;r&uuml;lebiliyor.</p> Thu, 18 Oct 2018 15:44:34 +03 Carme Pinós'un MPavilion'u Ziyarete Açıldı http://www.arkitera.com/haber/index/detay/carme-pin%C3%B3sun-mpavilion-tasarimi-ziyarete-acildi/30760 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/17/mpav_pinos.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Naomi Milgrom Vakfı tarafından yürütülen MPavilion programı kapsamında, Mimar Carme Pinós tarafından tasarlanan 2018 pavyonu, Queen Victoria Gardens’ta ziyarete açıldı.<br><br><p>MPavilion, Naomi Milgrom Vakfı tarafından 2014 yılında başlatılan ve Melbourne Belediyesi, Victoria Eyalet Y&ouml;netimi, Creative Victoria ve ANZ tarafından desteklenen bir proje. Her yıl Naomi Milgrom Vakfı,&nbsp;Queen Victoria Gardens'ta&nbsp;bir pavyon tasarlaması i&ccedil;in bir mimarlık ofisini g&ouml;revlendiriyor.&nbsp;Sean Godsell Architects,&nbsp;AL_A,&nbsp;Studio Mumbai ve&nbsp;OMA'nın ardından, 2018 yılı pavyonu tasarımı i&ccedil;in İspanyol&nbsp;mimar Carme Pin&oacute;s g&ouml;revlendirildi.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/mpav_pinos%20%282%29.jpg.jpeg" /></p> <p>Origami sanatından ilham alınarak tasarlanan pavyon, Pin&oacute;s&rsquo;un Avustralya'daki ilk kamusal projesi. Pin&oacute;s'un kapsayıcı ve topluluk odaklı mimariye duyduğu ilgi, Naomi Milgrom Vakfı'nın y&uuml;r&uuml;tmekte olduğu MPavilion projesinin "topluluklar inşa etmek" ve "kadın liderler" konseptine uyum sağlıyor.</p> <p>Carme Pin&oacute;s, tasarımını ş&ouml;yle a&ccedil;ıklıyor:</p> <blockquote> <p>Bu yılın MPavilion'unu tasarlarken &ouml;ncelikle Melbourne sakinlerinin birbirlerine, yaşadıkları şehre ve doğaya bağlı hissetmeleri i&ccedil;in bir alan yaratmak istedim. Hepimiz d&uuml;nyanın bir par&ccedil;asıyız, mimarlık bu hikayenin anlatıcısı olabilir ve yaşamı birlikte deneyimleyebilmemiz i&ccedil;in bir alan sağlayabilir.</p> </blockquote> <p>Yapı, 3 Şubat 2019'a kadar ziyarete a&ccedil;ık olacak ve a&ccedil;ık olduğu s&uuml;re boyunca uluslararası &ouml;l&ccedil;ekte bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/0NSFYEx0gc0?rel=0" width="730" height="410" frameborder="0"></iframe></p> Thu, 18 Oct 2018 11:00:00 +03 Tarihi Manastıra Dev Çatı http://www.arkitera.com/haber/index/detay/kannikeg%C3%A5rden/28490 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2017/03/02/kannikegarden/kannikegarden-1.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Kopenhaglı mimarlık ofisi Lundgaard & Tranberg Architects, 12. yüzyıldan kalma bir manastır kalıntısına tuğladan oluşan dev bir çatı strüktürü tasarladı.<br><br><p>Lundgaard &amp; Tranberg Architects tarafından tasarlanan "Kannikeg&aring;rden", Danimarka'nın en iyi şekilde muhafaza edilen orta&ccedil;ağa ait şehri Ribe'de, şehir katedralinin hemen karşısındaki ana meydanda bulunuyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/03/02/kannikegarden/kannikegarden-2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Basit bir tuğla &ouml;rt&uuml;s&uuml; hacmi, yaklaşık 1.000 yıllık kalıntının &uuml;zerinde konumlandırılmış.</p> <p>Bina, kilise konseyi ve &ccedil;alışanları i&ccedil;in işlev g&ouml;r&uuml;rken aynı zamanda şehirdeki vatandaşlar i&ccedil;in halka a&ccedil;ık d&uuml;zenlenen toplantı, konser ve film g&ouml;sterimleri gibi etkinlikler i&ccedil;in de kullanılabiliyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/03/02/kannikegarden/kannikegarden-3.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Proje &ccedil;alışmaları sırasında &ouml;zel bir durumla karşı karşıya kalınmış: İnşaat alanında binlerce yıllık Danimarka tarihini anlatan &ccedil;ok eski keşifler bulunmuş. Arkeolojik kazılarla birlikte Viking'ten Hıristiyanlığa ge&ccedil;iş d&ouml;nemine dayanan kentin en eski Hristiyan mezarlığının kalıntıları ortaya &ccedil;ıkmış. En g&ouml;ze &ccedil;arpan kalıntı, 1100'l&uuml; yıllara dayanan Augustine Canon'un manastırından bir tuğla. Harabe, yerin bir &ccedil;ok tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel katmanlarını iletmek &uuml;zere tasarlanmış bir sergi salonuna entegre edilmiş.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/03/02/kannikegarden/kannikegarden-6_7.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Bina, korunan arkeolojik bulguların &uuml;zerindeki s&uuml;tunlar tarafından desteklenen eğimli bir &ccedil;atıya sahip dikd&ouml;rtgen şeklindeki tek bir hacimden oluşuyor. Komşu binaları izleyen bir &ouml;l&ccedil;ek ve &ccedil;atı eğimine sahip alan boyunca devam eden bina uzunluğu, &ccedil;evredeki kent &ouml;l&ccedil;eğine uyum sağlamış. Hava ve ışıktan daha fazla faydalanmak i&ccedil;in hacmin arketip şekline, g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde heykelsi bir eğim verilmiş.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/03/02/kannikegarden/Kannikegarden-4_5.jpg.jpeg" /></p> <p>Bu yılki Mies van der Rohe &Ouml;d&uuml;l&uuml;'ne de aday olan proje, Danimarka K&uuml;lt&uuml;r Ajansı tarafından eski taş-tuğla binalar arasındaki en iyi muhafaza edilmiş yapı olarak değerlendiriliyor.</p> Wed, 17 Oct 2018 17:37:00 +03 Kentler Yaşayan Birer Deniz Mercanı mıdır? http://www.arkitera.com/haber/index/detay/kentler-yasayan-birer-deniz-mercani-midir_/30757 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/17/coralcities/craigtaylor_coralcities.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Kentlerin ulaşım ağlarını şematize ederken ne gibi imgeler kullanırsınız? Veri görselleştirme üzerine uzmanlaşan Craig Taylor’ın kullandığı yöntem biraz şaşırtıcı: Taylor, ulaşım ağlarını renkli deniz mercanları ile ilişkilendiriyor.<br><br><p>Kentler i&ccedil;in ulaşım &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri &uuml;reten Ito World firmasından&nbsp;Craig Taylor, "Mercan Kentler" projesi ile trafik yoğunluğunun hesaba katılmadığı durumlarda kent merkezinden yola &ccedil;ıkıldığı zaman otuz dakika i&ccedil;erisinde erişilebilecek olan b&ouml;lgenin ulaşım ağını g&ouml;rselleştiriyor. Bir dizi animasyondan oluşan ve&nbsp;tamamlanması altı ay s&uuml;ren&nbsp;projede, Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması'na g&ouml;re d&uuml;nyada en yaşanabilir kırk kentin ulaşım ağlarının rengarenk mercanlar ile şematize edildiğini g&ouml;r&uuml;yoruz.</p> <blockquote> <p>Ağların yoğunluğunun bir şehirden diğerine nasıl değiştiğini g&ouml;rmek b&uuml;y&uuml;leyici. New York ve Pekin gibi bazı kentler daha grid-vari yapıda iken, bazı kentler ise rasgele desenler sergiliyor.</p> </blockquote> <p><a target="_blank" href="https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*j0SmrUAqFDqSHq3PQlJsVQ.jpeg"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/coralcities/craigtaylor_coralcities2.jpg.jpeg" /></a></p> <p><span class="fotograf-yazi"><em>G&ouml;rsel &uuml;zerine tıklayarak şemaları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.</em></span></p> <p>Kentin ana arterlerini temsil eden ağlara bakınca Taylor'un, artık klasikleşmiş "kentlerin yaşayan birer organizma olduğu" benzetmesinden yola &ccedil;ıktığını s&ouml;yleyebilmek m&uuml;mk&uuml;n. Bu ağlar sayesinde izleyiciler; şehirlerin coğrafi yapısı, b&uuml;y&uuml;me şekli ve kent dokusu &uuml;zerine fikir sahibi olabiliyorlar. Ancak tercih edilen renklerin ardında herhangi bir anlam gizli değil, şemaların renk se&ccedil;imlerinde tamamen estetik kaygılar &uuml;zerinden hareket edilmiş. N&uuml;fus ve trafik yoğunluğu gibi parametrelerin yok sayılmış olması da &ccedil;alışmada mekansal analizlerin &ouml;ne &ccedil;ıktığının ve y&uuml;zde y&uuml;z bilimsel kullanılabilirliğe &ouml;ncelik verilmediğinin bir kanıtı.&nbsp;</p> <p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/288418751?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="730" height="411" frameborder="0"></iframe></p> Wed, 17 Oct 2018 15:36:00 +03 Mekan 2018 İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması Sonuçlandı http://www.arkitera.com/haber/index/detay/mekan-2018-ic-mimarlik-ogrencileri-ulusal-bitirme-projesi-yarismasi-sonuclandi/30758 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/17/mekan2018.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>2 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen MEKAN 2018 İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Proje Yarışması'nın jüri değerlendirmesi 9 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yapıldı.<br><br><p>Yarışmaya katılan 55 bitirme projesi Prof.Dr. G&uuml;lay Usta başkanlığında, j&uuml;ri &uuml;yeleri Prof.Dr.<br />G&uuml;lay Usta, Do&ccedil;.Dr. Rana Kutlu, Do&ccedil;.Dr. Ervin Garip, İ&ccedil; Mimar Atilla Kuzu (Zoom TPU), İ&ccedil;<br />Mimar Yalın Tan (Yalın Tan + Partners), İ&ccedil; Mimar G&ouml;n&uuml;l Ardal (G&ouml;nye Proje Tasarım)<br />tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda &ouml;d&uuml;l alan projeler:</p> <h2>1. &Ouml;d&uuml;l (39 Numaralı Proje)<br /><br /></h2> <ul> <li>Kaan Can Şahinoğlu - Marmara &Uuml;niversitesi</li> </ul> <h2><br />2. &Ouml;d&uuml;l ( 25 Numaralı Proje)<br /><br /></h2> <ul> <li>Başak Lale / Hande Yıldız &Ccedil;ekindir &ndash; TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</li> </ul> <h2><br />3. &Ouml;d&uuml;l ( 51 Numaralı Proje)<br /><br /><br /></h2> <ul> <li>Buğra Bilgen &ndash; Eskişehir Teknik &Uuml;niversitesi</li> </ul> <h2><br />Eşdeğer Mansiyon ( 4 Numaralı Proje)<br /><br /></h2> <ul> <li>Seren Şadutlu &ndash; İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi</li> </ul> <h2><br />Eşdeğer Mansiyon ( 18 Numaralı Proje)<br /><br /></h2> <ul> <li>Meryem Bayramoğlu &ndash; Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi</li> </ul> <h2><br />Eşdeğer Mansiyon ( 33 Numaralı Proje)<br /><br /></h2> <ul> <li>Şeyma Kurtuluş / &Uuml;mm&uuml;han Azade G&uuml;lmez - TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</li> </ul> <p><br /><strong>KOLOKYUM:&nbsp;&nbsp;</strong>&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni ve Sergi A&ccedil;ılışı 9 Kasım g&uuml;n&uuml; saat 14:00'da İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi Atak&ouml;y Kamp&uuml;s&uuml;'nde, &Ouml;nder &Ouml;ztunalı Konferans Salonu'nda yapılacak.</p> Wed, 17 Oct 2018 13:54:00 +03 Muji ile Geleceğin Konutlarını Düşünmek ve Tasarlamak http://www.arkitera.com/haber/index/detay/go-hasegawa-muji-calisanlari-icin-prototip-yasam-alanlari-tasarladi/30737 yasemin kübüç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/17/muji01.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"China House Vision" sergisi, bizleri geleceğin konutlarını düşünmeye teşvik ediyor.<br><br><p>"China House Vision" sergisinde, 10 tasarım ekibi geleceğin şehirlerinde nasıl yaşayabileceğimize dair &ouml;neri getiren mikro konutlar sunuyor. Sergi ayrıca &ccedil;ağdaş bir kentsel konut tasarlarken g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulması gereken; enerji t&uuml;ketimi, iletişim, yapay zeka ve ekonomik paylaşım gibi t&uuml;m temalar hakkında d&uuml;ş&uuml;nmeye teşvik ediyor.</p> <p>Sergi kapsamında, MAD architects ve MINI'nin ortak &ccedil;alışması ile Japon mimar Go Hasegawa'nın MUJI i&ccedil;in hazırladığı &ouml;neri de bulunuyor.</p> <p>Proje s&uuml;recinde, MUJI, &ccedil;alışanları i&ccedil;in &Ccedil;in'deki ortak konut kullanım tarihini referans alarak bir konsept oluşturdu. &Ouml;zellikle, tasarı Shanghai'deki apartmanların &uuml;st katlarında yer alan 4 metre y&uuml;ksekliğindeki daireleri (tek kat i&ccedil;in y&uuml;ksek ama 2 kat i&ccedil;in ise yetersiz olan) inceliyor.</p> <p>Şirket, bu hacimlerin MUJI'nin Shanghai ofisinden 3 saate kadar uzaklıkta yaşayan &ccedil;alışanları i&ccedil;in mikro &ouml;l&ccedil;ekli dairelere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebileceğine inanıyor. Go Hasegawa'nın tasarımında, bir kutuyu, evin ortak ve mahrem b&ouml;l&uuml;mlerini ayırmak i&ccedil;in geleneksel &Ccedil;in evlerinde yer alan sayvanlı yataklar gibi merkezde konumlandırıyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/muji02.jpg.jpeg" /><br /><span class="fotograf-yazi">Mahrem alanlar, depolama rafları ve bir yataktan oluşuyor. (Kaynak: Muji)<br /></span></p> <p>Hacim, ziyaret&ccedil;ileri alt kattaki ortak alandaki merdivenden depolama rafları ve bir yatak da dahil olmak &uuml;zere MUJI mobilyalarla donatılmış yatak odalarına y&ouml;nlendiriyor. Bu arada, alt kattaki alanda buzdolabı, &ccedil;amaşır makinesi ve klima gibi ortak ev aletleri yer alıyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/muji03.jpg.jpeg" border="0" /><br /><span style="font-size: 12px;">Tasarımda, merkezi konumlandırılmış bir &ccedil;ekirdek yer alıyor.&nbsp;</span></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/17/muji04.jpg.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Alt kat, ortak kullanımlı a&ccedil;ık mekanlı olarak tasarlanmış.</span></p> Wed, 17 Oct 2018 11:11:00 +03 2011 Depremi ile Büyük Hasar Gören Christchurch'e Yeni Kütüphane http://www.arkitera.com/haber/index/detay/2011-depremi-ile-hasar-goren-christchurche-yeni-kutuphane/30756 Emine Merdim Yılmaz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/16/Turanga01.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın en büyük şehri olan, sanat, kültür ve çevredeki doğal güzelliği ile bilinen Christchurch, 2011 yılında meydana gelen depremde büyük ölçüde hasar gördü.<br><br><p>Schmidt Hammer Lassen Architects tarafından tasarlanan Tūranga, kentin yeniden geliştirilmesi i&ccedil;in hayati &ouml;nem taşıyan dokuz &ouml;nemli projeden biri olan k&uuml;t&uuml;phane projesi.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/Turanga04.jpg.jpeg" /></p> <p>Yeni merkezi k&uuml;t&uuml;phane, sakinlerin ve ziyaret&ccedil;ilerin Christchurch şehir merkezini deneyimleme şeklini temel olarak değiştirecek olan umut, birlik ve yeniden doğuşun g&ouml;rsel olarak &ccedil;arpıcı bir sembol&uuml;.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/Turanga02.jpg.jpeg" /></p> <p>Christchurch New Central Library'nin tasarımı, depremde hasar g&ouml;ren kentin yeniden yapılanmasının merkezinde esneklik, işlevsellik ve k&uuml;lt&uuml;rel farkındalığın zarif bir birleşimi.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/SHL_Architects_Christchurch-Central-Library_sonra.jpg.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Doğal felaketlerden &ouml;nce 2009 yılında Christchurch'in havadan g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;</span></p> <p><span class="fotograf-yazi"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/SHL_Architects_Christchurch-Central-Library_once.jpg.jpeg" border="0" /><br />Deprem sonrasında aynı b&ouml;lge</span></p> <p>Projedeki yapısal m&uuml;hendislik firması olan Lewis Bradford Danışmanlık M&uuml;hendisleri, 2011 yılında Christchurch'in binalarının &ccedil;oğunu yok eden b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki potansiyel depremlere dayanabilecek bir yapı geliştirmekte etkili oldu.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/Turanga05.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Tūranga, b&uuml;y&uuml;k bir deprem sırasında, binanın sallanmasını ve daha sonra orijinal konumuna geri d&ouml;nmesini sağlayan entegre, kendi kendine eski haline d&ouml;nen bir mekanizmaya sahip. Bu mekanizma sayesinde binanın en az hasar g&ouml;rmesi planlanıyor.<span class="fotograf-yazi"></span></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/Turanga03.jpg.jpeg" /></p> <p>Christchurch'in tarihi Katedral Meydanı'ndaki beş katlı, 9.500 metrekarelik k&uuml;t&uuml;phanenin tasarımı, şehrin toplumu g&uuml;&ccedil;lendiren, okuryazarlığı ve yaşam boyu &ouml;ğrenmeyi ilerleten, k&uuml;lt&uuml;r ve mirasın &ccedil;eşitliliğini kutlayan, insanları geri &ccedil;eken bir kamusal alan arzusunu destekliyor.</p> Tue, 16 Oct 2018 18:05:09 +03 beyond.istanbul’un Üçüncü Sayısı Mekanda Adalet ve Gıda Çıktı http://www.arkitera.com/haber/index/detay/beyondistanbul-un-ucuncu-sayisi-mekanda-adalet-ve-gida-cikti/30754 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/16/mekandaadaletvegida.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mekanda Adalet Derneği’nin basılı ve süreli yayını beyond.istanbul’un üçüncü sayısı Mekanda Adalet ve Gıda başlığıyla yayımlandı.<br><br><p>&Ouml;nceki sayıları <a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/haber/29440/beyondistanbulun-ilk-sayisi-mekanda-adalet-ve-sakatlik-cikti1">Mekanda Adalet ve Sakatlık</a>, <a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/haber/30140/beyondistanbul-un-ikinci-sayisi-mekanda-adalet-ve-cocuk-cikti">Mekanda Adalet ve &Ccedil;ocuk</a> başlıklarıyla yayımlanan beyond.istanbul'un &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; sayısı Kadık&ouml;y Kooperatifi'nden Caner Murat Doğan&ccedil;ayır ve Umut Kocag&ouml;z'&uuml;n konuk edit&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde Mekanda Adalet ve Gıda başlığıyla &ccedil;ıktı. <a href="http://www.arkitera.com/etkinlik/5255/" target="_blank">Sayının tanıtım etkinliği</a> 23 Ekim Salı g&uuml;n boyu s&uuml;recek y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş ve ardından Mekanda Adalet Derneği'nde d&uuml;zenlenecek panel şeklinde yapılacak.</p> <p>Her yayında ele alınan farklı konular ile hem teorik bir &ccedil;er&ccedil;eve hem de bir toplumsal talep olarak mekanda adalet kavramını derinleştirip &ccedil;eşitlendirme amacını taşıyan beyond.istanbul'un bu sayısında mekanda adalet kavramı sağlıklı gıda &uuml;retimi-t&uuml;ketimi ve erişimi &uuml;zerinden tartışmaya a&ccedil;ılıyor.</p> <blockquote> <p>Tarım artık sadece tarım değil, bir&ccedil;ok sekt&ouml;r&uuml;n i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;tiği k&uuml;resel bir kompleks. Gıda sadece gıda değil, tohumdan sofraya ser&uuml;veni ekolojik ve toplumsal pek &ccedil;ok alanı ilgilendiren devasa bir sistemin izd&uuml;ş&uuml;m&uuml;. Sınırlar aşındıran ve aşan hakim gıda sistemi nazarında &uuml;retilen ve dağıtılan şey de, &ouml;zellikle kentlerde yaşayan milyarların temel insani hakkı olan beslenme ihtiyacının temininden &ccedil;ok, k&acirc;r maksimizasyonunun devamlılığına hizmet edecek bir yeniden &uuml;retim i&ccedil;in toptan-perakende faaliyetinin nesnesi. Bu nesnenin doğal ve sağlıklı olanını yetiştirmek de onunla beslenmek de mevcut sistem i&ccedil;inde bir hak olmaktan &ccedil;ok giderek bir l&uuml;ks, hatta bir ayrıcalık haline geliyor. İşte d&uuml;nyanın hangi k&ouml;şelerindeki kentsel ya da kırsal alanlarda, yaşam alanlarımızın hangi k&ouml;şelerinde kimlerin, nasıl bu se&ccedil;enekten mahrum kaldığının izini s&uuml;rmek bizi sosyo-mekansal adaletsizliğin başka bir katmanı, temel bir &ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; ile tanıştıracak.<br /><br /></p> </blockquote> <p style="text-align: right;"><strong>Caner M. Doğan&ccedil;ayır- Umut Kocag&ouml;z/ Konuk Edit&ouml;rler</strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/mad_gida.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: left;">"Mekanda Adalet ve Gıda" sayısının i&ccedil;eriği şu şekilde:</p> <p style="text-align: left;">3 &mdash; Edit&ouml;ryel</p> <p>5 &mdash; Konuk Edit&ouml;rden Caner Murat Doğan&ccedil;ayır, Umut Kocag&ouml;z</p> <p>8 &mdash; İstanbul'un Koku ve Ses Coğrafyası Saadet &Ouml;zen</p> <p>11 &mdash; Domatesin Kokusu ile Gelir Gıda Adaleti Murat &Ouml;zt&uuml;rk, Ferhat Kentel</p> <p>18 &mdash; &Ccedil;eltik M. Cevahir Akbaş</p> <p>28 &mdash; Tedarik Zinciri Caner Murat Doğan&ccedil;ayır, Selin Yazıcı</p> <p>30 &mdash; Gıda Temin Kanallarında Aracılar M. Cevahir Akbaş, Caner Murat Doğan&ccedil;ayır, Umut Kocag&ouml;z</p> <p>36 &mdash; T&uuml;rkiye'nin S&uuml;permarket Coğrafyası Yaşar Adnan Adanalı</p> <p>42 &mdash; Hayvanlar ve İnsanlar: Son 250 Senenin Kısa Muhasebesi Sezai Ozan Zeybek</p> <p>49 &mdash; Kayıtdışı Gıda Temin Kanalları M. Cevahir Akbaş, Caner Murat Doğan&ccedil;ayır, Umut Kocag&ouml;z</p> <p>54 &mdash; Mega Projeler, Mini Tarım Alanları Deniz &Ouml;zt&uuml;rk</p> <p>56 &mdash; Organik Tarımla Beslenme: T&uuml;rkiye ve İstanbul Bulut Aslan, Yonca Demir</p> <p>61 &mdash; Gıdada Piyasacı Tahakk&uuml;m; D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m, Beslenme Hakkı ve Karşı Hareketler Serkan &Ccedil;elik, Denizcan Kutlu</p> <p>67 &mdash; G&uuml;ncel Gıda Hareketinin Alternatifliği: Kavramsal ve Eleştirel Bir Derleme Emel Karakaya Ayalp</p> <p>72 &mdash; Alternatif Gıda İnisiyatifleri S&ouml;yleşileri Caner Murat Doğan&ccedil;ayır, Umut Kocag&ouml;z</p> <p>74 &mdash; K&uuml;&ccedil;&uuml;kyalı Gıda Topluluğu</p> <p>78 &mdash; Kuzguncuk Gıda Topluluğu</p> <p>81 &mdash; Anadoluda Yaşam T&uuml;ketim Kooperatifi</p> <p>84 &mdash; Beşiktaş Kooperatifi Girişimi</p> <p>87 &mdash; Buğday Derneği %100 Ekolojik Pazarlar</p> <p>91 &mdash; Şile Yery&uuml;z&uuml; Pazarı</p> <p>95 &mdash; Bombalara Karşı Sofralar Derneği</p> <p>98 &mdash; &Ccedil;orbada Tuzun Olsun Derneği</p> <p>100 &mdash; Kadın Kadına M&uuml;lteci Mutfağı</p> <p>103 &mdash; Komşu Kafe Kolektifi</p> <p>105 &mdash; D&Uuml;RT&Uuml;K &mdash; Direnen &Uuml;retici T&uuml;ketici Kolektifi</p> <p>109 &mdash; İstanbul Zapatista Kahve Kolektifi</p> <p>112 &mdash; Umut Arşivi: Alternatif Gıda Mekanları Haritası Caner Murat Doğan&ccedil;ayır</p> <p>118 &mdash; Gıda ve Kentler Ny&eacute;l&eacute;ni B&uuml;lteni, &ccedil;ev. Umut Kocag&ouml;z</p> <p>123 &mdash; Sahadan Sesler Ny&eacute;l&eacute;ni B&uuml;lteni, &ccedil;ev. Umut Kocag&ouml;z</p> <p>126 &mdash; Topluluk Bah&ccedil;eleri: Kente ve Gıdaya Dair Umut Deneyimleri Melike Selin Durmaz Ekenler</p> <p>132 &mdash; Toplu Konut &mdash; Sağlıklı Gıda İlişkisi: D&uuml;zce ve Z&uuml;rih Yaşar Adnan Adanalı</p> <p>138 &mdash; TOKİ Komplekslerinin Geleceği İ&ccedil;in Alternatif Bir Senaryo Superpool</p> <p>142 &mdash; Alper Can Kılı&ccedil; S&ouml;yleşisi</p> <p>149 &mdash; Tang&ouml;r Tan S&ouml;yleşisi</p> <p>153 &mdash; İkbal Polat S&ouml;yleşisi</p> <p>157 &mdash; #MADK&uuml;t&uuml;phane'de Gıda &Ccedil;alışmaları</p> <p>159 &mdash; #MADS&ouml;zl&uuml;k Gıda &Ccedil;alışmaları</p> <p>162 &mdash; Biyografiler</p> <p style="text-align: left;">beyond.istanbul'un "Mekanda Adalet ve Sakatlık", "Mekanda Adalet ve &Ccedil;ocuk" ve "Mekanda Adalet ve Gıda" sayıları MAD Ofis'ten temin edilebiliyor. İstanbul dışından talepler i&ccedil;in info@beyond.istanbul adresi &uuml;zerinden MAD Ofis ile iletişime ge&ccedil;ebilir,detaylı bilgiye <a target="_blank" href="https://beyond.istanbul/beyond-istanbulun-%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC-say%C4%B1s%C4%B1-mekanda-adalet-ve-g%C4%B1da-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1-810d42243cc3">buradan</a> ulaşabilirsiniz.</p> Tue, 16 Oct 2018 15:30:00 +03 BIG, Kopenhag'da Sosyal Konut Tasarladı http://www.arkitera.com/haber/index/detay/big-kopenhagenda-herkese-konut--projesi-icin-tasarliyor/30750 yasemin kübüç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/16/big_homesforall01.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>BIG, kâr amacı gütmeyen uygun fiyatlı konut kuruluşu Lejerbo için Kopenhag'da sosyal konut tasarladı. <br><br><p>BIG, Kopenhag'ın &ccedil;ok k&uuml;lt&uuml;rl&uuml; kuzeybatı b&ouml;lgesinde son zamanlarda tamamlanan 6.800 m2'lik taban alanına sahip, k&acirc;r amacı g&uuml;tmeyen uygun fiyatlı konut kuruluşu Lejerbo i&ccedil;in "Homes for All" misyonunu yerine getiriyor. Bina, gelir d&uuml;zeyi d&uuml;ş&uuml;k vatandaşlara, 3,5 m tavan y&uuml;ksekliğine, geniş pencereler ve a&ccedil;ık teraslara sahip 66 adet konut vaad ediyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/big_homesforall05.jpg.jpeg" /></p> <p>Kopenhag'ın kuzeybatı kesimindeki Dortheavej b&ouml;lgesinden adını alan 5 katlı bina, 1930'lardan 50'lere kadar end&uuml;stri b&ouml;lgesi olan alanda yer alıyor. 2013'de Danimarka'nın k&acirc;r amacı g&uuml;tmeyen, inşaat firması Lejerbo BIG'i, taslaklarını Danimarkalı şehir b&ouml;lge planlamacısı Jan Gehl tarafından hazırlanan bu b&ouml;lgeyi tasarlaması i&ccedil;in g&ouml;revlendirdi. BIG'den, mevcut yaya yollarını koruyarak ve bitişik yeşil alana dokunmadan, b&ouml;lgede &ccedil;ok ihtiya&ccedil; duyulan uygun fiyatlı konut ve kamusal alan yaratması istendi.</p> <p>Lejerbo'nun Başkanı Jan Hyttel "Amacımız d&uuml;nyanın &ouml;nde gelen mimarları tarafından uygun fiyatlı daireler yaratmaktı. BIG ile birlikte, konut sakinleri i&ccedil;in s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir, g&uuml;venli ve işlevsel evler yaratmayı başardık," şeklinde a&ccedil;ıklama yapıyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/big_homesforall03.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Bjarke Ingels</p> <blockquote> <p>Toplu konut projeleri, zorunlu b&uuml;t&ccedil;e kısıtlamaları nedeniyle mimari bir meydan okumadır. Kentsel ve konut &ouml;l&ccedil;eğinde uygun yaşam alanları yaratmak i&ccedil;in mod&uuml;ler yapıda m&uuml;tevazi malzeme se&ccedil;imleri yaptık. Prefabrik elemanlar, her bir mod&uuml;le ekstra bir metre y&uuml;kseklik katacak şekilde şaşırtılarak istiflenerek mutfak ve yaşam alanlarının daha geniş olması sağlandı. Dortheavej'de, hem toplum hem de birey i&ccedil;in katma değer yaratmayı başardık.</p> </blockquote> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/big_homesforall04.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Konut mod&uuml;lleri eğrisel ve şaşırtmalı olarak konumlandırılarak tekrarlanıyor ve &ccedil;evre binaların y&uuml;ksekliğine ulaşıyor. Bu konumlandırma şekli, her dairenin bir terasa sahip olmasını, dolayısıyla daha sağlıklı ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir yaşam ortamı sağlıyor. &Ouml;zellikle g&uuml;ney cephesinde, k&uuml;tle hareketleri artarak balkonları oluşturuyor.&nbsp;</p> <p>Geniş, zeminden tavana kadar uzanan pencereler, mekana yeşil avlu veya civardaki yapılara bakan farklı manzaralar sunmakla birlikte bolca g&uuml;n ışığı almasını da sağlıyor. Dairelerin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; 60 ile 115 m<sup>2</sup> arasında değişiyor. Malzeme se&ccedil;iminde; soluk ahşap tonları ve br&uuml;t beton kullanılarak olduk&ccedil;a sade bir dil yakalanmış.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/big_homesforall02.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Binanın eğrisinin yarattığı k&uuml;&ccedil;&uuml;k meydan, kiraz ağa&ccedil;ları ve bisiklet park yerleriyle şehrin i&ccedil;inden ge&ccedil;tiği, tercih edilen yol haline gelmiş.</p> Tue, 16 Oct 2018 11:00:00 +03 ABS Kör Kalıplar Artık Türkiye’de Üretiliyor http://www.arkitera.com/haber/index/detay/abs-kor-kaliplar-artik-turkiye-de-uretiliyor/30752 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/16/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>ABS Yapı yedi yıla varan uygulama tecrübesi ile geliştirdiği yeni ürünlerini 2018 yılının ikinci yarısından itibaren artık Türkiye’de üretiyor ve yurt dışına da ihraç ediyor.<br><br><p style="text-align: justify;">ABS K&ouml;r Kalıplar katta her t&uuml;rl&uuml; hafif dolgu, ters kiriş dolgusu, peyzaj dolgusu, asans&ouml;r hol&uuml; dolgusu, otopark &uuml;zerinde dolgu, otopark rampası, temel &uuml;zerinde dolgu veya m&uuml;temadi temel dolgusu yapmaya imk&acirc;n sağlıyor. Ayrıca, temel &uuml;zerinde kullanıldığında sisteme ilave edilecek basit elemanlar ile nem ve Radon gazına karşı havalandırılabilen bir boşluk oluşturabiliyor. Sistem mod&uuml;ler y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme yerine kullanıldığında ise emsalsiz bir ekonomik tasarruf sağlıyor.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">__________</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><a href="https://abskorkalip.com.tr/" target="_blank">abskorkalip.com.tr</a></span></p> Tue, 16 Oct 2018 08:45:22 +03 Kaleseramik IKEA Türkiye İş Birliği Yaptı http://www.arkitera.com/haber/index/detay/ikea-magazalarinda-kale-imzasi/30753 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/16/kaleseramik_ikea (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Türkiye seramik sektörünün öncü kuruluşlarından Kaleseramik ile mağazalar zinciri IKEA işbirliği yaptı. IKEA Türkiye'nin mağazalarındaki örnek yaşam alanları, Çanakkale Seramik markalı seramik karolar ve Kale markalı banyo ürünleri ile yeniden tasarlandı.<br><br><p>Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul'da 3 mağaza olmak &uuml;zere T&uuml;rkiye'de toplam 7 mağazasıyla hizmet veren IKEA T&uuml;rkiye'nin, t&uuml;m &ouml;rnek yaşam alanlarında &Ccedil;anakkale Seramik markalı seramik karolar ve Kale markalı banyo &uuml;r&uuml;nleri kullanıldı. Ayrıca IKEA T&uuml;rkiye'nin mağazalarındaki m&uuml;şteri tuvaletlerinde de Kale markalı banyo &uuml;r&uuml;nleri tercih edildi.</p> <p>Kaleseramik Pazarlama Direkt&ouml;r&uuml; Zeliha &Ouml;zay Yurdatap,&nbsp;kullanışlı tasarımlarıyla sevilen uluslararası bir marka ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti:</p> <blockquote> <p>Bizim gibi evlerde tasarımı ve işlevselliği &ouml;n planda tutan IKEA T&uuml;rkiye ile yaptığımız işbirliği kapsamında, kullanıcılar &ouml;zg&uuml;n &uuml;r&uuml;nlerimizi ve b&uuml;t&uuml;nsel &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerimizi IKEA mağazalarındaki &ouml;rnek yaşam alanlarında da yakından inceleme fırsatı bulacak.</p> </blockquote> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/kaleseramik_ikea%20%282%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> Tue, 16 Oct 2018 08:30:00 +03 Var Olana Eklemlenen Bir Müze http://www.arkitera.com/haber/index/detay/var-olana-eklemlenen-bir-muze/29602 Elif Çalışkan <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2017/12-50784975/08-918798519/WerdenbergCastle.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>BBK Architekten tarafından tasarlanan, kale mimarisine eklemlenen yeni binalarda, müze, sergi alanı, mağaza ve kafe gibi mekanlar bulunuyor.<br><br><p>İsvi&ccedil;re'nin Grabs b&ouml;lgesinde yer alan, ulusal &ouml;neme sahip Werdenberg Kalesi, 2013-2015 yılları arasında &ouml;nemli yenileme &ccedil;alışmaları ge&ccedil;irmiş.&nbsp;</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/1.jpg-1429345924.jpeg" /></p> <p>Sergi alanlarının eksiksiz bir şekilde yeniden tasarlanabilmesi i&ccedil;in mevcut m&uuml;ze binasında bulunan sabit eşyalar ortadan kaldırılmış.&nbsp;</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/9.jpg.jpeg" /></p> <p>Kale duvarları ile &ccedil;evrelenen avlunun i&ccedil;inde, ziyaret&ccedil;i giriş alanının yanı sıra, bir mağaza ve kafenin de yer aldığı, pavyonu anımsatan 58 metrekarelik bir resepsiyon yapısı bulunuyor.&nbsp;</p> <p>Avluyu &ccedil;evreleyen taş duvarlarda oluşturulan bir nişe inşa edilen yeni str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n, eklemlendiği yapının tarihsel karakterine saygılı bir şekilde kendi karakteristik &ouml;zelliklerinin vurgulanması hedeflenmiş.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/4.jpg-907839529.jpeg" /></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/5.jpg-1171484994.jpeg" border="0" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/8.jpg-205399294.jpeg" /></p> <p>"Strickbau" olarak bilinen geleneksel ahşap konstr&uuml;ksiyon tekniği kullanılarak inşa edilen masif duvarlar, i&ccedil; mekandan g&ouml;zlemlenebilen ahşap &ccedil;atı str&uuml;kt&uuml;r&uuml; ile birleşerek geleneksel bir mimari form &uuml;retiyor. Eskiden atların barındığı ikinci ek yapı, resepsiyon birimlerine eşlik edecek ofis ve teknik hacim fonksiyonlarının yer alacağı şekilde yenilenmiş.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/10.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/6.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/7.jpg-1219406502.jpeg" border="0" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2017/12-50784975/11.jpg.jpeg" /></p> Mon, 15 Oct 2018 15:00:00 +03 Rem Koolhaas: “Her kitap bir iş birliğidir" http://www.arkitera.com/haber/index/detay/rem-koolhaas--her-kitap-bir-is-birligidir/30751 yasemin kübüç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/15/remkoolhaas.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Rem Koolhaas ve Irma Boom imzasını taşıyan "Elements Of Architecture" isimli kitap Taschen tarafından yayınlandı. <br><br><p>Referans mimari kitaplar arasında Rem Koolhaas'ın yapıtları olabilecek en ikonik eserler arasında. Aynı zamanda uluslararası mimarlık firması OMA'nın kurucularından olan &uuml;nl&uuml; Hollandalı mimar alanındaki en &ccedil;ok takdir g&ouml;ren ve referans verilen yayınları ile de biliniyor. Şimdi ise son eseri "Elements of Architecture", devasa ağırlığıyla (yaklaşık d&ouml;rt kilo) raflardaki yerini aldı.</p> <p>1978'de yayınladığı "Delirious New York"taki B&uuml;y&uuml;k Elma'ya &ouml;zg&uuml;n bir bakışından, yazarın mimari ofisin b&uuml;y&uuml;mesini farklı &ouml;l&ccedil;eklerdeki projeleri &uuml;zerinden incelediği 1995'de yayınladığı "S, M, L, XL" kitabına kadar ve yakın zamanda Japon Metabolizm akımına giriş yaptığı ve k&uuml;rat&ouml;r Hans Ulrich Obrist ile beraber 2011'de yazdığı "Project Japan" kitaplarıyla Koolhaas tek bir g&uuml;&ccedil;l&uuml; temayı alıp onu itinayla derinlemesine inceleme konusunda bir usta. Yeni kitabında Koolhaas kendisinden de beklendiği gibi &ccedil;ok&ccedil;a beğeni kazanan 2014 Venedik Mimarlık Bienali sergisinden aldığı materyali detaylandırıp g&uuml;ncelleyerek yapı detayı teriminin kullanım ve anlamını derinlemesine inceliyor.</p> <p>Doğrama, cephe, balkon, koridor, ş&ouml;mine, merdiven, y&uuml;r&uuml;yen merdiven ve asans&ouml;r gibi b&ouml;l&uuml;mlerden oluşan (Harvard Graduate School of Design'da yapılan araştırmalardan yararlanan) kitap; Venedik Mimarlık Bienali'nin yapısına eklenmiş olsa da, Stephan Trueby'den bir makale, Manfredo di Robilant ve Jeffrey Inaba'dan denemeler ve Wolfgang Tillmans'dan &ouml;zel bir fotoğraf serisi gibi materyalleri de i&ccedil;eriyor.</p> <p>Koolhaas bu kitapta Hollandalı grafik tasarımcı Irma Boom ile birlikte &ccedil;alışmış. Koolhaas, kitabın lansmanında "Her kitap bir iş birliğidir," diyor.</p> <p>Koolhaas kendi makalesinde ve kitabın her b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde "yapının mikro &ouml;l&ccedil;ekte detaylarını ortaya &ccedil;ıkarmayı" ama&ccedil;ladık diye a&ccedil;ıklıyor. Yayın, tarih boyunca her bir unsuru k&ouml;kenlerinden g&uuml;ncel teknolojik gelişmelere kadar &ouml;zenle inceleyerek, mimarinin temellerine kadar uzanıyor. 2.600 sayfa uzunluğundaki bu kitap, &ccedil;ekingen bir kitap olmamakla birlikte okuyucusunu, mimarinin en &ouml;nemli &ccedil;ağdaş savunucularından birinden değerli bilgilerle &ouml;d&uuml;llendireceğe benziyor.</p> Mon, 15 Oct 2018 12:53:00 +03