+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Basın Açıklaması: "Kölelik Düzeninin Günümüz Karşılığı: Taşeron Sözleşmeli Personel"

9 Kasım 2017, 10:38
  defa okundu.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından taşeron sözleşmeli personellerin çalışma koşullarına yönelik basın açıklaması yayınlandı.

Basın Açıklaması: "Kölelik Düzeninin Günümüz Karşılığı: Taşeron Sözleşmeli Personel"

Açıklamanın tamamı şöyle:

Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak meslektaşlarımızın çalışma koşullarının değerlendirilmesi ve sorunlarının tespit edilerek koşulların iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle yerel yönetimlerde görevli mimar personelin kadro durumlarına yönelik olarak ilgili Belediyelere yaptığımız bilgi edinme başvurularına verilen cevapları ve bu cevapların ışığında orta çıkan istatistiki verileri siz değerli Basın Mensupları ve saygıdeğer Bursa Kamuoyu ile paylaşmak üzere bugün bir aradayız.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, sadece meslek alanımız için değil uygar bir ülkede tüm çalışma alanlarında "eşit işe eşit ücret" talebini en doğal insan hakkı olarak görmekteyiz.

Bilgi edinme başvurularımızın sağladığı verilerden oluşan ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Bursa'nın tüm ilçe belediyelerinin Mimar çalışan sayısını ve bu çalışanların kadro durumlarını listelediğimiz tablo, çarpıcı veriler ortaya koymuştur.

Buna göre Bursa genelinde Belediyelerde görevli 136 mimar personelin 23'ü kadrolu işçi, 59'u memur, 33'ü sözleşmeli, 21'i ise sözleşmeli taşeron çalışan statüsünde görev yapmaktadır.

Tüm Belediyeler içerisinde taşeron sözleşmeli mimar istihdam eden 4 ilçe belediyesi, alfabetik sıra ile İnegöl, Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi Belediyeleridir. Bu ilçelerdeki taşeron mimar sayısı ise yine aynı sıralama ile İnegöl'de 1, Mudanya'da 1, Nilüfer'de 16, Osmangazi'de ise 3'tür.

Taşeron mimar kadroların aynı belediyelerde çalışan tüm mimar kadrosuna oranları ise İnegöl'de %12.5, Mudanya'da %16.7, Nilüfer'de %57.1, Osmangazi'de ise %17.6'ya karşılık gelmektedir. Belediyelerdeki taşeron sözleşmeli çalışan sayısının, il genelindeki taşeron çalışanların toplam sayısına oranı ise İnegöl'de ve Mudanya'da %4,76, Osmangazi'de %14,28, Nilüfer Belediyesinde ise %76,19'dur.

Taşeron sözleşmeli meslektaşlarımız aynı işi yapmalarına rağmen diğer statülerdeki meslektaşlarından %30 ila %50 oranında daha az ücret almakta, sözleşmeleri her yılın sonunda farklı bir firma üzerinden yenilenerek kıdem tazminatı hakları gasp edilmekte, kadrolu personelden daha fazla mesai yapmalarına rağmen mesai ücreti almamakta ve kamu personeli mevzuatına aykırı şekilde imar uygulamalarında kritik belgelere imza atabilmektedirler.

Taşeron sözleşmeli personel, Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde görev yapmasına rağmen, bu hizmetlerini yürütmeleri için hizmet alımı yolu ile dışarıdan ticari işletmelere ücret ödenmektedir. Bu firmalara her bir çalışanın ücret karşılığı olarak ne kadar ödendiği ise bilinmemektedir. Diğer yandan bu firmalara aradaki ticari ilişki gereği doğal olarak ödenmekte olan kâr payının, neden aynı personelin belediye kadrolarına dahil edilmesi için kullanılmadığı merak konusudur.

Sonuç olarak taşeron sözleşmeli üyelerimiz aynı işi yapmalarına rağmen diğer statülerdeki meslektaşlarına kıyasla bariz şekilde olumsuz şartlarda çalıştırılmaktadır.

Meslektaşlarımızın özlük haklarını korumak Odamızın ana faaliyet alanıdır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuz gereği edindiğimiz verileri Bursa Milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm yetkililerle paylaşacak ve özellikle taşeron sözleşmeli mimarlarımız, mesleklerine yakışır kadrolara geçirilinceye kadar eşit işe eşit ücret talebimizi her ortamda yineleyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
7 gün içinde en çok
Okunan Yorumlanan
İlgili Haberler