Arkitera Mimarlık Merkezi - Etkinlik http://www.arkitera.com/etkinlik 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Recomposing AKM http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/recomposing-akm/4872 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/mart-1210025454/Tabanlioglu Architects_Recomposing AKM_Kolaj2.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni yüzyılın mevcut imkan ve gereksinimleri çerçevesinde, şehrin kolektif belleğine ve binanın orijinal biçimine saygı duyarak yeniden üretilmesine dair sergi Murat Tabanlıoğlu küratörlüğünde 16 Mart 2018'de Berlin'de açılıyor.<br><br><p>AKM'nin b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l mimari yaklaşımına vurguyla sergi; yapıları, s&uuml;re&ccedil;leri, k&uuml;lt&uuml;rel ve kentsel rolleri ve yapının kolektif hafızadaki &ouml;nemini anlamaya / anlatmaya &ccedil;alışıyor. Her şeyin değişmekte olduğu bir d&uuml;nyada, &ouml;z değerlerle bir arada yeni işleri ger&ccedil;ekleştirebilmenin esnek yolları arasındaki dengeyi bulma &ouml;zeniyle, yeni AKM projesinin başvurduğu &ouml;zg&uuml;n temeller, serginin ana unsurlarını oluşturmakta. Sergide yer alan objeler:</p> <ul> <li>Var olan yapıya ait, seramik, aydınlatma armat&uuml;rleri, sahne ve bakım te&ccedil;hizatı gibi yapı malzemeleri;</li> <li>AKM deposundan, arşivlerden &ouml;d&uuml;n&ccedil; alınan, d&ouml;nemi ve yapıyı yansıtan m&uuml;zik notası standı, mobilyalar, afiş ve broş&uuml;rleri i&ccedil;eren par&ccedil;alar;</li> <li>1950'li yılların başlarından beri tanzim edilmiş resmi raporlar, notlar ve gayri resmi mektuplar, fotoğraflar, dergi ve gazete kup&uuml;rleri;</li> <li>1940'lardan itibaren Taksim ve 1950'lerin başından bu yana plan AKM i&ccedil;in yapılmış &ccedil;eşitli projeler, bunlara ait eskiz, plan, kesit, detayları i&ccedil;eren teknik &ccedil;izimler ve raporlar, kitaplar;</li> <li>Eski yapı ve yeni projenin karşılaştırılmasına ve daha iyi anlaşılmasına imkan sağlamak &uuml;zere 1/60 &ouml;l&ccedil;eğinde iki kesit maket.<br /><br /></li> </ul> <p>Yapıya dair bu &ouml;zg&uuml;n unsurlarla bir arada, şehrin ortak hafızasını yansıtmak amacıyla sergide &ccedil;ağdaş sanat&ccedil;ıların işleri de yer alıyor. Hasan Deniz, Serkan Taycan, Sercan Apaydın, Emre D&ouml;rter'in AKM'nin farklı d&ouml;nemlerine odaklanmış işleri ve Berlinli sanat&ccedil;ı Theo Eshetu'nun sergi i&ccedil;in &uuml;rettiği "Invocation" isimli &ccedil;alışma AKM anlatısını g&uuml;&ccedil;lendiriyor.</p> <p>Eski projeleri ve yeni projeyi daha yakından incelemek isteyenler i&ccedil;in ise, interaktif dijital ekranlarda mimariye dair daha detaylı arşiv ve bilgi sunuluyor.</p> <p>Yeni AKM, &ouml;zellikle de opera gibi karmaşık işlevlere sahip olan "60'ların mimarisini bug&uuml;n nasıl ele almalıyız?" sorusuna bir cevap aradığı yolculuğuna devam ederken Murat Tabanlıoğlu kurat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde hazırlanan bu sergi, 16 Mart - 28 Nisan 2018 tarihleri arasında Architektur Galerie Berlin'de ziyarete a&ccedil;ık olacak.</p> Tue, 13 Mar 2018 11:00:00 +03 Prevantoryum http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/prevantoryum/4864 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/mart-1210025454/456456.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Elif Çelebi ve Çağrı Saray'ın aynı anda hem birbirinden farklı hem de ortak bir anlatı yöntemini paylaştıkları "Prevantoryum" 21 Mart'ta Çarşamba Kasa Galeri'de açılıyor. Sergi, 2 Mayıs 2018 tarihine kadar Kasa Galeri'de ziyaret edilebilir.<br><br><p>İstanbul Anadolu yakasının ikinci en b&uuml;y&uuml;k yeşil alanı ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nu tarihsel, kentsel ve ekolojik bir akıbet deneyimi olarak merkezine alan "Prevantoryum", Elif &Ccedil;elebi ve &Ccedil;ağrı Saray'ın kolektif &uuml;retim y&ouml;ntemi ile ortaya &ccedil;ıkardıkları bir sergi olarak 21 Mart - 2 Mayıs tarihleri arasında Kasa Galeri'de izlenebilecek.</p> <p>Sanat&ccedil;ılar, bug&uuml;n metropol mekanı i&ccedil;inde varlığını s&uuml;rd&uuml;rmeye &ccedil;alışan Validebağ Korusu'nu uygun bir karşılaşma uzaklığında keşif, kayıt, araştırma, hatırlama, belgeleme ve temsil sahnesi olarak ele alıyor, bunu yaparlarken koruya dair bir dizi &ouml;ğe ve izden yola &ccedil;ıkarak kamusal mekanı bir anlam taşıyıcısına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;yor.</p> <p>Hastalığa yakalanma riski taşıyan ancak hen&uuml;z hastalığa yakalanmamış olanlara &ouml;nleyici koruma / iyileştirme y&ouml;ntemlerinin uygulandığı kamusal kurum anlamına gelen "Prevantoryum" başlığıyla sergi, Validebağ Korusu'nu tarihsel / toplumsal / kentsel ve ekolojik farkındalık ile m&uuml;cadele geleceğinin prova edildiği t&uuml;m mek&acirc;nsal deneyimler i&ccedil;in ortak bir alan haline getiriyor.</p> <p>Desen, fotoğraf, video ve mekan d&uuml;zenlemesi ile araştırma ve d&ouml;k&uuml;mantasyon se&ccedil;kisinden oluşan sergide &Ccedil;ağrı Saray, Validebağ Korusu'na &ouml;znel sanat pratiğindeki ana akslar &ccedil;er&ccedil;evesinde yaklaşıyor. Sanat&ccedil;ı, "mekan"ın d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;nde iktidar mekanizmaları ve meta ekonomisi ilişkisi, kolektif hafıza ve tarihin par&ccedil;alanmasında kamusal alana y&ouml;nelik m&uuml;dahalelerin etkisi &ccedil;er&ccedil;evesinde bir okuma &ouml;neriyor. Elif &Ccedil;elebi ise Validebağ Korusu'nu sanat pratiğinde etkin olan canlı t&uuml;rler arasındaki hiyerarşi-&uuml;st&uuml; bakış a&ccedil;ısı perspektifinde ele alıyor. Sanat&ccedil;ı, ge&ccedil;işgenlik, ge&ccedil;icilik ve akışkanlık fikrinin yansıdığı &uuml;retimleriyle Validebağ Korusu'nu değişimin "doğal" s&uuml;re&ccedil;leri, ekolojik s&uuml;reklilik ve insan-doğa ilişkisine y&ouml;nelik olarak bir araştırma sahası haline getirerek parkın ekosistemine yakından bakıyor.</p> Fri, 09 Mar 2018 12:00:00 +03 Tasarım Araştırmaları Seminer Dizisi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/tasarim-arastirmalari-seminer-dizisi/4956 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/tasarim_arastirmalari_khas.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yüksek Lisans Programları ile SALT iş birliğinde düzenlenen "Tasarım Araştırmaları" seminerleri, 3 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında her salı günü SALT Galata'da yapılacak.<br><br><p>"Tasarım Araştırmaları" seminerleri herkesin katılımına a&ccedil;ıktır. Seminerler dizisi programı aşağıdaki gibidir:</p> <p>3 Nisan, 14.00<br />Banu Pekol:&nbsp;"Tatavla: The Last Greek Ghetto of Istanbul" (İngilizce)<br /><br /> 10 Nisan, 14.00<br />Ferda Keskin: "Production of Space" (İngilizce)<br /><br />17 Nisan, 14.00<br />&Ouml;zlem &Uuml;nsal: "Understanding and Researching Urban Transformation in Istanbul" (İngilizce)<br /><br />24 Nisan, 14.00<br />Hakan T&uuml;z&uuml;n Şeng&uuml;n: "Sokak Pazarının Poetikası: Ge&ccedil;ici Yapıların Zamansallığı &Uuml;zerine Fenomonolojik Bir İnceleme"<br /><br />8 Mayıs, 14.00<br />Bora &Ouml;zkuş:&nbsp;"Temsil Sorunsalı ve Mimari Notasyonlar"<br />Aslıhan Şenel:&nbsp;"Topographical Practices: An Embodied Critical Study of Place" (İngilizce)</p> Tue, 03 Apr 2018 18:00:00 +03 İstanbul’da Deniz Sefası http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/istanbul-da-deniz-sefasi/4902 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/istanbulda_deniz_sefasi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Küratörlüğünü Zafer Toprak'ın yaptığı "İstanbul'da Deniz Sefası" sergisi, 5 Nisan - 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilir.<br><br><p>Osmanlı halkının denizle olan ilişkisinin d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n&uuml; b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de I. D&uuml;nya Savaşı belirledi. Uzun s&uuml;re mahremiyetin bir par&ccedil;ası olan denizde y&uuml;zmek sakıncalıydı, yasaktı. Suyla i&ccedil; i&ccedil;e bir kent olan İstanbul'da, Batılılaşmanın etkisine rağmen halk 19. y&uuml;zyılın ikinci yarısından itibaren denizden tahta perdelerle ayrılmış "deniz hamamları" ile yetinmek zorunda kaldı. &Ouml;nceleri ticaret, seyahat ve manzara gibi nosyonları &ccedil;ağrıştıran deniz Cumhuriyet'le birlikte yeni anlamlar kazanmaya başladı. Yerleşmeye başlayan laik toplum anlayışı insanı daha g&ouml;r&uuml;n&uuml;r ve &ouml;zg&uuml;r kılarken halk da deniz ile barışacaktı.</p> <p>Deniz hamamından plaja ge&ccedil;iş ise bir devrim niteliğindeydi. Rus ihtilalinde &uuml;lkelerinden ka&ccedil;an Beyaz Ruslar, İstanbul'da pek &ccedil;ok d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me neden olmuşlardı, bunlardan en &ouml;nemlisi de halkın denizle buluşmasına vesile olan plaj alışkanlıklarıydı. 1920'lerden itibaren deniz hamamları evrilerek yerlerini yavaş yavaş kadın ve erkeğin beraber denize girebildiği plajlara bıraktı. Kent sakinlerinin hızla benimsediği plaj olgusu zaman i&ccedil;inde kendi eğlencesini, modasını ve kendi k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; yarattı. Denizin kent yaşamının bir par&ccedil;ası olması İstanbul'a kendine &ouml;zg&uuml; bir &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k anlayışını da getirmişti. 1960'lı yıllara kadar altın &ccedil;ağını yaşayan plaj k&uuml;lt&uuml;r&uuml; İstanbul'un hızlı sosyolojik değişimleriyle d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me uğradı.</p> <p>K&uuml;rat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; Zafer Toprak'ın yaptığı, &ouml;zel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen, fotoğraf, dergi, karikat&uuml;r, eşya, efemera ve kitap gibi orijinal malzemelerle hazırlanan İstanbul'da Deniz Sefası sergisi, bir nostaljinin &ouml;yk&uuml;s&uuml;n&uuml; anlatırken, 19. y&uuml;zyıldan 1970'lere, kent halkının boş zaman değerlendirme normlarındaki değişimine, toplumsallaşmasına değiniyor, Cumhuriyet'in yaşam tarzındaki k&ouml;kl&uuml; d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlerini simgeleyen bir belgesel niteliği taşıyor.</p> Thu, 22 Mar 2018 15:20:00 +03 Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü: Güz Dönemi Seçki Sergisi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/mimar-sinani-anma-ve-mimarlar-gunu-/4911 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/mimarsinan_anma.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında düzenleyeceği etkinliklerin ilki "Güz Dönemi Seçki Sergisi", 09 Nisan - 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında N Blok'ta ziyaret edilebilir.<br><br><p>9 Nisan 1588 tarihinde &ouml;ld&uuml;ğ&uuml; bilinen Mimar Sinan, her yıl, ulusal &ccedil;er&ccedil;evede "Mimarlar G&uuml;n&uuml;" olarak da belirlenen 9 Nisan tarihinde &ccedil;eşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu bağlamda Gebze Teknik &Uuml;niversitesi Mimarlık Fak&uuml;ltesi'nde, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar G&uuml;n&uuml;'nden başlayarak yaklaşık beş hafta s&uuml;recek ve başta mimarlık &ouml;ğrencileri olmak &uuml;zere diğer t&uuml;m katılımcılara a&ccedil;ık olacak &ccedil;eşitli etkinliklerin d&uuml;zenlenmesi planlanmaktadır.</p> <p>Bu etkinliklerden biri olan ve 2017-2018 akademik yılı g&uuml;z d&ouml;nemindeki &ccedil;eşitli st&uuml;dyo ve derslerdeki &ouml;ğrenci &ccedil;alışmalarını i&ccedil;eren "G&uuml;z D&ouml;nemi Se&ccedil;ki Sergisi", Mimar Sinan'ın &ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n 430. yıl d&ouml;n&uuml;m&uuml; olan 09 Nisan 2018 tarihinden başlamak &uuml;zere 09 Nisan - 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında N Blok Turuncu Hol'de ziyaret edilebilir.</p> <p><strong>Sergi K&uuml;nyeleri</strong></p> <p><a href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6918/display.aspx?languageId=1" target="_blank">B&uuml;t&uuml;nleşik Eğitim Birinci Yarıyıl &Ccedil;alışmaları</a><br /><a href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6906/display.aspx?languageId=1" target="_blank">Mimari Tasarim 1 ve Temel Tasarım</a><br /><a target="_blank" href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6931/display.aspx?languageId=1">Mimari Tasarım 3</a><br /><a target="_blank" href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6920/display.aspx?languageId=1">Mimari Tasarım 5-6</a><br /><a target="_blank" href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6908/display.aspx?languageId=1">Mimari Tasarim 7</a><br /><a target="_blank" href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6910/display.aspx?languageId=1">Mimari Tasarim 8</a><br /><a target="_blank" href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6904/display.aspx?languageId=1">Analysis of Historic Buildings</a><br /><a href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6915/display.aspx?languageId=1" target="_blank">Y&uuml;ksek Yapılar</a><br /><a href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6919/display.aspx?languageId=1" target="_blank">Biyodijital Mimarlığa Giriş</a><br /><a target="_blank" href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6907/display.aspx?languageId=1">Mimarlıkta Malzeme Teknolojileri</a><br /><a target="_blank" href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6923/display.aspx?languageId=1">Yapı Bilgisi II</a></p> <p>Sergi Linki:&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6924/display.aspx?languageId=1">http://www.gtu.edu.tr/icerik/754/6924/display.aspx?languageId=1</a></p> Mon, 26 Mar 2018 14:40:00 +03 İstanbul Grafik Tasarım Günleri http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/istanbul-grafik-tasarim-gunleri/4892 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/14156413.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından bu yıl yirmi ikincisi düzenlenen "Grafist 22: İstanbul Grafik Tasarım Günleri", 11 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.<br><br><p>Grafist, grafik tasarımcılar ile &ouml;ğrencilerin, seminer, at&ouml;lye &ccedil;alışması ve sergi gibi etkinlikler aracılığıyla birbirlerini tanımaları, tasarım kriterlerini ve g&ouml;r&uuml;şlerini değerlendirmeleri i&ccedil;in ortam hazırlayan, eğitim alanında yeni i&ccedil;eriklerin geliştirilebilmesi amacına y&ouml;nelik olarak uluslararası iş birlikleri ile hayata ge&ccedil;irilen bir etkinliktir. Bu yıl Pınar Akkurt, William Easton, Jan Boelen, Bj&ouml;rn Kusoffsky, Johanna Siebein - Binger Laucke Siebein, Ruben Pater'ın katılacağı eğitim ama&ccedil;lı at&ouml;lye &ccedil;alışmaları ve seminerler, &uuml;niversitenin Fındıklı Kamp&uuml;s&uuml;'nde yapılacak.</p> <p>Grafist 22 hakkında detaylı bilgi i&ccedil;in: <a href="http://www.grafist.org" target="_blank">www.grafist.org</a></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sergiler</strong></span></p> <p><strong>BAŞTAN BAŞLAMAK / STARTING FROM ZERO</strong><br /><strong>Hareketli Afişin Olasılıkları &Uuml;zerine Araştırma / Researching the Possibilities of Moving Poster</strong></p> <p>Studio-X Istanbul<br />Meclis-i Mebusan Caddesi 35 Beyoğlu<br />(Pazartesi hari&ccedil; her g&uuml;n 10.00 - 19.00)</p> <p>A&ccedil;ılış: 24 Nisan 2018, Salı 18.30<br />Kapanış: 8 Mayıs 2018, Salı 18.00</p> <p><strong>"SABİT DEĞİŞKENLER / VARIABLE CONSTANTS</strong><br /><strong>&Ccedil;ok Katmanlı Arşiv Sergisi / Multilayered Archive Exhibition"</strong></p> <p>MSGS&Uuml;, Osman Hamdi Bey Salonu / Hall<br />Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı<br />(Pazartesi - Cuma 09.00 - 17.00)</p> <p>A&ccedil;ılış: 11 Nisan 2018, &Ccedil;arşamba 17.00<br />Kapanış: 11 Mayıs 2018, Cuma 18.00</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Seminer</strong></span></p> <p>11 Mayıs 2018, Cuma 09.30</p> <p>Pınar Akkurt, William Easton, Jan Boelen, Bj&ouml;rn Kusoffsky, Johanna Siebein - Binger Laucke Siebein, Ruben Pater.</p> <p>MSGS&Uuml;, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu<br />Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>At&ouml;yle &Ccedil;alışmaları Sunumu</strong></span></p> <p>11 Mayıs 2018, Cuma 15.30</p> <p>Pınar Akkurt, William Easton, Ruben Pater, Johanna Siebein - Binger Laucke Siebein.</p> <p>MSGS&Uuml;, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu<br />Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı</p> Tue, 20 Mar 2018 14:00:00 +03 Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.) http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/tanimsiz-hizmetler-burosu-thb/4976 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan/resize2_thb.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>SALT, 2018’de başlattığı Sohbetler serisi kapsamındaki ilk sergi olan Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.), Sohrab Mohebbi tarafından programlanmıştır. Sergi 12 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında SALT Galata'da izlenebilir.<br><br><p style="text-align: left;" class="normal" align="center"><i>Tanımsız Hizmetler B&uuml;rosu (T.H.B.)</i>, belirli bir ilişki ağından &ccedil;ıkan ve o ağ i&ccedil;erisinde bir ama&ccedil; ve işlevi bulunan işlerle ilgilenir. Sanatın haricinde bir alandan temellenerek sanatta bir dışa vurum veya bir terc&uuml;me şeklinde varlık g&ouml;steren bu &ouml;rnekler, alanlar arasındaki ka&ccedil;ınılmaz g&ouml;zenekliliğe işaret eder. Bu bağlamda sergi, sanat &uuml;retimlerinin başka &ccedil;evrelerde nasıl uygulamaya ge&ccedil;irildiğini ve &ccedil;eşitli disiplinlerle etkileşirken ne gibi nitelik ve roller edindiğini araştırır. <i>T.H.B.</i> kapsamındaki projelerin ortak &ouml;zelliği, kapsayıcı bir temadan ziyade, yapım ve sunum s&uuml;re&ccedil;lerindeki her ayrıntı ve ilişkinin eşit d&uuml;zeyde &ouml;zen gerektirmesidir.&nbsp;</p> <p class="normalCxSpMiddle">Adını David Foster Wallace&rsquo;ın 1996 tarihli <i>Infinite Jest</i> romanından alan <i>T.H.B.</i>, sanatın kavram ve malzemeyi harekete ge&ccedil;irme bakımından &uuml;retimsel y&ouml;n&uuml;ne dikkati &ccedil;eker; oluşum, dolaşım ve alımlanmasına yardımcı etkinlik, yer ve bileşenleri bağlantılandırır. Ne var ki bir sanat &uuml;retiminin sağladığı hizmet -piyasanın maddi getiri, akademik denklik veya politik etkinliğe sahip olma ve yararlılık gibi taleplerini karşılasa dahi- <i>tanımsız</i> kalır. Yine de işin g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;k kazanması, sanat ile g&uuml;ndelik olanın i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;mişliğini sorgulayan y&ouml;nlerinin a&ccedil;ığa &ccedil;ıkmasını m&uuml;mk&uuml;n kılar. Sergiye katılan sanat&ccedil;ılar yalnızca &uuml;retimin kendisiyle değil; belki de daha &ouml;nemlisi, hangi koşullar altında, ne gibi aşamalardan ge&ccedil;ilerek nasıl ve kiminle yapıldığıyla ilgilidir. Dolayısıyla <i>T.H.B.</i>, g&uuml;ncel sanatın genel manada bir estetik araştırma alanı olduğu fikrinden hareketle bireye dair daha derinlikli bir d&uuml;ş&uuml;n&uuml;şe dayalı g&uuml;ndelik hayat estetiği &ccedil;izgisinde konumlanır.&nbsp;</p> <p class="normalCxSpMiddle">Felsefe profes&ouml;r&uuml; Yuriko Saito&rsquo;ya g&ouml;re* Japon &ccedil;ay seremonisi, birtakım &ouml;zg&uuml;n ara&ccedil; gerecin kullanımından &ouml;te, bunların &ldquo;tatami minderlerinin geometrik desenlerine uygun şekilde yerleştirilmesi&rdquo;nden &ldquo;bah&ccedil;edeki taşların sıralanması&rdquo;na, azami bir estetik deneyim i&ccedil;in tasarlanması nedeniyle kayda değerdir. Seremoninin k&ouml;keni, y&uuml;z yıkamanın, temizliğin, yemek yapıp yemenin kutsal metinleri hatmetmekle eş değer g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; Zen geleneğidir. Benzer şekilde, İran araştırmaları ve karşılaştırmalı edebiyat profes&ouml;r&uuml; Hamid Dabashi&rsquo;nin &ldquo;Fars&rsquo;ın kitabi h&uuml;manizmi&rdquo; olarak nitelediği adap kavramı da konuşma, c&ouml;mertlik, muharebe kuralları, arkadaşlık, evlilik, bah&ccedil;ecilik, yeme i&ccedil;me, nevresim değiştirme, bir enstr&uuml;man &ccedil;alma ya da yaşama ve &ouml;lme bi&ccedil;imleri gibi muhtelif eylemle ilişkilenir. Felsefe profes&ouml;r&uuml; Liu Yuedi&rsquo;nin Konf&uuml;&ccedil;y&uuml;s &ouml;ğretileri hakkındaki incelemesinde savunduğu &uuml;zere, &ldquo;insan hayatının mahiyeti kadar &ccedil;evrenin, yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n gelişimi i&ccedil;in de en esaslı ilke estetik olmalı&rdquo;dır.** Bu bakımdan ama&ccedil;, sanatı siyaseten iyileştirmek (ya da ara&ccedil;larını yenilemek) değil, hayattaki estetik unsurları etkinleştirmektir.&nbsp;</p> <p class="normalCxSpMiddle">David Bernstein&rsquo;ın bu estetik geleneklerden esinlenen y&ouml;ntemlerle hazırladığı <i>Stories of Obsessys </i>[Merakı Mucip Nesne Hik&acirc;yeleri]&nbsp;projesi (2017-2018), alet edevat gibi g&ouml;r&uuml;nen ve hem sanat&ccedil;ı hem de izleyiciyi olası kullanım alanlarını d&uuml;ş&uuml;nmeye sevk eden nesnelerden oluşur. JUNZIOUI, tasarım, sanat ve mimaride mek&acirc;n kurguları ve estetik işlevlerin etkileşimini irdeler. Rosa Sijben&rsquo;in ilk olarak 2014&rsquo;te ger&ccedil;ekleştirdiği <i>Pocket Work</i> [Cepte İş] (2018), SALT Galata&rsquo;nın giriş katında Danışma g&ouml;revlisince bire bir sunulur. Fiona Connor&rsquo;ın 2016&rsquo;da Los Angeles&rsquo;ta y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml; <i>Color Census</i> [Renk Dizini] fotoğraf projesinin İstanbul uyarlamasında, Karak&ouml;y&rsquo;deki kimi hanların siyah beyaz cephe fotoğraflarına i&ccedil; mek&acirc;n duvarlarındaki boyalara dair renk dizinleri eşlik eder. Chris Evans&rsquo;ın projesi de yine İstanbul&rsquo;da; SALT kullanıcılarının mutfaklarındaki elektrikli ankastre ocaklarda baharatlarla yaptığı resimlerin g&ouml;rsel kayıtlarını bir araya getirir. John Ziqiang Wu, California&rsquo;nın bir diğer şehrinde; Claremont&rsquo;ta &ouml;ğrencileriyle &uuml;rettiği resim ve &ccedil;izimlerden bir se&ccedil;kiyle zevk ve eleştiri geleneklerini sorgular. Bir grup ev kadınıyla &ccedil;alışan &Scaron;KART sanat&ccedil;ı kolektifiyse, gitgide unutulan bir ince iş olarak nakış&ccedil;ılığı -i&ccedil;eriğinde k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir değişiklikle- yeniden canlandırır.&nbsp;</p> <p class="normalCxSpMiddle">Danna Vajda&rsquo;nın projesi, dergi yazısı ve basın b&uuml;lteni gibi g&uuml;ncel sanatın dolaşımında kullanılan temel aktarım ara&ccedil;larına g&ouml;nderme yapar. Sanat&ccedil;ı, bir eski eseri yok</p> <p class="normalCxSpMiddle">olmaktan kurtarırcasına ustalıkla derlediği kalıntıları, el yapımı bir gardıroba asılı giysi tasarımlarına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;r. Aaron Flint Jamison, 2017 tarihli <i>YU Contemporary VS Dept. of Revenue Oregon &amp; Mult. Co. Assessor</i> [YU G&uuml;ncel Sanat Merkezi, Oregon Gelir İdaresi Kurumu ve Multnomah B&ouml;lgesi Vergi Denet&ccedil;isine Karşı] kitap işinde, kurucularından olduğu k&acirc;r amacı g&uuml;tmeyen merkezle ilgili bir itiraz davasının t&uuml;m evrağını toplar. Sanat&ccedil;ı ve meslektaşları kitapta -daha doğrusu mahkemede- kurumun sanat faaliyetlerini hukuk terminolojisine terc&uuml;me ederek anlatır. &Ouml;te yandan, Corridor Project Space, T&uuml;rkiye&rsquo;den k&acirc;r amacı g&uuml;tmeyen &uuml;&ccedil; oluşumun kurucusunu, bu nitelikteki mek&acirc;nlar ve programları ile sanat kurumlarının durumunun tartışılacağı bir akşam yemeğinin men&uuml;s&uuml;n&uuml; hazırlamaya davet eder.&nbsp;</p> <p class="normalCxSpMiddle"><i>Tanımsız Hizmetler B&uuml;rosu (T.H.B.)</i> sergisindeki t&uuml;m işler, apartman sakinleri, aile, mahkeme salonu, &ccedil;izim dersi katılımcıları, izleyiciler, k&uuml;rat&ouml;rler gibi &ccedil;ok &ccedil;eşitli bileşenin d&acirc;hil olduğu; &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; ve eş değer etkinlik katmanlarında var olur. Bu bileşenlere yakından bakan <i>T.H.B. </i>&ldquo;izleyici olgusu&rdquo;na dair yeni soru ve tartışmaların &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;ar: Bu olgu ne gibi koşullar altında ortaya &ccedil;ıkar? Bir grup insan ne zaman bir işin bileşeni h&acirc;line gelir? İzleyici ne zaman katılımcıya d&ouml;n&uuml;ş&uuml;r? &Uuml;retim nasıl bir iş olmaktan &ccedil;ıkar?&nbsp;</p> <p class="normalCxSpMiddle">Corridor Project Space, David Bernstein, Fiona Connor, Chris Evans, Aaron Flint Jamison, JUNZIOUI, Rosa Sijben, &Scaron;KART, John Ziqiang Wu, Danna Vajda&rsquo;nın katkılarıyla SALT&rsquo;ın <i>Sohbetler</i> serisinin bu ilk sergisi, New York&rsquo;taki SculptureCenter&rsquo;ın k&uuml;rat&ouml;r&uuml; Sohrab Mohebbi tarafından programlanmıştır.&nbsp;</p> <p class="normal">* Yuriko Saito, &ldquo;Everyday Aesthetics in the Japanese Tradition&rdquo; [Japon Geleneğinde G&uuml;ndelik Hayat Estetiği], <i>Aesthetics of Everyday Life: East and West</i> [G&uuml;ndelik Hayatın Estetiği: Doğu ve Batı], yayıma hazırlayan: Liu Yuedi ve Curtis L. Carter, Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 147</p> <p class="normal">** Liu Yuedi, &ldquo;&lsquo;Living Aesthetics&rsquo; from the Perspective of Intercultural Turn&rdquo; [K&uuml;lt&uuml;rler Arası D&ouml;n&uuml;ş Perspektifinden &lsquo;Yaşayan Estetik&rsquo;], <i>agy.</i>, s. 25</p> <p class="normalCxSpMiddle"><b><i>SOHBETLER</i></b><b> HAKKINDA</b></p> <p class="normalCxSpMiddle">SALT, 2018&rsquo;de başlattığı <i>Sohbetler</i> serisi kapsamında, k&uuml;lt&uuml;r alanından davetli kişilerle uzun s&uuml;reli programlar geliştirir. <i>Sohbetler</i>, hızlı t&uuml;ketime hazır, sırf seyirlik ama&ccedil;lı sunumlar &uuml;retmektense yerinde ve derinlikli incelemeleri teşvik edip etkinleştirir; profesyonel ağlardan beslenmekten ziyade ilişki kurmayı merkeze alır. S&uuml;r&uuml;mde olan kavramlar, etkinlik h&acirc;lleri ve izleyici yapılanmalarının tekrarı yerine, sağlam temelli altyapılar oluşturan b&uuml;t&uuml;nl&uuml;kl&uuml; ve bir o kadar da aktif bir fikir alışverişi ortamı kurulması &ouml;nceliklidir. Sergi yapımının bu bağlamda bir ara&ccedil; olarak değerlendirildiği <i>Sohbetler</i>&rsquo;de, davetli programcıların &ccedil;alışmalarına SALT ve birlikte araştırdığı, &ouml;ğrendiği bileşenleri d&acirc;hildir.&nbsp;</p> Thu, 12 Apr 2018 18:15:00 +03 Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat Rüzgarı http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/tuna-ofis-te-cagdas-sanat-ruzgari/4958 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan/tuna-ofis-te-cagdas-sanat/secil-erel.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Tuna Ofis'in, Türkiye’de tasarım ve çağdaş sanatın gelişimine destek vermek amacıyla başlattığı “Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat” projesinin açılış sergisi "LESS IS A BORE", 12 Nisan - 8 Haziran tarihleri arasında görülebilir.<br><br><p style="text-align: justify;">Artnivo.com iş birliğiyle hayata ge&ccedil;irilecek projenin ilk sergisine,&nbsp;modern mimarinin tekd&uuml;zeliğine tepki olarak Robert Venturi'nin ortaya koyduğu "LESS IS A BORE" sloganı y&ouml;n veriyor.</p> <p style="text-align: justify;">Projenin a&ccedil;ılış sergisi "LESS IS A BORE", Basako, Mete Ers&ouml;z, Neslihan&nbsp;Karaağa&ccedil;, &Ouml;zlem Demirel, Se&ccedil;il Erel ve Şakir G&ouml;k&ccedil;ebağ'ı ağırlıyor. Modern mimarinin tekd&uuml;zeliğine&nbsp;tepki olarak, postmodern mimarinin &ouml;nc&uuml;lerinden Robert Venturi tarafından ortaya &ccedil;ıkan "Less is a&nbsp;bore" sloganı sergiye y&ouml;n&uuml;n&uuml; veriyor. Postmodern mimarinin benimsediği şekilde abartan, karikat&uuml;rize&nbsp;eden, nedensiz ve keyfi bi&ccedil;imler, reklam ışıkları gibi mimari &ouml;ğeler sergide sanat&ccedil;ılar tarafından&nbsp;yeniden yorumlanarak Tuna Ofis binasının katlarına yerleştiriliyor.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Sanat&ccedil;ıların &ouml;zenle se&ccedil;tiği m&uuml;ziklerin eşlik edeceği sergi, 12 Nisan Perşembe akşamı Tuna Ofis&nbsp;Altunizade Showroom'unda yapılacak a&ccedil;ılış kokteyliyle başlayacak. Sergi, 8 Haziran'a kadar hafta i&ccedil;i&nbsp;10:00-18:00 saatleri arasında &uuml;cretsiz olarak ziyaret edilebilecek.</p> Wed, 04 Apr 2018 14:34:02 +03 Nesiller Boyu Paylaşım: Kadıköy’de Hafıza Mekanları http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/nesiller-boyu-paylasim--kadikoy-de-hafiza-mekanlari/4979 Tuğçe Darendeli <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan/ytu_kadikoy_nbm.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>YTÜ Mimarlık Bölümü, YTÜ Restorasyon Anabilim Dalı ve ICOMOS Türkiye'nin destekleriyle yürütülecek olan etkinlik, 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2018 yılı teması olan "Nesiller Boyu Miras" başlığı altında biçimlenmiştir.<br><br><p><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="380"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Level 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --> <!--StartFragment--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Etkinliğin amacı, yılın temasına uygun şekilde k&uuml;lt&uuml;r mirasının değerini anla(t)mak, korunması konusunda kuşaklar arası iletişimin &ouml;nemini vurgulamaktır.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">18 Nisan 2018 tarihinde YT&Uuml; Mimarlık Fak&uuml;ltesi Alpay Aşkun Salonu&rsquo;nda Do&ccedil;. Dr. İrem Gen&ccedil;er'in moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde yapılacak olan s&ouml;yleşi, etkinliğin ilk aşaması olacak. A&ccedil;ılış konuşmaları<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Prof. Dr. G&uuml;lay Zorer Gedik, Prof. Dr. İclal Din&ccedil;er, Prof. Dr. &Ccedil;iğdem Polatoğlu ve Prof. Dr. Can Ş. Binan tarafından yapılacaktır. Etkinlik Prof. Dr. Nevzat İlhan ve YT&Uuml; Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml; Restorasyon Anabilim Dalı araştırma g&ouml;revlilerinin konuşmaları ile devam edecektir.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Etkinliğin ikinci b&ouml;l&uuml;m&uuml;, 29 Nisan 2018 tarihinde Tasarım At&ouml;lyesi Kadık&ouml;y (TAK)&rsquo;de s&ouml;yleşi ve at&ouml;lye &ccedil;alışması şeklinde iki aşamada yapılacaktır. S&ouml;yleşi kısmında; Prof. Dr. Can Ş. Binan'ın moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde Prof. Dr. Nevzat İlhan, Prof. Dr. Zeynep Enlil, &Ouml;ğr. G&ouml;r. Dr. Ayhan B&ouml;y&uuml;r, Do&ccedil; Dr. Aynur &Ccedil;ift&ccedil;i ve Do&ccedil;. Dr. Ayşeg&uuml;l &Ouml;zbakır, Kadık&ouml;y'e dair hafızalarını paylaşacaktır.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Etkinliğin at&ouml;lye aşaması i&ccedil;in &ccedil;alışma sahası Kadık&ouml;y olarak belirlenmiştir. YT&Uuml; Mimarlık ile Şehir ve B&ouml;lge Planlama &ouml;ğrencilerinin katılımıyla yapılacak &ccedil;alışmada, kent hafızasının / hatıralarının aktarımı i&ccedil;in &uuml;&ccedil; y&ouml;ntem belirlenmiştir. Kullanılacak y&ouml;ntemlere g&ouml;re "hafızaların fotoğrafı" , "hafızaların haritası" ve "hafızaların &ccedil;izimi"&nbsp;temalarında 3 grup oluşturulmuştur. YT&Uuml; Mimarlık Fak&uuml;ltesi araştırma g&ouml;revlileri Elifnaz Durusoy, Zeynep Uzun, Melis Bilgi&ccedil;, Zeynep Ece Atabay, Tuğ&ccedil;e Darendeli, Serkan Ustaoğlu, B&uuml;şra Gezer ve S&uuml;heyla Ko&ccedil; (İT&Uuml; - doktora &ouml;ğrencisi)&rsquo;tan oluşan y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml; ekip; belirlenen gruplarda at&ouml;lye &ccedil;alışmasına rehberlik edecektir. At&ouml;lye &ccedil;alışmasında ortaya &ccedil;ıkan <span>eskiz &ccedil;izimleri, eski-yeni fotoğraflar, kolajlar, haritalar gibi&nbsp;</span>sonu&ccedil; &uuml;r&uuml;nler&nbsp;7 - 11 Mayıs 2018 tarihinde Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;'nde sergilenecektir.</p> <p><!--EndFragment--></p> Mon, 16 Apr 2018 09:00:00 +03 Nesiller Boyu Miras: Ankara’da Nesilleri Bağlayan Yerler ve Şeyler http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/nesiller-boyu-miras--ankara-da-nesilleri-baglayan-yerler-ve-seyler/4983 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/icomos-metu.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>ODTÜ Mimarlık Bölümü Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü programı 18 - 30 Nisan tarihleri arasında Kubbealtı’nda, ICOMOS Anıtlar ve Sitler Günü etkinlikleri kapsamında ICOMOS Türkiye ile birlikte sergi ve etkinlik dizisi düzenliyor.<br><br><p style="text-align: justify;">ICOMOS [International Council on Monuments and Sites│Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi], somut ve somut olmayan k&uuml;lt&uuml;rel mirasın korunması ve değerlendirilmesine y&ouml;nelik ilkeler, teknikler, politikalar geliştirmek ve bu alandaki araştırmaları desteklemek ve y&ouml;nlendirmek amacıyla 1965 yılında kurulmuş olan uluslararası ve h&uuml;k&uuml;metler dışı bir organizasyon.</p> <p style="text-align: justify;">Her yıl 18 Nisan, o yıl i&ccedil;in belirlenmiş bir tema &ccedil;er&ccedil;evesinde, Uluslararası Anıtlar ve Sitler G&uuml;n&uuml; olarak kutlanmakta ve her &uuml;lkede o yılın teması ile ilgili &ccedil;eşitli ulusal etkinlikler yapılıyor.</p> <p style="text-align: justify;">2018 yılı 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler G&uuml;n&uuml;'n&uuml;n teması 'Heritage for Generations │Nesiller Boyu Miras' olarak belirlendi.</p> <p style="text-align: justify;">Bu kapsamda, d&uuml;zenlenecek olan "Nesiller Boyu Miras: Ankara'da nesilleri bağlayan Yerler ve Şeyler" başlıklı 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler G&uuml;n&uuml; &ndash; Ankara Etkinliği konuşmalar, sergi ve panelden oluşuyor.</p> <p style="text-align: justify;">Kent &ndash; mekan &ndash; bellek &ndash; k&uuml;lt&uuml;rel miras kavramlarını farklı şekillerde ele alan konuşmalarla 18 Nisan'da başlayan etkinlik, 19-30 Nisan tarihleri arasında a&ccedil;ık olacak olan sergi ile devam edecek.</p> <p style="text-align: justify;">Etkinlik &ouml;ncesinde, farklı nesilleri temsil eden 124 kişi ile yapılan g&ouml;r&uuml;şmeler sonucunda, Ankara'da nesiller boyunca s&uuml;rekli olarak &ouml;nemini ve değerini koruyan 'yerler' ve 'şeyler', kolektif ve kişisel anılarında [devam eden / değişen] anlam ve rolleriyle birlikte, tespit edildi.</p> <p style="text-align: justify;">Max FM'in desteğiyle, &Ouml;zg&uuml;r Aksuna tarafından sunulan sabah programında Ankaralılara kendileri i&ccedil;in &ouml;nemli olan / korunması gereken 'yerler' ve 'şeyler' sorulup; canlı yayına telefonla bağlanan ya da sosyal medya &uuml;zerinden paylaşım yapan izleyiciler tarafından belirtilen 'yerler' ve 'şeyler' de değerlendirildi.</p> <p style="text-align: justify;">Sergide, yapılan araştırma sonucunda &ouml;ne &ccedil;ıkan, Ankara'daki farklı nesilleri bağlayan bu 'yerler' ve 'şeyler', sunulacak.</p> <p style="text-align: justify;">Sergi s&uuml;resince, ziyaret&ccedil;ilerin kendi yaş gruplarını temsil eden renklerdeki pinleri kullanarak kendileri i&ccedil;in &ouml;nemli ve değerli olan 'yer' ve 'şeyleri' b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli Ankara haritası ve yer/zaman &ccedil;izelgesi &uuml;zerinde işaretlemeleri ve tanımlamaları teşvik edilecek.</p> <p style="text-align: justify;">Sergi bir &ouml;n &ccedil;alışma niteliğinde olup, ileride yapılacak başka &ccedil;alışmalarla geliştirilmesi planlanıyor.</p> Tue, 17 Apr 2018 08:26:21 +03 Karşılaşma No.5 http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/karsilasma-no5/5003 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/karsilasma_no5.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün Temas ve Karşılaşma başlıkları altında düzenlediği sergi, konferans, film ve atölye gibi etkinliklerin bir yenisi olan Karşılaşma No:5, 24 - 26 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak.<br><br><p>&Ouml;ğrenci ve akademisyenler ile birlikte organize edilen Karşılaşma No:5 b&uuml;nyesinde yıl i&ccedil;i &ouml;ğrenci işlerinin sergilenmesinin yanı sıra; Murat Germen, Oru&ccedil; &Ccedil;akmaklı ve Sinan Logie'nin katılacağı seminerler, birinci sınıf &ouml;ğrencileri ve st&uuml;dyo y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;leri tarafından oluşturulan Studio100+'ın Beton/Obje At&ouml;lyesi,&nbsp;tiyatro oyunu, film g&ouml;sterimi, m&uuml;zik dinletisi, ekim şenliği ve piknik gibi faaliyetler de yer alıyor. D&ouml;k&uuml;manlar b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden etkinlik programı incelenebilir.</p> <p>Sergi s&uuml;recinden, Studio100+ ve Mimarliksau sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınlar ve g&ouml;nderiler aracılığı ile de haberdar olunabilecek.</p> Tue, 24 Apr 2018 12:30:00 +03 Bir Şehir Tasavvuru: Konya http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/bir-sehir-tasavvuru--konya/4973 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan/birsehirtasavvuru.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>24 - 28 Nisan tarihleri arasında Konya'da yapılacak atölye çalışması ile Konya'nın geçmişi, bugünü ve geleceğini bugünde yaşayarak, medeniyete ve gelecekteki medeniyetin mimarisine yönelik fikirler ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.<br><br><p>Etkinliğin tanıtım metninden:</p> <blockquote> <p>Hi&ccedil; ş&uuml;phesiz şehir, medeniyet mefkuresinin v&uuml;cut bulması i&ccedil;in ihtiya&ccedil; duyulan mekandır. İnsan ise, şehirde medeniyeti inşa eden ve kendisi bu s&uuml;re&ccedil;te inşa edilen varlıktır.<br /><br />Bug&uuml;nk&uuml; istek, ideoloji, yaşam tarzı ve beğenilerimiz bug&uuml;n&uuml;n şehrini getirirken, ge&ccedil;mişe ait olanlar ge&ccedil;miş şehirleri inşa etmiştir. Ancak ilgin&ccedil; olan, bug&uuml;n inşa edilen şehir hayatı ve yapılarının, Sel&ccedil;uklu Medeniyeti ve eserleri kadar beğenimizi kazanamayışı ve bizi tatmin edemeyişidir.<br /><br />Bizce, bu y&uuml;zyılda bazı değerlerimiz erozyona uğramıştır. Yaşadığımız kimlik karmaşası, şehirlerimize de tezah&uuml;r etmiştir. Şehirlerimiz olduğu gibi g&ouml;r&uuml;nmemekte, g&ouml;r&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; gibi olmamaktadır. D&uuml;nyada medeniyet krizinin yaşandığı 21.yy'da, medeniyetimizi var eden değerlerden uzak ve manadan soyutlanmış kişiler, semboller, binalar ve fikirler ile y&uuml;z y&uuml;ze kalırken; d&uuml;n sahip olduğumuz kadim medeniyet geleneği ile bug&uuml;n&uuml; ve yarını inşa etmeyi d&uuml;şlemekteyiz. Bizler, yarının akademisyenleri, mimarları, d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rleri olacak olan 30 gen&ccedil; ile emaneti fark ederek, &ccedil;&ouml;z&uuml;me y&ouml;nelik d&uuml;ş&uuml;nmeyi, araştırmayı, yorulmayı ve mesuliyet kazanmayı ama&ccedil;lıyoruz. T&uuml;ketmeden &uuml;retmek, d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek, inşa etmek fikriyatına sahip olmak istiyoruz. Gen&ccedil;ler olarak &ldquo;biz de d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n bir par&ccedil;ası olabiliriz.&rdquo;<br /><br />Proje boyunca 30 gen&ccedil; ile, &ldquo;şehir, medeniyet ve insan &uuml;zerine&rdquo; gen&ccedil;liğin verdiği cesaret ile kafa yormayı, d&uuml;ş&uuml;nmeyi ve d&uuml;şlemeyi istiyoruz. İlim, irfan, hikmet değerleri ışığında 'Mekke', 'Medine' ve 'Medeniyet' kavramlarını, madde ile mananın bir araya geldiği 'şehir' olgusu &uuml;zerinden okumayı ve idrak etmeyi istiyoruz. Konya'nın ge&ccedil;mişi, bug&uuml;n&uuml; ve geleceğini bug&uuml;nde yaşayarak, medeniyete ve gelecekteki medeniyetin mimarisine y&ouml;nelik fikirler ortaya koymayı ama&ccedil;lıyoruz. Konyalı gen&ccedil;lerin şehirle doğru ve sağlıklı bir iletişim kurabilmesinin yollarını araştırmak istiyoruz. T&uuml;m bunları, akademik bir ortam oluşturmaktan ziyade samimi bir atmosfer ile birebir katılımın sağlanacağı, yaygın eğitim y&ouml;ntemlerin kullanılacağı ve &ouml;ğrenici odaklı bir model ile ger&ccedil;ekleştirmeyi ama&ccedil;lıyoruz.<br /><br />Bilge Mimar Turgut Cansever&rsquo;in de s&ouml;ylediği gibi, &ldquo;Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder.&rdquo;</p> </blockquote> <p><br /><strong>Başvuru S&uuml;reci ve Şartları</strong></p> <ul> <li>Konya'da &ouml;ğrenim g&ouml;r&uuml;yor ya da ikamet ediyor olmak</li> <li>18-26 yaşları arasında bulunmak</li> <li>Sosyoloji, Felsefe, Mimarlık ve Şehir B&ouml;lge Planlama b&ouml;l&uuml;mleri &ouml;ncelikli olmak &uuml;zere, lisans veya y&uuml;ksek lisans &ouml;ğrencisi olmak.</li> </ul> <p><br /><strong>Katılımcı Profili</strong></p> <ul> <li>Medeniyet, şehir ve insan konuları ile ilgilenen,</li> <li>Okumayı ve araştırmayı seven,</li> <li>Konya şehir k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve yaşantısı hakkında bilgi sahibi olan,</li> <li>Eleştirel d&uuml;ş&uuml;nebilen,</li> <li>G&ouml;n&uuml;ll&uuml;l&uuml;k ve grup &ccedil;alışmasına yatkın olan kişiler.</li> </ul> <p><br />Başvuru i&ccedil;in son başvuru tarihinden &ouml;nce,&nbsp;<a target="_blank" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd31Pg3HDyVeSQg6-sPCz2hYQrYwuSO2Ic-7MSlqufdvmhK0A/viewform?usp=send_form">bu adresteki</a> form doldurulmalıdır.</p> <p><strong>Takvim</strong></p> <p>Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2018<br />Başvuru sonu&ccedil;larının a&ccedil;ıklanması: 17 Nisan 2018<br />Proje uygulama tarihleri: 24-28 Nisan 2018<br />Saadettin &Ouml;kten - Bir Şehir Tasavvuru Final Oturumu: 28 Nisan 2018</p> <p><strong>Kontenjanlar</strong></p> <p><strong></strong>Mimarlık: 8 kişi<br />Şehir ve B&ouml;lge Planlama: 8 kişi<br />Sosyoloji: 8 kişi<br />Felsefe: 3 kişi<br />Diğer B&ouml;l&uuml;mler: 3 kişi<br />(Kontenjanlarda başvuruya g&ouml;re +3,-3 değişiklik g&ouml;r&uuml;lebilir)</p> <p>Etkinlik ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgiye, sayfanın sağ tarafında bulunan "D&ouml;k&uuml;manlar" b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden ulaşılabilir.</p> Tue, 10 Apr 2018 17:00:00 +03 Urban Steps for Resilient Future http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/urban-steps-for-resilient-future/4803 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/urbansteps_soda.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Cooperation and Development Network of Eastern Europe, 24 - 29 Nisan tarihlerinde kent aktivizmi üzerine İstanbul'da yer alacak eğitim programı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuru için son tarih 4 Mart 2018.<br><br><p>Doğu Avrupa kentlerinde kentleşmenin alternatif yolları &uuml;zerine d&uuml;ş&uuml;nen hevesli aktivistleri proje y&ouml;netimi ve savunuculuk faaliyetleri konusunda desteklemek i&ccedil;in d&uuml;zenlenen eğitim programı, gen&ccedil;leri kendi kentleri konusunda d&uuml;ş&uuml;nmeye teşvik etmeyi ve toplumlarını g&uuml;&ccedil;lendirme y&ouml;n&uuml;nde yerel aktiviteler y&uuml;r&uuml;tmeleri i&ccedil;in donanımlarını geliştirmeyi hedefliyor.</p> <p>Katılım bedeli 30 Euro olan programın detaylarını <a target="_blank" href="https://www.cdnee.org/call-for-participants-urban-steps-for-resilient-future/">buradan</a> inceleyebilirsiniz.</p> Thu, 15 Feb 2018 11:00:00 +03 Karşılaşma No:5 http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/karsilasma-no-5/5000 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan/no5-21nisan.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün Temas ve Karşılaşma başlıkları altında düzenlediği sergi, konferans, film, atölye gibi etkinliklerin bir yenisi olan Karşılaşma No:5, 24-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.<br><br><p>&Ouml;ğrenci ve akademisyenler ile birlikte organize edilen Karşılaşma No:5 b&uuml;nyesinde yıl i&ccedil;i &ouml;ğrenci işlerinin sergilenmesinin yanı sıra;</p> <ul> <li>1. sınıf &ouml;ğrencileri ve st&uuml;dyo y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;leri tarafından oluşturulan Studio100+'ın Beton/Obje At&ouml;lyesi,</li> <li>Murat Germen, Oru&ccedil; &Ccedil;akmaklı ve Sinan Logie'nin katılımıyla ger&ccedil;ekleşecek seminerler,</li> <li>Tiyatro oyunu, film g&ouml;sterimi, m&uuml;zik dinletisi, ekim şenliği ve piknik gibi faaliyetler de yer alıyor.</li> </ul> <p><br />Sergi s&uuml;recinden, Studio100+ ve Mimarliksau sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınlar ve g&ouml;nderiler aracılığı ile de haberdar olmak m&uuml;mk&uuml;n.</p> Tue, 24 Apr 2018 09:34:33 +03 Mekan Tasarımı ve Parametrik Tasarım http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/mekan-tasarimi-ve-parametrik-tasarim/4994 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan/parametrik_tasarim_ytu.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>YTÜ Tasarım Kulübü, "Mekan Tasarımı ve Parametrik Tasarım" başlıklı söyleşi ile 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 16.00'da YTÜ Yıldız Kampüsü D-208 numaralı sınıfta Melike Altınışık'ı konuk ediyor.<br><br><p>YT&Uuml; &ouml;ğrencisi olmayanların s&ouml;yleşiye katılmaları i&ccedil;in kul&uuml;p mail adresine isim, soyisim, telefon ve TC kimlik numaraları ile katılımlarını bildirmeleri gerekmektedir.</p> <p>İletişim Maili : ytutask@gmail.com<br />Son Başvuru Tarihi : 23 Nisan 2018 Pazartesi</p> Fri, 20 Apr 2018 11:20:00 +03 Future Epigraphs http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/future-epigraphs/4978 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan/56458465.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mef Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen Future Epigraphs Atölyesi, 26 - 28 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak.<br><br><p>At&ouml;lye kapsamında 26 Nisan ve 27 Nisan'da yapılacak konuşmalar; spek&uuml;latif kent deneyimleri &uuml;zerinden &ccedil;ağdaş yazıtlar oluşturmak adına herkesi tartışmaya davet ediyor.<br /><br />Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;ler: Dietmar Koering, Loris Rossi, Alper Derinboğaz<br />Konuşmalar: Saitali K&ouml;knar, Mert Eyiler, Ebru Yetişkin<br />Moderat&ouml;r: Dilek &Ouml;zt&uuml;rk</p> <p>At&ouml;lyenin ana fikri, s&uuml;rekli yoğunlaşan kentlerin geleceği i&ccedil;in spek&uuml;latif morfolojiler geliştirmeye dayanıyor. Kent, g&uuml;nden g&uuml;ne sayısı hızla artan n&uuml;fus ve inşaat ile y&uuml;z y&uuml;ze. Future Epigraphs, kenti bir gelecek ger&ccedil;eği olarak ele alarak, &ccedil;ok katmanlı kentsel paradigmalarla yeniden d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor olacak.</p> <p>At&ouml;lye, var olan kentsel doku &uuml;zerine m&uuml;dahaleler ve mekansal yoğunluğunu azaltmaya y&ouml;nelik progresif morfolojiler geliştirmek &uuml;zerine iki ana eksende y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek. &Ouml;ğrenciler, mevcut yapı dokusu ve kentin gizli karakterlerini g&ouml;zlemleyebilir ve yatay ya da dikey d&uuml;zlemde yeni yapılaşma bi&ccedil;imleri &ouml;nerebilirler. At&ouml;lye kapsamında, mevcut durum ve gelecek formasyonları arasında; &ccedil;izimler ve dijital &uuml;retim aletleri kullanarak gelecek yazıtları tasarlamak i&ccedil;in geliştirilecek yeni metodolojileri deneyimleyen diyaloglar kurgulanması ama&ccedil;lanıyor.</p> <p><strong>26 Nisan Perşembe</strong><br />10:00 At&ouml;lye a&ccedil;ılışı<br />11:00 Sunum: Dietmar K&ouml;ring<br />12:00 Sunum: Loris Rossi<br />13:00 - 16:00 At&ouml;lye arası<br />16:00 - 19:00 At&ouml;lye &ccedil;alışması<br /><br /><strong>27 Şubat Cuma</strong><br />10:00-16:30 At&ouml;lye &ccedil;alışması<br />16:30 Panel: Saitali K&ouml;knar, Mert Eyiler, Ebru Yetişkin (Moderat&ouml;r: Dilek &Ouml;zt&uuml;rk)</p> <p><strong>28 Nisan Cumartesi</strong><br />10:00-18:00 At&ouml;lye &ccedil;alışması<br />19:00 Sunumlar</p> <p>Konuşma ve paneller herkesin katılımına a&ccedil;ıktır.&nbsp;</p> <p>İletişim:&nbsp;future@mef.edu.tr</p> Fri, 13 Apr 2018 16:30:00 +03 Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/mimari-tasarim-arastirmalari-ulusal-sempozyumu-ii/4282 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2017/nisan/mita.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin düzenlediği Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu'nun ikincisi 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yapılacak.<br><br><p>Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği Sempozyumu, araştırmacıları kentlerin geleceğini mimari tasarım araştırmaları &uuml;zerinden sorgulamaya &ccedil;ağırıyor.</p> <p><strong>ANA TEMA</strong></p> <p>Mimari tasarım araştırmaları eğitim ve uygulama alanlarında mimari ve kentsel değişimdeki yansımaları ile kentlerin geleceklerine etki etmektedir. Mimari tasarım s&uuml;re&ccedil;leri aynı zamanda i&ccedil;inde bulundukları doğal, yapay ve sosyal &ccedil;evreler ile etkileşim i&ccedil;indedir. Bu etkileşim sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel, ekonomik ve teknolojik etkilerle daha da karmaşık kentsel olanaklar oluşturmakta ve aynı zamanda sorunlara neden olmaktadır. Binalar diğer kentsel bileşenlerle karşılaştırıldığında kentlerin değişiminde &ccedil;ok &ouml;nemli etkilerde bulunmaktadır.</p> <p>Mimari tasarım araştırmaları bina tasarımı eylemi &ccedil;er&ccedil;evesinde; kentsel tasarım, kent planlama, teknoloji ile bağlantılı m&uuml;hendislik disiplinleri ve insan bilimleri ile disiplinlerarası &ccedil;alışmaları ve yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. B&uuml;t&uuml;nleşik tasarım ve b&uuml;t&uuml;nleşik mimari tasarım araştırmaları g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde giderek daha &ouml;nem kazanmış ve &ouml;zellikle s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir gelişme, koruma, kentsel gelişme &ccedil;alışmalarında gerekliliği tartışılmaz hale gelmiştir.</p> <p>MİTA 2018 Sempozyumu b&uuml;t&uuml;nleşik mimari tasarım araştırmaları ile kentsel &ccedil;evrelerin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir olması ve geleceğinin korunması temel amacı &ccedil;er&ccedil;evesinde aşağıdaki alt temalara odaklanacaktır.</p> <p><strong>ALT TEMALAR</strong></p> <ul> <li>B&uuml;t&uuml;nleşik mimari tasarım araştırmaları ve kentlerin geleceği,</li> <li>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kentsel &ccedil;evre - ekoloji ve mimari tasarım araştırmaları,</li> <li>Kentsel konut / Kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m ve mimari tasarım araştırmaları,</li> <li>B&uuml;t&uuml;nleşik mimari tasarım araştırmalarının kent planlama ve tasarımı ile etkileşimi,</li> <li>Mimari tasarım st&uuml;dyolarında ve mimarlık eğitiminde kentler ve mimari tasarım araştırmaları,</li> <li>Kentlerin sosyo-ekonomik gelişim ve değişiminin mimarlıkla ilişkileri,</li> <li>Mimarlıkta k&uuml;resel-yerel diyalektiği ve kent imajına etkileri,</li> <li>Kentsel mimari &ccedil;evrelerde k&uuml;lt&uuml;r-mekan araştırmaları.</li> </ul> <p><br /><strong>&Ouml;NEMLİ TARİHLER</strong></p> <ul> <li>Birinci Duyuru: 5 Nisan 2017</li> <li>İkinci Duyuru: 5 Mayıs 2017</li> <li>&Ouml;zet (400-500 s&ouml;zc&uuml;k): 30 Haziran 2017</li> <li>&Ouml;zet Değerlendirme Sonu&ccedil; Bildirimi: 17 Temmuz 2017</li> <li>Konferans Katılım Erken &Ouml;deme: 14 Ağustos 2017</li> <li>At&ouml;lye Yapmak &Uuml;zere Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2017</li> <li>Tam Metin Teslim: 19 Aralık 2017</li> <li>Tam Metin Değerlendirme Sonu&ccedil; Bildirimi: 16 Ocak 2018</li> <li>D&uuml;zeltilmiş Bildiri Tam Metin Teslimi: 20 Şubat 2018</li> <li>Konferans Katılım &Ouml;deme: 20 Şubat 2018</li> <li>&Ouml;ğrenci Projeleri Teslimi: 5 Mart 2018</li> <li>At&ouml;lyeler: 25-26 Nisan 2018</li> <li>Sempozyum: 26-27 Nisan 2018</li> </ul> <p><br /><strong>AT&Ouml;LYELER</strong></p> <p>Mimarlıkta Tasarım Araştırmaları Sempozyumu II kapsamında d&uuml;zenlenecek at&ouml;lyeler i&ccedil;in katılımcıların &ouml;neri sunmaları beklenmektedir. Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği teması ile ilişkilendirilmesi beklenen at&ouml;lyelerin, sempozyumda sergilenebilecek ve tartışılabilecek &ccedil;ıktılar oluşturması hedeflenmektedir.</p> <p>25-26 Nisan 2018 tarihlerinde ger&ccedil;ekleştirilecek at&ouml;lyeler i&ccedil;in &ouml;neride bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bilgileri i&ccedil;eren dok&uuml;manı 14 Ağustos 2017 tarihine kadar sempozyum sekretaryasına (<a href="mailto:mita2018@ozyegin.edu.tr" target="_blank">mita2018@ozyegin.edu.tr</a>) iletmeleri gerekmektedir.</p> <ul> <li>Başlık</li> <li>&Ouml;zet (konu, ama&ccedil;, y&ouml;ntem/program, olası &ccedil;ıktılar)</li> <li>Katılımcı sayısı</li> <li>At&ouml;lye y&uuml;r&uuml;t&uuml;t&uuml;c&uuml;/y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;lerinin kısa &ouml;zge&ccedil;mişleri</li> </ul> <p><br /><strong>SERGİLER</strong></p> <p>At&ouml;lye &Ccedil;alışmaları Sergisi: Sempozyum kapsamında d&uuml;zenlenecek olan at&ouml;lyelerin &uuml;r&uuml;nlerinin sergileri.</p> <p>Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlere Katkısı &Ouml;ğrenci Projeleri Sergisi: Mimari tasarım araştırmalarının kentlerin geleceğini nasıl etkileyeceği &uuml;zerine s&ouml;z&uuml; olan mimari tasarım st&uuml;dyosu &uuml;r&uuml;nleri konusunda yapılacak olan başvuran projelerin sergisi. 2016-2017 Bahar ve 2017-2018 G&uuml;z D&ouml;nemi projelerine ait A1 boyutunda tekrar d&uuml;zenlenmiş, 1 veya 2 adet dijital formatta pafta teslim edilecektir. Se&ccedil;ilen &ccedil;alışmalara &ouml;d&uuml;l verilecektir.</p> Mon, 17 Apr 2017 07:44:12 +03 Mimarlıkta Bilgi Üçgeni: Eğitim, Araştırma, Uygulama http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/mimarlikta-bilgi-ucgeni--egitim-arastirma-uygulama/4996 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan/tematik_sunus.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından organize edilen "Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II: Kentlerin Geleceği" etkinliğinin ilk günününe (26 Nisan 2018), Prof. Dr. Gülsün Sağlamer konuk oluyor.<br><br><p><a href="https://www.ozyegin.edu.tr/tr/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi/mita-2018" target="_blank">&Ouml;zyeğin &Uuml;niversitesi'nin resmi web sayfası</a>&nbsp;&uuml;zerinden sempozyum hakkında detaylara erişebilirsiniz.</p> Fri, 20 Apr 2018 16:00:00 +03