Arkitera Mimarlık Merkezi - Etkinlik http://www.arkitera.com/etkinlik 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Yitik İmparatorluğu Resmetmek: İtalyan Merceğinden Anadolu'daki Bizans Sanatı (1960-2000) http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/yitik-imparatorlugu-resmetmek--italyan-merceginden-anadoludaki-bizans-sanati-1960-2000/5066 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/haziran/anamed_yitik_imp.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Koç Üniversitesi ANAMED ve Sapienza Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan sergi, İtalyan akademisyenler tarafından Anadolu’da yarım asırdır yürütülen araştırmalara odaklanıyor. Sergi, 1 Haziran – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.<br><br><p>"Yitik İmparatorluğu Resmetmek: İtalyan Merceğinden Anadolu'daki Bizans Sanatı, 1960 - 2000" sergisi, Roma'daki Sapienza &Uuml;niversitesi'nin Bizans Sanatı Tarihi Dok&uuml;mantasyon Merkezi'nden (CDSAB) fotoğraf ve arşiv materyallerini Beyoğlu'ndaki ANAMED'e taşıyor.</p> <p>Sergide, Roma'dan Doğu'ya uzanan tarihi g&uuml;zergah izlenerek yitik bir imparatorluğun par&ccedil;aları yeniden keşfedilip, sanat tarihi &ccedil;alışmaları ışığında bir araya getiriliyor. Sergi, İtalyan sanat tarih&ccedil;ilerinin, Anadolu'daki Bizans sanatı araştırmasına sağladığı katkıya genel bir bakış sunuyor. Ayrıca ziyaret&ccedil;ilere, yaklaşık elli yıl boyunca toplanan arşivin yanı sıra bazıları k&ouml;kten d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me uğramış ve hatta tahrip olmuş anıt ve eserlerin hikayesini de inceleme fırsatı veriliyor.</p> <p><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1229.3953075099994!2d28.9761514371767!3d41.03200824853438!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xff3efb33897c8344!2sMerkez+Han!5e0!3m2!1str!2str!4v1526994608197" width="730" height="548" frameborder="0"></iframe></p> Tue, 22 May 2018 15:50:00 +03 IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4 http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/iaps-cs-culture--space-network--kultur-ve-mekan-bulusmalari-4/5214 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/eylul/kulturvemekanbulusmalari/iaps_genelposter2.png" width="640" /><br/><br><br><br>"Sonsuz Bir 'Kentsel Artikülasyon' Mekanı Olarak İstanbul" ana teması çerçevesinde düzenlenecek olan IAPS-CS Network serisinin dördüncüsü, Özyeğin Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.<br><br><p>&nbsp;</p> <h2>IAPS-CS K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları, d&ouml;rt ayrı alt etkinlikten oluşmaktadır:<br /><br /></h2> <ul> <li> <h3><a href="http://www.arkitera.com/yarisma/1052/iaps-cs-culture--space-network--kultur-ve-mekan-bulusmalari-4---makale-seckisi" target="_blank">IAPS-CS Culture &amp; Space Network: K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4 - Makale Se&ccedil;kisi</a></h3> </li> <li> <h3><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/etkinlik/5215/iaps-cs-kultur-ve-mekan-tasarim-atolyesi-4">IAPS-CS K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Tasarım At&ouml;lyesi 4</a></h3> </li> <li> <h3><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/yarisma/1053/iaps-cs-culture--space-network--kultur-ve-mekan-bulusmalari-4---ulusal-ogrenci-fikir-yarismasi">IAPS-CS Culture &amp; Space Network: K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4 - Ulusal &Ouml;ğrenci Fikir Yarışması</a></h3> </li> <li> <h3><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/etkinlik/5219/iaps-cs-culture--space-network--kultur-ve-mekan-bulusmalari-41">IAPS-CS Culture &amp; Space Network: K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4</a></h3> </li> </ul> <h2><br />Detaylı bilgi ve başvurular i&ccedil;in:<br /><a target="_blank" href="https://www.iaps-culturespace.com/">www.iaps-culturespace.com</a><br /><a target="_blank" href="https://www.iaps-culturespace.com/bulusmalar4">www.iaps-culturespace.com/bulusmalar4</a></h2> <p><br />"Sonsuz Bir 'Kentsel Artik&uuml;lasyon' Mekanı Olarak İstanbul" ana teması &ccedil;er&ccedil;evesinde d&uuml;zenlenecek olan IAPS-CS Network K&Uuml;LT&Uuml;R VE MEKAN BULUŞMALARI serisinin d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;s&uuml;, &Ouml;zyeğin &Uuml;niversitesi 10.Yıl Etkinlikleri &ccedil;er&ccedil;evesinde Eyl&uuml;l 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında devam edecek olan makale se&ccedil;kisi, tasarım at&ouml;lyeleri, ulusal &ouml;ğrenci fikir yarışması, sempozyum/ kolokyum/ sergi/ &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni gibi birbiriyle ilişkili bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.</p> <p>Gen&ccedil; tasarımcılar, kente dair d&uuml;ş&uuml;nce &uuml;retenler, akademisyenler, lisans ve lisans&uuml;st&uuml; &ouml;ğrencileri ile birlikte İstanbul'un, kentin 'artik&uuml;le edilebilen hali' &uuml;zerinden sorgulanacağı etkinliklerin son buluşma g&uuml;n&uuml; 16 Şubat 2018. Etkinliklerinin &Ouml;z&Uuml;-X'te yer alacağı d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmalarının son g&uuml;n&uuml;nde ise buluşmaların sempozyum, sergi ve &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni TAK Kadık&ouml;y'de ger&ccedil;ekleştirilecek.</p> <p><strong>Ana Tema: Sonsuz Bir 'Kentsel Artik&uuml;lasyon' Mekanı Olarak İstanbul</strong></p> <p><span>IAPS - Culture &amp; Space Network &ndash; 4. K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları, enformel faaliyetler ile formel mimarlık eğitiminin desteklenmesi amacıyla gen&ccedil; tasarımcıları, kente dair d&uuml;ş&uuml;nce &uuml;retenleri, akademisyenleri, lisans ve lisans&uuml;st&uuml; &ouml;ğrencilerini 'Palimpsest'* bir kent olan İstanbul'un hızlı değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlerden ge&ccedil;meye devam eden, &ccedil;ok katmanlı ve &ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; yapısını irdeleyerek yorumlamaya davet ediyor. Yazınsal, etkileşimsel ve deneyimsel olarak bu bilimsel araştırma s&uuml;recine dahil olup, deneyimleme imk&acirc;nı elde edecek katılımcıların İstanbul'u kentin 'artik&uuml;le edilebilen hali' &uuml;zerinden sorgulamaları bekleniyor.</span></p> <p><span>Karmaşık bir ağlar sistemi ile birbirine bağlı ve s&uuml;rekli bir etkileşim i&ccedil;inde olan İstanbul, "palimpsest" bir kent olarak giderek değişen, eskinin &uuml;zerine yan yana / &uuml;st &uuml;ste / i&ccedil; i&ccedil;e eklemlenen, &ouml;r&uuml;len yeni katmanlarla geleceğe aktarılıyor. Her g&uuml;n, birbirinden farklı bi&ccedil;imlerde kendini şekillendiren kentler ge&ccedil;mişin, bug&uuml;n&uuml;n ve geleceğin izlerini biriktiriyor. &Ccedil;ok katmanlı yapısıyla İstanbul, ge&ccedil;mişten geleceğe &ccedil;eşitli &ouml;nermelerin &uuml;retilip tartışılmasına, t&uuml;ketilip yeniden inşasına sahne oluyor. Bu noktada da, 'kentsel palimpsest', 'palimpsest kimlik' ve 'mimarlıkta palimpsest' kavramlarını irdelemek &ouml;nem kazanıyor. Palimpsest kavramı bu bağlamda bir metafor olarak ge&ccedil;miş, bug&uuml;n ve gelecek izlerinin &uuml;st &uuml;ste okunmasının m&uuml;mk&uuml;n olduğu mekanlar ve kentler (Turgut, 2018)** i&ccedil;in kullanılarak &ccedil;ok boyutlu okumalara da olanak tanıyor.</span></p> <p><span>IAPS-CS Network, K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4 Aktivitelerinin ana odağını 'kentsel artik&uuml;lasyon' kavramının her y&ouml;n&uuml;yle İstanbul bağlamında sorgulaması ve tartışması oluşturuyor. Bu noktada kentsel artik&uuml;lasyonun rastlantısallık, kendiliğindenlik ve eklemlenebilirlik kavramları ile ilişkileri de &ouml;nemli g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Kentle ilişkili olarak artik&uuml;le edilme ya da edilebilme durumu bir araya gelebilen, eklemlenebilen, değişip d&ouml;n&uuml;şebilen anlamları ile kendine bir karşılık buluyor.</span></p> <p><span><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/eylul/myhell_zeid.jpg.jpeg" /><br /></span></p> <p><span class="fotograf-yazi">Fahrelnissa Zeid, "My Hell" (1951), (Raad bin Zeid / Istanbul Museum of Modern Art).</span></p> <p><span>Kent araştırmalarında bir analoji olarak ele alınan artik&uuml;lasyon kavramı; Fransızca articular k&ouml;k&uuml;nden t&uuml;reyen "bir par&ccedil;ayı diğerine bağlamak, bir şeye eklemlenme eylemi; iki par&ccedil;a arasındaki bağlantı/ilişki"*** anlamına gelmektedir. Bu kavramın sanat ve mimaride kullanılma bi&ccedil;imi ise genellikle &ccedil;eşitli &ouml;l&ccedil;eklerdeki k&uuml;tlelerin birbirleriyle olan ilişkisi, pozisyonu veya dispozisyonu ile ilgilidir. Fahrelnissa Zeid'in, zihinsel birikimini yansıtan Ortadoğu ve Avrupa'dan etkilenerek t&uuml;rl&uuml; fig&uuml;ratif bi&ccedil;imlerin bir araya gelmesi ve u&ccedil; uca eklenmesiyle oluşmuş "My Hell" isimli eseri, artik&uuml;lasyon kavramını anlatan en iyi &ouml;rneklerden biri olarak kabul edilmektedir.</span></p> <p><span>Artik&uuml;lasyon her ne kadar kavramsal olarak bir b&uuml;t&uuml;n veya k&uuml;me dahilindeki par&ccedil;aların kusursuz ve ahenkli bir bi&ccedil;imde eklemlenerek bir zincir oluşturması, d&uuml;zene katılması anlamına gelse de, kent &ccedil;alışmaları bağlamında tartışıldığında bu ilişki &ccedil;ok daha fazla &ccedil;atışmayı i&ccedil;erisinde barındıran bir zeminde ele alınmaktadır. Bir kentin mevcut fiziksel, sosyal, politik, ekonomik ve &ccedil;evresel t&uuml;m dinamikleri, artik&uuml;lasyonu ger&ccedil;ekleştiren veya bunu tetikleyen akt&ouml;rleri ve zaman fakt&ouml;r&uuml;, kente yeni bir par&ccedil;a daha ekleme ihtimalini de i&ccedil;inde barındırır. Her yeni ihtimal, aynı zamanda yeni bir ayrışma, bozukluk, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m ve &ccedil;atışmanın da ihtimalidir. M&uuml;dahalenin kent &uuml;zerinde nasıl bir etki bırakacağı ve var olanla nasıl bir ilişki kurgulayacağı sorgulanırken, kentin yalnızca fiziksel bir yapılı &ccedil;evre b&uuml;t&uuml;n&uuml;nden oluştuğu değil aynı zamanda yaşayan bir varlık olduğu, sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel bir değeri de barındırdığı unutulmamalıdır.</span></p> <p><span>İstanbul'a yapılan doğrudan, dolaylı, istemli, istemsiz t&uuml;m m&uuml;dahaleler İstanbul'u "kentsel" artik&uuml;lasyon kavramının &ccedil;alışma alanı haline getirir. Defalarca artik&uuml;le edilen ya da bozulan bir kentsel ger&ccedil;eklik &ccedil;er&ccedil;evesinde irdelenen İstanbul'un i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;en, kimi zaman eklemlenen ya da ayrılıp &ccedil;oğalarak ortaya &ccedil;ıkardığı t&uuml;m par&ccedil;aları, yeni birleşim ve oluşumlara olanak veren yapısı, kenti sonsuz bir tasarımın odağı kılmaktadır. Bir t&uuml;r &ccedil;okluk ortamı olarak kent sonsuza uzanan sarmal bir d&ouml;ng&uuml;de eklenerek &ccedil;oğalır, artik&uuml;le olur. Bu &ouml;zelliğiyle de kent &ccedil;ok katmanlı ve boyutlu yapısıyla, kolektif kentsel ve mekansal deneyim ve &uuml;retimlerinin elde edilmesine y&ouml;nelik &ouml;nemli bir &ccedil;alışma alanını da tanımlamaktadır.</span></p> <p><span>Bu noktada tema kente ilişkin rastlantısal ve ansızın ya da planlı ve sistematik bi&ccedil;imde beliren durum ve oluşumların s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;inde t&uuml;ketip, &uuml;rettiği yeni yaşam bi&ccedil;imlerini, buradaki d&ouml;n&uuml;şen zihinsel s&uuml;re&ccedil;leri irdelerken, 'İstanbul'un sonsuz kez artik&uuml;le edilebilen halini' &ccedil;eşitli kavramlar &uuml;zerinden tartışmaya a&ccedil;maktadır. Kentin tıpkı Fahrelnissa Zeid'in eserindeki gibi par&ccedil;aların irili, ufaklı, uyumlu ya da uyumsuz bi&ccedil;imde bir araya gelişleri &uuml;zerinden irdelenmesi bu anlamda &ouml;nemli bulunmaktadır.</span></p> <p><span>Sonsuz bir 'kentsel artik&uuml;lasyon' &ouml;rneği olarak İstanbul'un &ccedil;ok katmanlı ve boyutlu yapısı ile "tasarım" arasındaki yakın ilişkinin ele alınacağı IAPS Culture &amp; Space Network - K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4. aktivitelerine aşağıda belirtilen kavramların yol g&ouml;sterici olacağı beklenmektedir.</span></p> <p><span><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/eylul/kulturvemekanbulusmalari_anahtarkelimeler.jpg.jpeg" /><br /></span></p> <p><span><strong>Katılım Koşulları</strong></span></p> <p><span>Etkinlikler, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltelerinin B&ouml;l&uuml;mlerinden (Mimarlık, İ&ccedil; Mimarlık, Şehir ve B&ouml;lge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, End&uuml;stri &Uuml;r&uuml;nleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım gibi...) mezun gen&ccedil; araştırmacılar ve &ouml;ğrencilerin (lisans, y&uuml;ksek lisans ve doktora) bireysel ya da ekip olarak katılımına a&ccedil;ıktır. Oluşturulan/ &ouml;nerilen ekipler psikoloji, sosyoloji, gibi alanlardan ortak ya da danışmanlar alarak oluşturulabilir.<br /><br /><strong>Danışma Kurulu</strong></span></p> <ul> <li>Tony Craig - IAPS, Y&ouml;netim Kurulu Başkanı</li> <li>Peter Kellett - Newcastle University, School of Architecture, GB, IAPS-CS Network Eş Koordinat&ouml;r&uuml;</li> </ul> <p><strong><br />Bilim ve Organizasyon Kurulu</strong></p> <p><span> </span></p> <ul> <li>Orhan Hacıhasanoğlu - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi, IAPS-CS network kurucu &uuml;yesi</li> <li>H&uuml;lya Turgut - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi, IAPS-CS network koordinat&ouml;r&uuml;</li> <li>Alper &Uuml;nl&uuml; - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi, IAPS-CS network kurucu &uuml;yesi</li> <li>Nagehan A&ccedil;ımuz İşbakan - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi, Na-Md Mimarlık</li> <li>Nevşet G&uuml;l &Ccedil;anak&ccedil;ıoğlu - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>Demet Mutman - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> </ul> <p><strong><br />G&ouml;rsel Tasarım</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>Ceren Bayazitoğlu - IAAC, Institute of Advance Architecture Catalunya, Doktora &ouml;ğrencisi<br /><br /><strong>Raport&ouml;rler</strong></p> <p><span> </span></p> <ul> <li>İrem Bayraktar - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>Hande Tun&ccedil; - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>&Ouml;zge &Ouml;zkuvancı - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>Ezgi &Ccedil;i&ccedil;ek - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>Pelin G&uuml;nay - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><span class="fotograf-yazi">* Orta &Ccedil;ağlarda k&acirc;ğıt kıtlığından dolayı eski papir&uuml;slerdeki yazıların silinip yerine yenilerinin yazılmasıyla ortaya &ccedil;ıkan &uuml;st &uuml;ste bindirilmiş, eski yazılanların silik olarak g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; ve her iki metnin birbirine karıştığı yazı. Palimpsest kavramı, burada İstanbul'un, yazılıp silinen, &uuml;st &uuml;ste yeniden ve yeniden kurulan &ccedil;ok katmanlı yapısına ve bu katmanlar arasındaki ilişkilerine işaret etmektedir.</span></em></p> <p><em><span class="fotograf-yazi">** Turgut, H. (2018). Culture and Space Workshops as an İnformel Activity in Architectural Design. In Hacıhasanoglu, O, Turgut, H, &amp; Bayazıtoglu, C. (Eds.), Memory,Traces and the City . Pasifik Ofset, &Ouml;zyegin &Uuml;niversitesi Yayınları, Mayıs,2018.</span></em></p> <p><span><em><span class="fotograf-yazi">*** https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/articulation/5560<span id="_plain_text_marker">&nbsp;</span></span></em><br /></span></p> Mon, 01 Oct 2018 10:40:00 +03 Complexity of the Simple http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/han-tumertekin-complexity-of-the-simple-sergisi/5209 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/sergi_han_tumertekin.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Han Tümertekin'in Zagrep Oris House of Architecture'daki sergisi "Complexity of the Simple" 25 Eylül'de açıldı. Sergi 27 Ekim'e kadar devam edecek.<br><br><p>Serginin İngilizce metni şu şekilde:</p> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending="">Angelos Organic Olive Oil Mill is a building that conceptually fits in with the architectural oeuvre of Han T&uuml;mertekin. It is located in the Bademli Mahallesi village near the city of Izmir in Turkey and is anchored in an impressive olive plantation (250,000 square meters) that overlooks the Aegean Sea. The location is characteristic for the Aegean landscape, enriched by the symbiosis of the sea, olives and stone structures. The problems of implementing an industrial building into a natural environment have become the guiding principle for the entire process of architectural creation; from the initial sketching phase, through design, to the realization of the project, in which the architect&rsquo;s listening and understanding of space is manifested. Namely, this is not the first T&uuml;mertekin's realization in an olive grove &ndash; we could say that a similar premise appeared in his earlier projects, such as&nbsp;<em>House A</em>, which, despite its elongated form, almost chameleonically adopts the structure of the olive forest, open to the sea horizon. T&uuml;mertekin sometimes resorts to the modification of terrain on which the project is located (archaeological museum in Konyja), but the harmonious relationship among the form, the building and the space, which the architect realizes, is unquestionable.</div> <div data-wd-pending="">&nbsp;</div> <div data-wd-pending="">The relation between function and space is not the only communication Han T&uuml;mertekin creates. From the beginning of the project Angelos Organic Olive Oil Mill&rsquo;s contracting entity has put an emphasis on the oil production process, which, in contrast to the contemporary tendency of using a hydraulic oil pump, nurtures the traditional olive pressing process, with gravity forcing the olives to &ldquo;dive&rdquo; into the lower levels of the structure. The emphasis on tradition and its preservation is therefore read from respected and intact vegetation after the completion of construction, which is a possible link to the vocational training of the architect who was educated in the field of conservation at the University of Istanbul. We can talk about T&uuml;mertekin working with a feeling that goes beyond the often dominant technical features of the project. He prefers cooperating with local laborers and craftsmen using their skills and crafts, and this is precisely why the steel structure of oil refinery, made in Istanbul, was later supplemented with local stone construction. The construction is simple to maintain and was economically built using materials such as concrete, natural stone and galvanized steel. The architect creates coexistence of the private and public space &ndash; the space intended for sale is incorporated into the production complex and here is also an accommodation building in the vicinity, which ultimately results in a dynamic change of open and semi-open lines framed by an imposing copper roof structure that, like a shell, unites all of the space segments. The decision to use copper is not a coincidence; its colour will eventually completely blend with the colour of the nearby olive treetops.</div> Fri, 28 Sep 2018 12:03:49 +03 Dünya Mimarlık Haftası Sergisi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/dunya-mimarlik-haftasi-sergisi/5227 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/09/mimhaft_gtu.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin düzenlediği sergi, 1 - 31 Ekim tarihleri arasında N Blok'ta ziyarete açık olacak.<br><br><p>D&uuml;nya Mimarlık G&uuml;n&uuml; ve Mimarlık Haftası bağlamında d&uuml;zenlenen sergi, 1 Ekim 2018 D&uuml;nya Mimarlık G&uuml;n&uuml;'nden itibaren t&uuml;m Ekim ayı boyunca N Blok'ta ziyaret&ccedil;ilere a&ccedil;ık olacak. Sergi, GT&Uuml; Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencilerinin, 2017-2018 Bahar D&ouml;nemi'nde &ccedil;eşitli st&uuml;dyo ve dersler kapsamında ger&ccedil;ekleştirmiş olduğu &ccedil;alışmalarını i&ccedil;eriyor.</p> <p><strong>St&uuml;dyo &Uuml;retimleri</strong></p> <p>ARCH 122 Architectural Design II-Observatory Landscape<br />MIM122 Mimari Tasarım II- Bir Şey Ne Olmak İster?<br />ARCH 222 Architectural Design IV- Social Hub in Pendik<br />ARCH 321 Architectural Design V- Geofold 2.0 Eko Eğitim Konaklama<br />ARCH 322 Architectural Design VI- Geofold 2.0 Transfer İstasyon<br />MIM 421 Mimari Tasarım VII- Kaplıca Termal Tesis ve Rekreasyon Alanı Tasarımı<br />MIM 422 Mimari Tasarım VIII- Kaplıca Termal Tesis ve Rekreasyon Alanı Tasarımı<br />MIM 242 Taşıyıcı Sistem ve Teknolojileri- Ahşap Yapılar</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/ekim/gebze_mimhaft_sergi%20%281%29730.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/ekim/gebze_mimhaft_sergi%20%282%29730.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/ekim/gebze_mimhaft_sergi%20%283%29730.jpg.jpeg" /></p> Tue, 09 Oct 2018 10:30:00 +03 İyi Tasarım İzmir 3: Bir Arada http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/iyi-tasarim-izmir-3--bir-arada/5151 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/biarada_iyitasarimizmir.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İzmir Akdeniz Akademisi tarafından düzenlenen İyi Tasarım İzmir'in üçüncü senesinde tema "Bir Arada" olarak belirlendi. <br><br><p>İzmir Akdeniz Akademisi tarafından d&uuml;zenlenen İyi Tasarım İzmir; kentteki tasarımcılar, akademik &ccedil;evreler ve &ouml;ğrenciler ile kent dışından katılımcıların bir araya geldiği bir paylaşım ve tartışma zemini oluşturmayı ama&ccedil;lıyor. Bu yıl &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; d&uuml;zenlenen etkinlikler dizisi, İzmir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi'nin İzmir'i bir tasarım ve inovasyon kentine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme y&ouml;n&uuml;ndeki hedefinin en kapsamlı kamusal programını temsil ediyor. Sergiler, at&ouml;lyeler, panel ve s&ouml;yleşilerden oluşan seri; bir yandan tasarıma ilişkin g&uuml;ncel mesleki ve kuramsal tartışmalar i&ccedil;in bir odak oluşturmayı, bir yandan da tasarımı kamuoyunun g&uuml;ndeminde daha merkezi bir konuma taşımayı hedefliyor.</p> <p>İlki 2016 yılında yapılan İyi Tasarım İzmir, &Ccedil;ıktı/Output başlığı altında kentin tasarım alanındaki birikimini ortaya &ccedil;ıkarmaya odaklanmıştı. Bir sonraki yıl Alan A&ccedil;mak/New Spaces temasıyla d&uuml;zenlenen etkinliklerin hedefinde ise tasarımın g&ouml;r&uuml;n&uuml;r kılınıp deneyimlenmesi ve tartışılması i&ccedil;in kentte bir alan a&ccedil;mak vardı. Bu yıl Ekim ve Kasım aylarında d&uuml;zenlenecek İyi Tasarım İzmir 3'&uuml;n teması ise Bir Arada olarak belirlendi.</p> <p>Başvurular i&ccedil;in <a href="http://iyitasarimizmir.org" target="_blank">İyi Tasarım İzmir'in web sitesi</a>ni ziyaret edebilirsiniz.</p> <p><strong>Etkinlik Takvimi</strong></p> <p>15 Ağustos 2018: İyi Tasarım/Good Design İzmir'de yer almak i&ccedil;in başvuruların son tarihi</p> <p>31 Ağustos 2018: İyi Tasarım/Good Design İzmir'e at&ouml;lye ile başvuru i&ccedil;in son tarih</p> <p>8 - 18 Ekim 2018: At&ouml;lye d&uuml;zenlemek isteyen kurum ve kuruluşlar i&ccedil;in a&ccedil;ık at&ouml;lyelerin başlama tarihi. A&ccedil;ık at&ouml;lyelerin &ccedil;ıktıları İyi Tasarım/Good Design İzmir&rsquo;de sergilenecek.</p> <p>19, 20, 21 Ekim 2018: İyi Tasarım/Good Design İzmir kurum/kuruluş etkinlikleri, konferanslar, paneller, g&ouml;sterimler ve at&ouml;lye &ccedil;alışmaları &ccedil;ıktıları</p> <p>19 Ekim - 30 Kasım 2018: İyi Tasarım/Good Design İzmir 3 Sergileri</p> Mon, 06 Aug 2018 10:00:00 +03 İKÜ Mimarlık Fakültesi - Yapım Tasarımı Sergisi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/iku-mimarlik-fakultesi---yapim-tasarimi-sergisi/5232 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/iku_ogrencisergisi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2017-2018 Bahar Dönemi Yapım Tasarımı dersine ait öğrenci projelerinin yer aldığı Yapım Tasarımı Sergisi, 15 Ekim - 2 Kasım 2018 tarihleri arasında İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde ziyaret edilebilir.<br><br><p>İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;'nde Prof. Dr. Mehmet Şener K&uuml;&ccedil;&uuml;kdoğu ve Ar. G&ouml;r. H&uuml;lya Nur Kılzılyaprak y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde yapılan&nbsp;2017-2018 Bahar D&ouml;nemi&nbsp;Yapım Tasarımı dersine ait &ouml;ğrenci projelerinin yer aldığı serginin a&ccedil;ılışı, İK&Uuml; Atak&ouml;y Yerleşkesi zemin katta, 15 Ekim 2018 Pazartesi g&uuml;n&uuml; saat 15:00&rsquo;da yapılacak.</p> Tue, 09 Oct 2018 14:20:00 +03 Bosphorus SMLXL http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/bosphorus-smlxl/5206 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/bosph_smlxl.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>18-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde yapılacak olan "Bosphorus SMLXL" çalıştayı için başvurular açıldı. Son başvuru tarihi 5 Ekim 2018.<br><br><p>Yeditepe &Uuml;niversitesi Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;'nden <strong>10 </strong>&ouml;ğrenci, diğer &uuml;niversitelerin mimarlık b&ouml;l&uuml;mlerinden <strong>5 </strong>&ouml;ğrenci; Yeditepe &Uuml;niversitesi Bilişsel Bilimler Y&uuml;ksek Lisans Programı'ndan <strong>3</strong> &ouml;ğrenci, diğer &uuml;niversitelerin bilişsel bilimler y&uuml;ksek lisans programlarından iki &ouml;ğrenci olmak &uuml;zere toplam <strong>15 </strong>&ouml;ğrencinin beş gruba ayrılarak İstanbul Boğazı'nı yaşayan bir mekan olarak ele alacakları &ccedil;alıştayda &ouml;ğrenciler kendi hazırladıkları sesli ve g&ouml;rsel bilişsel haritaları sunacaklar. &Ccedil;alıştaydan elde edilecek veriler İKSV 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında 31 Ekim tarihinde Akbank Sanat'ta sergilenecek.</p> <p>Başvurular burcin.basyazici@yeditepe.edu.tr adresine yapılacak olup, 5 Ekim 2018 Cuma akşamı 17.00'da sona erecektir. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiye <a target="_blank" href="http://www.yeditepe.edu.tr/tr/etkinlik/bosphorus-smlxl">buradan</a> ulaşılabilir.&nbsp;</p> <h3><strong>Başvuru Koşulları</strong></h3> <p><strong style="font-size: 1.17em;"><br /></strong>Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencileri i&ccedil;in:</p> <ul> <li>Portfolyo (A3 ya da A4 formatında pdf dosyası, maksimum 5MB) Portfolyonun kapak sayfasında &ouml;ğrencinin adı soyadı, e-mail adresi (iletişim i&ccedil;in kullanılacaktır), cep telefonu numarası yer almalıdır.</li> <li>Transkript</li> </ul> <p><br />Bilişsel Bilimler Y&uuml;ksek Lisans Programı &ouml;ğrencileri i&ccedil;in:</p> <ul> <li>Niyet mektubu (maksimum&nbsp;350 kelime)</li> <li>Transkript</li> </ul> <h3><strong><br />At&ouml;lye Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;leri</strong></h3> <ul> <li>Do&ccedil;. Dr. Ece Ceylan Baba &ndash; Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;</li> <li>Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Moira Valeri - Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;</li> <li>&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi Bur&ccedil;in Başyazıcı - Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;</li> <li>Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Funda Yıldırım &ndash; Bilgisayar M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;</li> </ul> Thu, 27 Sep 2018 12:10:00 +03 Sinema Üzerinden Kent Hakkında Tartışmalar http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/sinema-uzerinden-kent-hakkinda-tartismalar/5254 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/sinema_kenttartismalari.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"Kadıköy Her Şey" ve "Başka Bir Atölye", 18 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında organize etmiş olduğu bir dizi film gösterimi ile kentsel dönüşümün mekana, toplumsal olana ve bireye etkileri üzerine bir tartışma geliştirmeyi planlıyor.<br><br><p>"Sinema &Uuml;zerinden Kent Hakkında Tartışmalar" isimli film serisi d&ouml;rt tema ve d&ouml;rt filmden oluşuyor. Filmler, bu alanlarda &ccedil;alışan mimarlık k&ouml;kenli akademisyen, araştırmacı kişilerin katılımı ile birlikte izlenecek ve filmin ardından film &uuml;zerine sohbet edilecek.</p> <p>Sinemada kent ve iktidar / Brazil<br />Işıl Baysan Serim'in katılımı ile<br />18 Ekim 2018 - Perşembe - 19.15 - TAK Kadık&ouml;y</p> <p>Sinemada kent ve ekoloji / The Road<br />Eray &Ccedil;aylı'nın katılımı ile<br />25 Ekim 2018 - Perşembe - 19.15 - TAK Kadık&ouml;y</p> <p>Sinemada kent ve toplumsal hareketler / If...<br />Yılmaz Değer'in katılımı ile<br />1 Kasım 2018 - Perşembe - 19.15 - TAK Kadık&ouml;y</p> <p>Sinemada kent ve toplumsal cinsiyet / Veşarti (Gizli)<br />Ali Kemal &Ccedil;ınar ve Emre &Ouml;zyetiş'in katılımı ile<br />8 Kasım 2018 - Perşembe - 19.15 - TAK Kadık&ouml;y</p> Mon, 15 Oct 2018 18:00:00 +03 Kent Atölyesi: Lüleburgaz Sokakta Yaratıyor http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/kent-atolyesi--luleburgaz-sokakta-yaratiyor/5246 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/lb_onaranlar_atolye.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Lüleburgaz Belediyesi'nin "2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı" projeleri kapsamında düzenlenen ve Onaranlar Kulübü tarafından yürütülecek olan "Lüleburgaz Sokakta Yaratıyor" atölyesi 20, 21 ve 27 Ekim 2018 tarihlerinde Lüleburgaz'da yapılacak. <br><br><p>Etkinliğin tanıtım metninden:&nbsp;</p> <blockquote> <p>L&uuml;leburgaz sokaklarında değişim yaratmaya hazır ol! Bu kent at&ouml;lyesinde yaşadığımız sokaklar i&ccedil;in fikir ve &uuml;retim g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle birlikte yaratıyoruz!<br /><br />Yaşadığımız kente ne kadar dokunuyoruz? Her g&uuml;n işe, okula ya da bakkala giderken ge&ccedil;tiğimiz sokakları ne kadar sahipleniyoruz? Yaşadığımız evin dışındaki alanlar aslında ne kadar bizim? O alanların iyileştirilmesinden ne kadar sorumluyuz? İşte t&uuml;m bu soruların cevabını o alana sahip &ccedil;ıkarak, birlikte &uuml;reterek cevap arayacağımız bu kent at&ouml;lyesinde &uuml;retimin demokratikleşmesini eğlenerek ve &ouml;ğrenerek deneyimleyeceğiz.<br /><br />Sen de tasarıma ve &uuml;retime ilgiliysen ve kentindeki sorunlara basit ama yaratıcı &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &uuml;retmek istersen a&ccedil;ık &ccedil;ağrımıza cevap ver, sokak i&ccedil;in ​Onaranlar Kul&uuml;b&uuml;'n&uuml;​ birlikte yaratalım!</p> </blockquote> <p>At&ouml;lye, başvurular arasından se&ccedil;ilecek yirmi beş kişi ile birlikte 20, 21 ve 27 Ekim 2018 tarihlerinde L&uuml;leburgaz'da yapılacak. At&ouml;lyeye katılmak isteyenler&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfNCIIK9w0gM9pJSGB60XiTzfDOwfcmbVS5J5Af4INzkSZTA/viewform">buradaki</a> form aracılığı ile&nbsp;18 Ekim 2018 Perşembe g&uuml;n&uuml; saat 23:59'a kadar başvurularını&nbsp;Onaranlar Kul&uuml;b&uuml;'ne iletebilecek. Katılımcılar ise 19 Ekim 2018 Cuma g&uuml;n&uuml; e-posta yoluyla duyurulacak.</p> <p>Soru ve detaylı bilgi i&ccedil;in ok@onaranlarkulubu.com &uuml;zerinden&nbsp;Onaranlar Kul&uuml;b&uuml; ile iletişime ge&ccedil;ilebilir.</p> Wed, 10 Oct 2018 15:00:00 +03 16. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisi - Adana http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/16-ulusal-mimarlik-odulleri-sergisi---adana/4939 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/ulusalmimarlik_sergi_etk.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri" kapsamında çeşitli kentlerde düzenlenecek olan sergiler serisinin Adana ayağı, 22 Ekim - 2 Kasım 2018 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde ziyaret edilebilir.<br><br><p>2018 / XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve &Ouml;d&uuml;lleri kapsamında yapılan başvurular, 22-23 Mart 2018 tarihli toplantıda değerlendirmeye alınmıştır. Se&ccedil;ici Kurul değerlendirme &ccedil;alışmaları sonucunda; Mimar Sinan B&uuml;y&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml;&rsquo;ne, Mimarlığa Katkı &Ouml;d&uuml;l&uuml;&rsquo;ne ve Anma Programı&rsquo;na değer g&ouml;r&uuml;len isimler ile Yapı, Proje ve Fikir Sunumu dallarında &ouml;d&uuml;l adaylığı alan eserler belirlenmiş olup&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/haber/30057/2018-ulusal-mimarlik-odulleri-sahiplerini-buldu">kamuoyuna duyurulmuştur</a>.</p> <p>Belirlenen bir program &ccedil;er&ccedil;evesinde serginin, T&uuml;rkiye'de ve yurt dışında &ccedil;eşitli kentlerde gezici olarak yer alması planlanmaktadır. Bu sergiler serisinin&nbsp;Adana ayağı, 22 Ekim - 2 Kasım 2018 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde ziyaret edilebilir.</p> <p>Takvimi belirlenmiş olan kentler ve tarihleri aşağıdaki gibidir:</p> <p><strong>5 - 17 Kasım 2018:</strong><br />TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi - İlkadım, Samsun</p> <p><strong>19 Kasım - 3 Aralık 2018:</strong><br />TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi - Antakya, Hatay</p> Fri, 30 Mar 2018 12:00:00 +03 Toplumsal Cinsiyet ve Mekân İlişkilerine Yakından Bakmak http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/toplumsal-cinsiyet-ve-mekan-iliskilerine-yakindan-bakmak/5251 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/konferans.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22 Ekim 2018 tarihinde "Toplumsal Cinsiyet ve Mekân İlişkisine Yeniden Bakmak" adlı bir günlük konferans düzenliyor. <br><br><p><strong>Etkinliğin tanıtım metni:</strong></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Toplumsal cinsiyet ve mek&acirc;n, karşılıklı ve s&uuml;rekli olarak birbirlerini inşa eden, &ccedil;eşitlenip farklılaşan, birbirinden bağımsız ele alınması m&uuml;mk&uuml;n olmayan toplumsal s&uuml;re&ccedil;lerdir. Mek&acirc;nı cinsiyetli okumanın, toplumsal cinsiyet farklılık ve eşitsizliklerini a&ccedil;ığa &ccedil;ıkarmada kritik bir rol&uuml; olduğunu biliyoruz. Bu a&ccedil;ıdan, bug&uuml;n sosyolojiden siyaset bilimine, toplumsal cinsiyet ve kadın &ccedil;alışmalarından antropolojiye, edebiyata, coğrafyaya ya da şehircilik &ccedil;alışmalarına kadar geniş bir alanda konu edinilen feminist coğrafya alanına y&ouml;nelik ilgi T&uuml;rkiye'de de her ge&ccedil;en yıl artmaktadır. Ancak, bu yoğun ilgiye rağmen, toplumsal cinsiyet ve mek&acirc;n ilişkisine dair derinlikli teorik ve metodolojik tartışmaların kendine yeterince yer bulmadığını g&ouml;zlemlemekteyiz.</p> <p style="text-align: justify;">Bu ihtiya&ccedil;tan yola &ccedil;ıkarak, Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 22 Ekim 2018 tarihinde "Toplumsal Cinsiyet ve Mek&acirc;n İlişkisine Yeniden Bakmak" adlı bir g&uuml;nl&uuml;k konferansı, bu alanda &ccedil;alışan gen&ccedil; araştırmacı ve akademisyenlerin (lisans&uuml;st&uuml; seviyesindeki programların &ouml;ğrencileri ve doktorasını son beş yılda tamamlamış kişiler) katılımıyla ger&ccedil;ekleştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konferans ile yapılan &ccedil;alışmaları paylaşmayı, birlikte d&uuml;ş&uuml;nmeyi, feminist coğrafya alanında &ccedil;alışan araştırmacı ve aktivistlere yaptıkları araştırmalar hakkında tartışma ve paylaşma ortamı yaratmayı ama&ccedil;lıyoruz.</p> </blockquote> <p><strong>Konferansa katılım &uuml;cretsizdir.</strong></p> <p><strong>Konferans programını <a href="http://www.arkitera.com/files/etkinlik/5251/program.jpg" target="_blank">buradan</a> inceleyebilirsiniz.</strong></p> Mon, 15 Oct 2018 08:12:43 +03 İstanbul Manifaturacılar Çarşısı ve Sanat-Mimarlık İş Birliği http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/istanbul-manifaturacilar-carsisi-ve-sanat-mimarlik-is-birligi/5257 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/SOYLESI_Ezgi Yavuz.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde, "Pazartesi Söyleşileri" kapsamında Dr.Öğr. Üyesi Ezgi Yavuz'un katılımı ile 22 Ekim Pazartesi günü "İstanbul Manifaturacılar Çarşısı ve Sanat-Mimarlık İş Birliği" konulu seminer düzenlenecektir.<br><br> Tue, 16 Oct 2018 16:50:00 +03 Ankara'da İz Bırakan Mimarlar: Enver Tokay http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/ankarada-iz-birakan-mimarlar--enver-tokay/5252 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/envertokay_aibm2.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Enver Tokay'ın mimarlık serüvenini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek olan panel, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 14:00'te VEKAM Ankara Bağ Evi'nde yapılacak.<br><br><p><strong>Konuşmacılar</strong></p> <ul> <li>Zafer Akay (İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi)</li> <li>&Ouml;zgecan Canarslan</li> <li>Yeşim Uysal</li> <li>Elif Yabacı (TED &Uuml;niversitesi)</li> <li>Do&ccedil;. Dr. Haluk Zelef (Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi)</li> </ul> <p><br /><strong>Konuk Konuşmacılar</strong></p> <ul> <li>Kadri Kalaycıoğlu</li> <li>Semin Tokay</li> <li>Ali Ulusoy</li> <li>Vedat Yal&ccedil;ınkaya</li> </ul> <p><strong><span face="arial, helvetica, sans-serif" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br />Y&ouml;netici</span></strong></p> <ul> <li>Prof. Dr. T. Elvan Altan (Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi)</li> </ul> <p><br />Etkinlik programına, sayfanın sağ tarafında yer alan d&ouml;k&uuml;manlar b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden erişebilirsiniz. Etkinliğin Facebook sayfası i&ccedil;in <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/events/166351530962290/">tıklayınız</a>.</p> Mon, 15 Oct 2018 09:10:00 +03 İtalyan Mimarların Öyküsü: Olivetti Deneyiminin Tarihi, Mirası ve Geleceği http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/italyan-mimarlarin-oykusu---3/5192 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/eylul/adriano_olivetti.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Moira Valeri'nin küratörlüğünde düzenlenen konferans serisinin bir parçası olan 22 Ekim 2018 tarihindeki Beniamino de' Liguori Carino sunumu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı 4. İstanbul Tasarım Bienali'ne paralel olarak yürütülecek.<br><br><p>Adriano Olivetti hakkındaki bu konferansın amacı, Olivetti tarafından, bug&uuml;n UNESCO alanı olarak kabul edilen Ivrea kentine ve t&uuml;m insanlığa ge&ccedil;tiğimiz y&uuml;zyıl i&ccedil;erisinde miras bıraktığı değerlerin, girişimsel, k&uuml;lt&uuml;rel, siyasi ve sosyal başlıklar &uuml;zerinden izini s&uuml;rmek ve yenilemektir. Adriano Olivetti'nin girişimcilik hikayesini en iyi anlatan d&ouml;nem, 1932-1965 yılları arasında ge&ccedil;en ve ilk masa&uuml;st&uuml; bilgisayar olan P101'in tanıtıldığı sene ile sonlanmış olan d&ouml;nemdir. Yenilik&ccedil;i ama &ouml;nc&uuml; kalmayı sağlayabilmiş olan bu proje teknolojik araştırmaların, tasarımın, mimarinin, sosyal sorumluluk ve b&ouml;lgesel sorumluluk konularının, girişimcilik ile yaptığı &ouml;zg&uuml;n entegrasyonunu i&ccedil;ermektedir. Bug&uuml;n hala ge&ccedil;erli olan Olivetti ailesinin deneyimlerinin ve değerlerinin mirasını temsilen, Ivrea kentinde, end&uuml;striyel, k&uuml;lt&uuml;rel, politik ve sosyal etkinlikleri desteklemek amacıyla 20. y&uuml;zyıl mimarisine sahip bir a&ccedil;ık hava m&uuml;zesi a&ccedil;ılmıştır. M&uuml;ze, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle resmi olarak UNESCO tarafından İtalya'nın 20. Y&uuml;zyıl end&uuml;stri mimarisini i&ccedil;eren ilk "D&uuml;nya Miras Alanı" ilan edilmiştir.</p> <p><strong>Beniamino de' Liguori Carino</strong></p> <p>Beniamino de' Liguori Carino, 1981 yılında Roma'da doğmuştur. Roma Sapienza &Uuml;niversitesi Modern ve &Ccedil;ağdaş Tarih b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden Comunit&agrave; Yayınları &uuml;zerine yapmış olduğu tezi ile mezun olmuştur. Eğitimi sonrasında Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Vakfı ile, sonrasında Roma'da bağımsız bir yayıncıyla &ccedil;alışmıştır. 2009 yılından beri &Ccedil;alışma Merkezi Vakfı (Centro Studi della Fondazione) &uuml;yesi olup, 2016 yılından beri vakfın genel sekreteri olmuştur. 2016 yılından beri Olivetti Tarih Arşivi Derneği'nin Danışma Kurulu &uuml;yesi olmakla beraber aynı zamanda derneğin başkan yardımcısıdır. 2012 yılından beri Comunit&agrave; Yayınları'nda edit&ouml;rl&uuml;k ve yayın m&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; yapmaktadır.</p> <p>Etkinlik &uuml;cretsiz olup, <a target="_blank" href="https://iicistanbul.esteri.it/iic_istanbul/tr/gli_eventi/calendario/2018/10/storie-di-architetti-italiani-3_1.html">İtalyan K&uuml;lt&uuml;r Ensit&uuml;s&uuml;'n&uuml;n internet sitesinden</a> rezervasyon yaptırılması tavsiye edilir.</p> Thu, 20 Sep 2018 09:00:00 +03 "Mekanda Adalet ve Gıda" Tanıtım Yürüyüşü ve Paneli http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/mekanda-adalet-ve-gida-tanitim-yuruyusu-ve-paneli/5255 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/10/16/mekandaadaletvegida.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"Mekanda Adalet ve Gıda" başlığı ile yayımlanan beyond.istanbul'un üçüncü sayısının tanıtım etkinliği, 23 Ekim Salı gün boyu sürecek yürüyüş ve ardından Mekanda Adalet Derneği'nde düzenlenecek panel şeklinde yapılacak.<br><br><p>Sağlıklı gıda &uuml;retimi ve t&uuml;ketimi, gıda temininde adalet konularının işlendiği ve bu konularda faaliyet s&uuml;rd&uuml;ren gıda inisiyatiflerinin deneyimlerinin aktarıldığı yayının tanıtım etkinliği, g&uuml;n boyu s&uuml;recek y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş ve ardından Mekanda Adalet Derneği'nde d&uuml;zenlenecek panel şeklinde yapılacak.&nbsp;</p> <p>23 Ekim Salı g&uuml;n&uuml; yapılacak etkinlik kapsamında &ouml;nce, Umut Arşivi: Alternatif Gıda Mekanları Haritası'nda yer alan gıda kolektifleri/ inisiyatiflerinden beşi ziyaret edilecek. Sağlıklı gıda &uuml;retimi, t&uuml;ketimi ve temini konularını birlikte ele almak &uuml;zere bu kolektifler/ inisiyatifler Fenerbah&ccedil;e Parkı Topluluk Bah&ccedil;esi, Kadık&ouml;y Kooperatifi, Komşu Kafe, Roma Bostanı ve Ku&ccedil;e Yemek Kolektifi olarak belirlendi. Kendi mekanlarında ziyaret edilecek olan bu kolektiflerin/ inisiyatiflerin deneyimlerinin &ouml;ğrenilmesi, ziyaret&ccedil;ilerin katılımıyla sohbetin zenginleşmesi hedefleniyor. Y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&uuml;n ardından son durak olarak belirlenen Mekanda Adalet Derneği'nde sağlıklı ve adil gıda sofrası kurulacak, yayında ortaya koyulan sorular konuk edit&ouml;rlerin moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde katılımcılarla birlikte masaya yatırılacak.</p> <p>Etkinliğe kaydolmak i&ccedil;in <a target="_blank" href="https://beyond.istanbul/y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F-panel-mekanda-adalet-ve-g%C4%B1da-e37b463f4a06?gi=b200e7a5fb2">tıklayın.</a></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/10/16/rota_mad_gida1.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>Program</strong></p> <ul> <li>10:30<span style="white-space: pre;"> </span>-<span style="white-space: pre;"> </span>Buluşma: İstanbul Yelken Kul&uuml;b&uuml; &Ouml;n&uuml;</li> <li>11:00<span style="white-space: pre;"><span> <span style="white-space: pre;"> </span>-<span style="white-space: pre;"> </span>1</span></span>. Durak: Fenerbah&ccedil;e Parkı Topluluk Bah&ccedil;esi</li> <li>12.45<span style="white-space: pre;"> </span>-<span style="white-space: pre;"> </span>2. Durak: Kadık&ouml;y Kooperatifi</li> <li>14.00 <span style="white-space: pre;"> </span>-<span style="white-space: pre;"> </span>3. Durak: Komşu Kafe</li> <li>15:00<span style="white-space: pre;"> </span>-<span style="white-space: pre;"> </span>Beşiktaş motoru ile karşıya ge&ccedil;iş</li> <li>16:00<span style="white-space: pre;"> </span>-<span style="white-space: pre;"> </span>4. Durak: Roma Bostanı</li> <li>17:0<span style="white-space: pre;">0<span style="white-space: pre;"> </span>-<span style="white-space: pre;"> </span></span>5. Durak: Ku&ccedil;e Yemek Kolektifi</li> <li>19:00<span style="white-space: pre;"> </span>-<span style="white-space: pre;"> </span>6. Durak: Mekanda Adalet Derneği<br /><br /><br /><br /></li> </ul> Tue, 16 Oct 2018 14:30:00 +03 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/1-uluslararasi-turizm-ve-mimarlik-konferansi/5165 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/itcac_safranbolu.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi tarafından Özbekistan Buhara Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenen 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı, 24-27 Ekim 2018 tarihlerinde Safranbolu'da yapılacak.<br><br><p>UNESCO D&uuml;nya Miras alanı Safranbolu'da d&uuml;zenlenen konferansın ana konusunu turistik &uuml;styapının (oteller, restoranlar, m&uuml;zeler, sergi merkezleri) yaratıcısı olan turizm mimarisi ile turistik tecr&uuml;beyi zenginleştiren mimari eserler oluşturuyor. Konferans, pek &ccedil;ok akademisyenin, araştırmacının, uygulamacının, yerel otoritenin, turizm paydaşının ve mimarın bir araya gelmesine olanak tanıyacak.</p> <p>Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgiye <a target="_blank" href="http://itcac18.org/">itcac18.org</a> web adresinden ulaşılabilir.</p> Mon, 03 Sep 2018 13:00:00 +03 Kent Okumaları I http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/kent-okumalari-i1/5228 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/ekim/kentokumalari.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı tarafından "Kent Okumaları I" isimli seminer dizisi kapsamında düzenlenen etkinlikler, her Perşembe 16:00 - 19:00 saatleri arasında Çelik Bina Konferans Salonu'nda yapılacak.<br><br><p>25 Ekim - 10 Ocak tarihleri arasında her Perşembe, &Ccedil;elik Bina Konferans Salonu'nda yapılacak etkinlikler Cem İlhan ve Dilay G&uuml;ney koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek.</p> <blockquote> <p>Bu seminer dizisi mimarlık disiplininin sorumluluğu olan &ouml;l&ccedil;eğin değişimi sonucu, kentin farklı bağlamlarda yeniden d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmesi d&uuml;ş&uuml;ncesinden kaynaklanmıştır. Etkinlik, mimarlığın değişen &ouml;l&ccedil;eğini ve bu durumun yarattığı tasarım problematiklerini, kent ve mimarlık bağlamında tartışmayı hedeflemektedir. Kentsel g&uuml;nl&uuml;k yaşamın değişim y&ouml;n&uuml;, kentsel değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m s&uuml;re&ccedil;lerinin sosyo-politiği, kentsel sosyo-politiğin mekansallığı, kentin yeni kamusallığı, kentsel coğrafyanın yeni tanımları ve peyzaj problematikleri, kentin &ccedil;eşitli g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve okunabilirliği bu etkinliğin konu başlıkları olacaktır. Katılımcılar arasında Cem İlhan, Can &Ccedil;inici, Murat Germen, Sinan Logie, Deniz Aslan, &Ouml;zg&uuml;r Bing&ouml;l, Serta&ccedil; Ertan, Emre Alt&uuml;rk, Melis Oğuz bulunmaktadır.</p> </blockquote> <p><strong>Etkinlik Takvimi</strong></p> <p>25.10.2018 Serta&ccedil; Erten - Masterplan Ne İşe Yarar?<br />01.11.2018 Sinan Logie - Kent ve Kırsalın Kesişiminde Y&uuml;r&uuml;mek<br />08.11.2018 Can &Ccedil;inici - Kentin Patinası<br />15.11.2018 Emre Alt&uuml;rk - Nereden &Ccedil;ıktı Kenti Okumak?<br />22.11.2018 Deniz Aslan - Arakesitlerde Kent Peyzajları<br />13.12.2018 Cem İlhan - Bina ile Sokağın Arakesitinde D&uuml;ş&uuml;nmek<br />20.12.2018 Melis Oğuz - Kayıtdışılık ve Kent: Minib&uuml;s &Ouml;rneği &Uuml;zerinden Bir Kent Okuması<br />27.12.2018 &Ouml;zg&uuml;r Bing&ouml;l - Mimarlar Neden Kent Okur: Mimarlık-Kent İlişkisi &Uuml;zerine<br />03.01.2019 Murat Germen - Kenti(n canına) Okumak<br />10.01.2019 Sinan Genim - Kuruluşundan G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze İstanbul Tarihi</p> Tue, 09 Oct 2018 10:50:00 +03 SteelPRO 2018 Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyumu http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/steelpro-2018-celik-yapi-tasarimi-ogrenci-yarismasi-odul-toreni-ve-kolokyumu/5221 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/manset.jpg-1380513674.jpeg" width="615" /><br/><br><br><br>17 Temmuz 2018 tarihinde sonuçları açıklanan SteelPRO 2018 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’nın ödül töreni ve kolokyumu 25 Ekim 2018 Perşembe günü Ataşehir Mariott Otel Asya’daki 19. Yapısal Çelik Günü’nde yapılacak.<br><br><p>T&uuml;rk Yapısal &Ccedil;elik Derneği tarafından bu yıl 15. kez d&uuml;zenlenen yarışmanın sonu&ccedil;larını buradan takip edebilirsiniz:&nbsp;<a href="http://www.arkitera.com/haber/30455" target="_blank">www.arkitera.com/haber/30455</a>.</p> <p>Yarışmaya katılan veya <span>ilgilenen </span>herkesin yarışmayı ve projelerin tartışabileceği, soruları yanıtlayabileceği ve j&uuml;ri &uuml;yelerine soru sorabilecekleri kolokyum toplantısı 16:00-17:00 saatleri arasında L&acirc;l Salonu'nda yapılacak.</p> <p>&Ouml;d&uuml;l proje sahiplerine &ouml;d&uuml;lleri, kolokyumu takiben 17:30-18:30 saatleri arasında Ana Salon'da d&uuml;zenlenen TUCSA Sekt&ouml;r &Ouml;d&uuml;lleri T&ouml;reni kapsamında verilecek.&nbsp;</p> <p><b><a href="http://www.arkitera.com/etkinlik/5220/19-yapisal-celik-gunu" target="_blank">19. Yapısal &Ccedil;elik G&uuml;n&uuml;</a></b>, kapanış kokteyli ile sona erecek.</p> <h3>Program</h3> <ul> <li>16:00 - Kolokyum (L&acirc;l Salonu)</li> <li>17:30 - &Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni (Ana Salon)</li> </ul> <p>Daha fazla bilgi ve duyurular i&ccedil;in:&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.tucsa.org">www.tucsa.org</a></p> <p><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d12048.107197750056!2d29.101634!3d40.980894!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xfcb8f66effdbb45b!2sIstanbul+Marriott+Hotel+Asia!5e0!3m2!1sen!2str!4v1538722852558" width="730" height="600" frameborder="0"></iframe></p> Mon, 08 Oct 2018 10:00:00 +03