+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

'Usta'nın hedefi TMMOB mu?

Kaynak: Birgün
20 Haziran 2011, 11:04
  defa okundu.

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Genel Başkanı Mehmet Soğancı, AKP'nin yeni bakanlıklar projesini masaya yatırdı.

"Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan AKP'nin, kendinden yana bir Türkiye'yi oluşturma projesinin tüm hızıyla bu dönemde de devam edeceği ortada" diyen Soğancı, meslek odalarının üzerindeki iktidar baskısının artmasına karşın "Bu dönemde de TMMOB'un yapacakları, geçmişimizin teminatı altındadır" notunu düştü.

AKP'nin bazı bakanlıkları birleştirerek yeni icracı bakanlıklar kurma girişimini Anayasa ve Yetki Yasası'na aykırı bulan TMMOB Başkanı, KHK yetkisinin 12 Eylül'ün ürünü olduğunu hatırlatarak, ortada olağanüstü bir durum yokken operasyon olarak adlandırdığı bu girişimin seçim öncesi yapılmasını manidar bulduklarını ekledi.

'RANT POLİTİKALARI RESMİLEŞİYOR'
8 Haziran 2011 itibarı ile yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere göre, oluşturulacak yeni bakanlıkların görev ve yetkilerini kendilerine bağlı tüm oda başkanlarıyla yaptıkları bir toplantıda değerlendirdiklerini belirten Soğancı, özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı lağvedilerek yeni oluşturulacak olan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı'nın üstünde durmak gerektiğine işaret etti.

"Bu Bakanlığın görev tanımı kapsamında bünyesine katılan kurumsal yapılanma değerlendirildiğinde: Rant temelli imar politikalarının, doğayı talan eden santraların, nükleer santral girişiminin hızlanacağı açık" diyen Mehmet Soğancı, yeni bakanlığın enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin olarak üst ölçekli plan yapmaktan parselasyon planını yapma, ruhsat aşamasına kadar tüm süreçte etkin olma haklarına sahip hale getirildiğine dikkat çekti. Bu durumun yerel idareler üzerindeki vesayeti artıracağını belirtti.
 

ODALARIN YETKİLERİNE BY-PASS
Soğancı, bu bakanlığa ilişkin şunları söyledi: "Öyle görülüyor ki; ülkenin yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını 'düzene sokan' AKP zihniyetinin 'ustalık dönemi'ndeki hedefleri arasında TMMOB'u da 'düzenlemek' var. AKP iktidarı, çevreyi tahrip eden, kentlerimizi; kıyılarımızı; ormanlarımızı yağmalayan, kamusal değerlerimizi sermayeye peşkeş çeken anlayışının önünde engel olarak gördüğü TMMOB'yi yeniden yapılandırıp işlevsizleştirmeye ve yok etmeye çalışıyor. Son iki yıldır, Devlet Denetleme Kurulu incelemeleriyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Birliğimiz üzerinde vesayet denetimini uygulama çalışmalarıyla kendini gösteren 'TMMOB'un yeniden şekillendirilmesi ve meslek odalarının düzene sokulması projesi'ndeki son nokta Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde "Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü" nün kurulması ve bu genel müdürlüğe verilen görevler olmuştur."
 

TMMOB: BİLİMİN KENDİSİ DEVRİMCİDİR!
"Anayasa'nın 135. maddesi yürürlükte iken, 6235 sayılı TMMOB Yasası halen geçerlikteyken; TMMOB ve bağlı odaların asli görevlerinin Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı'na devrinde bir sakınca görülmemiştir. Bu devir işlemi, açıkça Anayasa'ya ve Yetki Yasası'na aykırı olup, demokratik işleyişin tüm usul ve yöntemleri ile de bağdaşmamaktadır" diyen TMMOB Genel Başkanı, proje sahibi iktidara ise şöyle seslendi:

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ürettiği düşünce ve emekleri Dünya Ticaret Örgütü'nün taşeronlarına teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir, kutsaldır. Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütlülüğü hiçbir düzenleyici işlemle ıslah edilemez. Bilimin kendisi devrimcidir. Kendi statükosunu yaratanlar, kendi statükolarında yok olmaya mahkûmdurlar, bunu biz değil tarihi yazanlar söylemektedir.

Örgütümüzün yetkilerini kısıtlamaya, meslek alanlarımızı yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemeleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Bu süreçte; kamuoyunu ve üyelerimizi her aşamada bilgilendirecek, sürekli eylemlilik içinde olacak, yeni bakanlığın her işlemini de takip edecek ve her türlü hukuki mücadeleyi de vereceğiz!"

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
7 gün içinde en çok
Okunan Yorumlanan
İlgili Haberler