Arkitera Mimarlık Merkezi - Etkinlik http://www.arkitera.com/etkinlik 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. İstanbul’da Deniz Sefası http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/istanbul-da-deniz-sefasi/4902 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/nisan-1180819104/istanbulda_deniz_sefasi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Küratörlüğünü Zafer Toprak'ın yaptığı "İstanbul'da Deniz Sefası" sergisi, 5 Nisan - 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilir.<br><br><p>Osmanlı halkının denizle olan ilişkisinin d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n&uuml; b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de I. D&uuml;nya Savaşı belirledi. Uzun s&uuml;re mahremiyetin bir par&ccedil;ası olan denizde y&uuml;zmek sakıncalıydı, yasaktı. Suyla i&ccedil; i&ccedil;e bir kent olan İstanbul'da, Batılılaşmanın etkisine rağmen halk 19. y&uuml;zyılın ikinci yarısından itibaren denizden tahta perdelerle ayrılmış "deniz hamamları" ile yetinmek zorunda kaldı. &Ouml;nceleri ticaret, seyahat ve manzara gibi nosyonları &ccedil;ağrıştıran deniz Cumhuriyet'le birlikte yeni anlamlar kazanmaya başladı. Yerleşmeye başlayan laik toplum anlayışı insanı daha g&ouml;r&uuml;n&uuml;r ve &ouml;zg&uuml;r kılarken halk da deniz ile barışacaktı.</p> <p>Deniz hamamından plaja ge&ccedil;iş ise bir devrim niteliğindeydi. Rus ihtilalinde &uuml;lkelerinden ka&ccedil;an Beyaz Ruslar, İstanbul'da pek &ccedil;ok d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me neden olmuşlardı, bunlardan en &ouml;nemlisi de halkın denizle buluşmasına vesile olan plaj alışkanlıklarıydı. 1920'lerden itibaren deniz hamamları evrilerek yerlerini yavaş yavaş kadın ve erkeğin beraber denize girebildiği plajlara bıraktı. Kent sakinlerinin hızla benimsediği plaj olgusu zaman i&ccedil;inde kendi eğlencesini, modasını ve kendi k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; yarattı. Denizin kent yaşamının bir par&ccedil;ası olması İstanbul'a kendine &ouml;zg&uuml; bir &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k anlayışını da getirmişti. 1960'lı yıllara kadar altın &ccedil;ağını yaşayan plaj k&uuml;lt&uuml;r&uuml; İstanbul'un hızlı sosyolojik değişimleriyle d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me uğradı.</p> <p>K&uuml;rat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; Zafer Toprak'ın yaptığı, &ouml;zel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen, fotoğraf, dergi, karikat&uuml;r, eşya, efemera ve kitap gibi orijinal malzemelerle hazırlanan İstanbul'da Deniz Sefası sergisi, bir nostaljinin &ouml;yk&uuml;s&uuml;n&uuml; anlatırken, 19. y&uuml;zyıldan 1970'lere, kent halkının boş zaman değerlendirme normlarındaki değişimine, toplumsallaşmasına değiniyor, Cumhuriyet'in yaşam tarzındaki k&ouml;kl&uuml; d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlerini simgeleyen bir belgesel niteliği taşıyor.</p> Thu, 22 Mar 2018 15:20:00 +03 Tezekevleri 2018 Atölyeleri http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/tezekevleri-2018-atolyeleri/4951 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/haziran/dogalyapi2018_atolye.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Gündönümü Süt Çiftliği tarafından başlatılan Tezekevleri projesi kapsamında düzenlenen 2018 Atölyeleri, 4 Mayıs - 16 Eylül tarihleri arasında Gündönümü Çiftliği - Silivri'de yapılacak.<br><br><p><strong>At&ouml;lyelerin İ&ccedil;eriği</strong></p> <p><span>Doğal yapı malzemeleri ve pasif g&uuml;neş yapı tasarımı, bir evin enerji t&uuml;ketimini ve ekolojik ayak izini azaltmak i&ccedil;in son derece &ouml;nemlidir. Bu yenilik&ccedil;i yapı teknikleri, asırlık geleneklere ve i&ccedil;inde yaşadığımız doğal &ccedil;evreyi anlama temelleri &uuml;zerine kuruludur. Bu teknikler g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde tasarımcıların modern konfor standartları ile doğanın yapı inşası i&ccedil;in sunduklarını bir araya getirerek yeniden keşfedilmektedir.</span></p> <ul> <li><strong>Doğal Yapılara Giriş</strong><br />10-17 Haziran / 1-8 Temmuz<br />Toprak, saman ve ahşap gibi doğal malzemelerle &ccedil;alışmayı kapsayan bir haftalık at&ouml;lyeler, doğal mimariyi dokunarak ve birebir deneyimleyerek &ouml;ğrenmek i&ccedil;in fırsat sunuyor. Temel marangozluk, duvar yapımı, sıva teknikleri ve yer d&ouml;şemesi gibi konularda yapılacak uygulamaların yanı sıra toprağın yapısı ve biyoiklimsel tasarım ilkeleri gibi teorik eğitimler de at&ouml;lye programında yer alıyor.<br /><br /></li> <li><strong>Temel Marangozluk Eğitimi</strong><br />4-6 Mayıs / 11-13 Mayıs / 18-20 Mayıs<br />Temel marangozluk eğitimi her haftasonu 2 g&uuml;n olmak &uuml;zere toplam 3 haftasonu ger&ccedil;ekleşecek. Eğitim boyunca farklı teknikler ve el aletleri kullanılarak masif ahşaptan oturma &uuml;niteleri yapılacak. Eğitim aynı zamanda teorik sunumlarla zenginleştirilecek.<br /><br /></li> <li><strong>Doğal Sıva At&ouml;lyesi</strong><br />22-29 Temmuz<br />Var olan yapılarda uygulanacak teknikler, toprak kaba sıvalardan suya dayanıklı tadelakt sıvalara kadar farklı sıva &ccedil;eşitlerini kapsayacak, katılımcıların sıva konusunda hem pratik hem de teorik anlamda sağlam bir temel oturtması hedeflenecek.<br /><br /></li> <li><strong>Roket Soba At&ouml;lyesi</strong><br />17-19 Ağustos / 24-26 Ağustos / 14-16 Eyl&uuml;l<br />Roket sobalar, yani ısıl k&uuml;tle olarak &ccedil;alışan toprak ısıtıcılar, ateş s&ouml;nm&uuml;ş olsa dahi uzun s&uuml;re sıcak kalarak daha az odunla m&uuml;kemmel performans sağlar. Bu g&uuml;&ccedil;l&uuml; doğal kaloriferin arkasındaki bilim hem bir roket soba inşa edilerek, hem de teorik kısım &ouml;ğrenilerek deneyimlenecek.</li> </ul> <p><br />At&ouml;lyeler hakkında detaylı bilgi almak i&ccedil;in <a target="_blank" href="http://tezekevleri.dunyakazanbizkepce.com/2018-atolyeler/">Tezekevleri'nin web sitesini</a> ziyaret edebilirsiniz.</p> Mon, 02 Apr 2018 10:00:00 +03 Hemzemin http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/hemzemin/5079 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/mayis/hmzemin.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet proje çıktılarını sundukları "hemzemin" sergisi, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00'da, Mimarlık Fakültesi KD6 3. Katta açılıyor. <br><br><p>&Ouml;ğrencilerin &ccedil;alışırken &ccedil;eşitli &ouml;l&ccedil;ek, i&ccedil;erik ve yaklaşımlarla tasarımı ortak zeminlerine yerleştirmesi, serginin ismi olan 'hemzemin'i tanımlıyor. Birbirinden bağımsız alanlarda &ccedil;alışmaya başlayan &ouml;ğrencilerin hem kendilerine tanımladıkları alanlar hem de dokundukları, dert edindikleri konular birbirleriyle iletişim kurarken tasarımda ortak kaygılarına dair bir fikir vermeye başlıyor.</p> <p>Lisans eğitimleri boyunca end&uuml;striyel &uuml;retime, zanaata ve teoriye dair farklı tasarım bağlamlarında &ccedil;alışma şansı bulan &ouml;ğrenciler, ID402 Tasarım St&uuml;dyosu'nda ortak bir &ccedil;alışma alanında bir araya gelip &ccedil;eşitli konulara değinen projeleri &uuml;zerinde &ccedil;alıştı. Projeler mahalli, uyumlu, birlikte, yeniden yorumlayan ve yansıtan gruplarında i&ccedil;erik, &ouml;l&ccedil;ek ve s&ouml;ylemleri doğrultusunda birbirlerine yaklaştılar, aynı zamanda birbirini destekleyerek belli konuların altını &ccedil;izdiler.</p> <p>&Uuml;r&uuml;n tasarımının kapsadığı bir hemzeminden bahsederken; aslında geniş bir 'hemzeminlik' hali olan kenti farklı yaklaşımlarla irdelemek m&uuml;mk&uuml;n oldu. &Ouml;ğrenciler, projelerinde kentin barındırdığı kamusal alanlara ve bu alanlardaki harekete, &ouml;zelleşen mekanlara; şehirlilere, bireysel kullanımlara ve kullanımların a&ccedil;ığa &ccedil;ıkardığı koşullara daha yakından baktı. &Ouml;l&ccedil;ekleri değişirken kullandıkları ara&ccedil;lar araştırma, yorumlama, pazarlık yapma, m&uuml;dahale etme gibi y&ouml;ntemlerin yanı sıra &uuml;r&uuml;n, aray&uuml;z, sistem ve mekan kurgusu &uuml;zerinden &ccedil;eşitlenen &uuml;retimler oldu. Kentin rutinlerine sabit ve hareketli ara&ccedil;lar &uuml;zerinden şenlikli ve katılımcı alternatifler &uuml;retti.</p> <p>Tasarımı en geniş &ouml;l&ccedil;ekte ele alan &ouml;ğrenciler, hem şehrin farklı b&ouml;lgelerini hem de fak&uuml;ltelerini kendi 'yerelleri' olarak tanımlayıp m&uuml;dahale etme, tamir etme, geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme ve yeniden kullanma pratikleri &uuml;zerinden &ouml;neriler sundular. Bu &ouml;nerilerde g&uuml;ndeme gelen ikincil kullanımdaki nesneler ve malzemeler, farklı projelerde de anlam ve değer kaygılarına odaklanarak ele alındı. Nesnelerin 'sonraki' hayatlarına, kullanıcı ile nesnenin bulunduğu dengeye odaklananlar, hem bire bir hem de sahada veri toplamayı ve bunu bir tasarım girdisi olarak aktarmayı ama&ccedil; edindi. G&uuml;nl&uuml;k kullanım nesneleri ve kullanıcı arasındaki ilişkiyi spek&uuml;latif bir tutumla ele alan işler ise, yeni deneyimler vaat etmeye başladı.</p> <p>Şehirden yerele, yerelden de mahreme git gide daha dar bir zemine odaklanılırken; &ouml;ğrencilerin bir kısmı evcil alanlarda ortaklıklar aramaya başladı. 'İkincil kullanıcılar' daha &ouml;n plana &ccedil;ıkarken &ouml;nerilen &uuml;r&uuml;nler, evcil kurguları ve karakterler arasındaki hiyerarşileri yeniden d&uuml;ş&uuml;nmeye teşvik etti. Bunun yanı sıra, ev i&ccedil;inde &ouml;zelleşen kullanımlara odaklanan projeler kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmayı ama&ccedil;ladı. Konumlandığı mekandan &ccedil;ok faaliyet ve işleve y&ouml;nelik &ccedil;alışanlar ise &ccedil;eşitli iş tanımlarını gerektirdikleri ara&ccedil; gere&ccedil;leri yeniden d&uuml;ş&uuml;nerek, kullanıcıların daha verimli bir s&uuml;re&ccedil; ge&ccedil;irmesini ama&ccedil; edindi.</p> <p>Tasarım kavramını, aynı anda farklı s&uuml;re&ccedil;leri bir arada tutabilen bir &ccedil;er&ccedil;eve gibi hem kavramsal hem de fonksiyonel a&ccedil;ıdan ele alan tasarımcılar, projelerini bu farklılıklar doğrultusunda &ouml;zelleştirdiler ve tasarım kavramına &ccedil;eşitli a&ccedil;ılardan bakan perspektifler geliştirmeye &ccedil;alıştılar.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>&Ouml;ğrenciler</em></strong></span></p> <p>Aynur Binicioğlu // Beril Taşoğlu // Beste Tekdoğan // Cem &Ouml;rgen // Ecem Karabıyık // Eda Tunca // Efe Hepdoğan // Elif Cansu Kayıkcı // Elif Deniz G&uuml;lay // G&uuml;lb&uuml;ke Susaruğur // G&uuml;neş Arısoy // İkra S. Kılı&ccedil; // İlayda Doğrus&ouml;z // İmge Y&uuml;ksel // Levend G&ouml;kberk G&uuml;nday // Kıvan&ccedil; Sert // Melis G&uuml;ltunca // Meri&ccedil; Yazgın // Mete Godollar // Nadir Mert &Ccedil;etin // Selin Karcı // Şahin Mesrur Paksoy // Tufan İşcan // Yağmur Kocaman</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;ler</strong></em></span></p> <p>Ahmet Serta&ccedil; &Ouml;zt&uuml;rk, Can Altay, Gizem &Ouml;z</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Mentorlar</strong></em></span></p> <p>Aren Emre Kurtg&ouml;z&uuml; // Avşar G&uuml;rpınar // Ay&ccedil;a İnce // Bet&uuml;l İnci // Bilge Nur Saltık // B&uuml;rkan &Ouml;zkan // B&uuml;şra Tun&ccedil; // Cemre Yeşil // Deniz T&uuml;merdem // Elif Baykal // Eren Dalgakıran // Esin D&uuml;zakın // Meri&ccedil; Kara // Mevce &Ccedil;ıracı // &Ouml;zg&uuml;r Atlagan // Pınar Pinzuti // Refik Burak Atat&uuml;r // Salih Murat Egi // Selen &Ccedil;ataly&uuml;rekli // Sinan Logie // Sinem Hallı // Şule Ko&ccedil; // Teoman Aslan // Yeşim Er&ouml;ktem</p> Tue, 29 May 2018 07:53:06 +03 Yitik İmparatorluğu Resmetmek: İtalyan Merceğinden Anadolu'daki Bizans Sanatı (1960-2000) http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/yitik-imparatorlugu-resmetmek--italyan-merceginden-anadoludaki-bizans-sanati-1960-2000/5066 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/haziran/anamed_yitik_imp.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Koç Üniversitesi ANAMED ve Sapienza Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan sergi, İtalyan akademisyenler tarafından Anadolu’da yarım asırdır yürütülen araştırmalara odaklanıyor. Sergi, 1 Haziran – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.<br><br><p>"Yitik İmparatorluğu Resmetmek: İtalyan Merceğinden Anadolu'daki Bizans Sanatı, 1960 - 2000" sergisi, Roma'daki Sapienza &Uuml;niversitesi'nin Bizans Sanatı Tarihi Dok&uuml;mantasyon Merkezi'nden (CDSAB) fotoğraf ve arşiv materyallerini Beyoğlu'ndaki ANAMED'e taşıyor.</p> <p>Sergide, Roma'dan Doğu'ya uzanan tarihi g&uuml;zergah izlenerek yitik bir imparatorluğun par&ccedil;aları yeniden keşfedilip, sanat tarihi &ccedil;alışmaları ışığında bir araya getiriliyor. Sergi, İtalyan sanat tarih&ccedil;ilerinin, Anadolu'daki Bizans sanatı araştırmasına sağladığı katkıya genel bir bakış sunuyor. Ayrıca ziyaret&ccedil;ilere, yaklaşık elli yıl boyunca toplanan arşivin yanı sıra bazıları k&ouml;kten d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me uğramış ve hatta tahrip olmuş anıt ve eserlerin hikayesini de inceleme fırsatı veriliyor.</p> <p><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1229.3953075099994!2d28.9761514371767!3d41.03200824853438!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xff3efb33897c8344!2sMerkez+Han!5e0!3m2!1str!2str!4v1526994608197" width="730" height="548" frameborder="0"></iframe></p> Tue, 22 May 2018 15:50:00 +03 The Free School of Architecture Başvuruları Başladı http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/the-free-school-of-architecture-basvurulari-basladi/4676 Ekin Bozkurt <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2017/kasim/unnamed-(57).jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>2016 yılında Los Angeles'ta kurulan, ücretsiz mimarlık eğitimi veren Free School Architecture'a başvurular başladı. 14 Haziran-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında sürecek eğitim için son başvuru tarihi: 8 Ocak 2018.<br><br><p>2016 yılında eğitimci ve mimar Peter Zellner tarafından kurulan,&nbsp;mimarlık eğitiminin sınırlarının keşfedilmesi, &ouml;zg&uuml;r s&ouml;ylem geliştirme ve &ouml;zg&uuml;r tartışma ortamının yaratılmasının planlandığı&nbsp;The Free School of Architecture (FSA), 14 Haziran - 28 Temmuz 2018 tarihleri arasında eğitim verecek. Derslerin &uuml;cretsiz olduğu okula son başvuru tarihi 8 Ocak 2018. Ayrıntılı bilgi,&nbsp;<a href="https://www.freeschoolofarchitecture.org/" target="_blank">https://www.freeschoolofarchitecture.org/</a> adresinden edinilebilir.</p> <p>Başvuru formuna <a href="https://static1.squarespace.com/static/57df1988be6594df5a8ecae5/t/5a1c5aa571c10b644be75ac4/1511807672272/FSA18+Admissions+Form.pdf" target="_blank">buradan</a> ulaşılabilir.&nbsp;</p> Tue, 28 Nov 2017 09:34:58 +03 Nesin Sanat Köyü 2018 Mimarlık Programları http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/nesin-sanat-koyu-2018-mimarlik-programlari/4907 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/haziran/nesin_koyu_2018.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>2017 yılında Nesin Sanat Köyü’nde başlayan mimarlık programı, bu yaz da 25 Haziran – 5 Ağustos tarihleri arasında, ikişer haftalık üç ayrı program ile devam ediyor.<br><br><p>Farklı disiplinlerden katılımcıların mek&acirc;nsal pratikler &uuml;zerine d&uuml;ş&uuml;nme ve sorgulama s&uuml;re&ccedil;lerini paylaşmak amacıyla; yalnızca mimarlık disiplini i&ccedil;in değil, t&uuml;m disiplinler i&ccedil;in kapsayıcı bir eğitim ve paylaşım ortamı yaratmayı hedefleyen Nesin Sanat K&ouml;y&uuml; Mimarlık Programları, lise son sınıf &ouml;ğrencilerinin ve &uuml;niversitelerin lisans ve lisans&uuml;st&uuml; seviyelerindeki (t&uuml;m alanlardan/disiplinlerden) katılımcıların başvurularına a&ccedil;ıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır.</p> <p>Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptıkları &ccedil;alışmaları) anlattıkları &ouml;zge&ccedil;mişleriyle birlikte Mimarlık Programı`na neden katılmak istediklerini yaklaşık 200 kelimelik bir yazıyla (motivasyon mektubunu) başvuru formuna doldurmaları beklenmektedir. Ayrıca &ldquo;mek&acirc;n&rdquo; kavramı &uuml;zerine, serbest bir teknikle &uuml;retim (video, poster, fotoğraf, metin&hellip;) yaparak, ilgili &uuml;retimin erişilebilir linkini başvuru formunda yer alan kutucuğa eklemeleri istenmektedir.</p> <p><strong>Nesin Sanat K&ouml;y&uuml; 2018 Mimarlık Programları:</strong></p> <p><strong>Mimarlık Programı I<br />(25 Haziran - 7 Temmuz (24 Haziran K&ouml;y'e geliş, 8 Temmuz K&ouml;y'den ayrılış)):</strong></p> <p>Spontane Yaratıcılık: Oru&ccedil; &Ccedil;akmaklı<br />Besleyici Mimarlık: Berat &Ccedil;okal, Nur Yavuz<br />Teselasyon &ndash; Soyutlama: Erhan Vural, Kunter Manisa, Bora Yerliyurt</p> <p><strong>Mimarlık Programı II<br />(9 Temmuz - 21 Temmuz (8 Temmuz K&ouml;y'e geliş, 22 Temmuz K&ouml;y'den ayrılış)):</strong></p> <p><strong></strong>Hareket Halinde (y&uuml;r&uuml;r&ccedil;izer): Ahmet Doğu İpek<br />Yer, Duvar, Mek&acirc;n: Sait Ali K&ouml;knar, Burcu Serdar K&ouml;knar<br />&Ccedil;evrede İnsan: Esra Sakın&ccedil;, Esra Akbalık, Emre &Ouml;zyetiş</p> <p><strong>Mimarlık Programı III<br />(23 Temmuz - 4 Ağustos (22 Temmuz K&ouml;y'e geliş, 5 Ağustos K&ouml;y'den ayrılış)):</strong></p> <p>Mimarlık Seminerleri: Aykut K&ouml;ksal<br />Coğrafya Bir Kader Midir?: Serkan Taycan, Eda &Ouml;zel<br />Mek&acirc;n &ndash; Ekran: Başak &Ouml;zden, İrem Uslu, Sinem Serap Duran</p> <p>Programlarla ilgili detaylı bilgiye <a target="_blank" href="https://nesinsanatkoyu.org">https://nesinsanatkoyu.org</a> adresinden ulaşılabilir. Program başvuruları da, aynı adres &uuml;zerinden yapılacaktır.</p> <p>İletişim: nesinmimarlik@gmail.com<br />Koordinasyon: Cemil &Ccedil;alkıcı, cemilcalkici@gmail.com</p> Mon, 26 Mar 2018 09:00:00 +03 Robotic Earth Crafts http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/robotic-earth-crafts/5031 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/temmuz/bilgi_poster_06-01.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın düzenlediği Yaz Okulu’nun üçüncüsü Robotic Earth Crafts başlığıyla 9-16 Temmuz ve 17-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında ve iki aşamalı olarak yapılacak. Son kayıt tarihi 29 Haziran.<br><br><p><strong><span style="color: #008080;">Robotic Earth Crafts 1. Aşama (9-16 Temmuz 2018)</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #000000;">ARCH 561 / ARCH 477 (Synonym) Tasarım &Ccedil;alışmaları</span></strong></p> <p>İki aşamadan oluşan Robotic Earth Crafts yaz okulunun ilk aşaması, matematiksel y&uuml;zeyler, robot teknolojisi ve sıkıştırılmış toprak yapım tekniği ile ilgili seminerler ve uygulamalar i&ccedil;erecek. İlk aşamanın sonucunda, katılımcı gruplar toprak yapı sistemlerinin kalıplarını tasarlayıp robotla &uuml;retecekler. Bu kalıplar kullanılarak sıkıştırılmış toprak blok denemeleri yapılacak.</p> <p><strong><span style="color: #008080;">Robotic Earth Crafts 2. Aşama (17-24 Temmuz 2018)</span></strong></p> <p><strong>ARCH 562 / ARCH 478 (Synonym) Tasarım Pratikleri</strong></p> <p>Robotic Earth-Crafts at&ouml;lyesinin ikinci aşaması, permak&uuml;lt&uuml;r tasarımı ile ilgili seminerler ile başlayacak. Birinci aşamada başarılı bulunan sistem &ouml;nerileri bu y&ouml;nde geliştirilecek. Matematiksel y&uuml;zeylerden katı modellere, kalıba ve final forma ulaşma s&uuml;recinde parametrelerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi, geometrik formdaki boşlukların g&uuml;neşle, sulama konularıyla, bitkiyle ve bedenleilişkilenmesi tasarımın geliştirme s&uuml;recinde deneyimlenecek konular olacak. Katılımcı gruplar toprak yapı sistemlerinin kalıplarını revize ederek robot yardımıyla yeniden &uuml;retecek.</p> <p>Yaz okulunun sonucunda sıkıştırılmış topraktan yapılan, bitki hazneleri i&ccedil;eren mikro-permak&uuml;lt&uuml;r sistem &ouml;nerileri, saksı, kent mobilyası, mekan d&uuml;zenlemeleri i&ccedil;in bir eleman, peyzaj tasarımı elemanı ya da kent bah&ccedil;esi eskizi gibi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lebilir. Bu &uuml;r&uuml;nler, sayısal &uuml;retimin, yerel ve doğal malzemeler ve tekniklerin potansiyellerini yeniden a&ccedil;ığa &ccedil;ıkarabilecek y&ouml;nde kullanımı ve ekolojik tasarımla ilişkilenmesi araştırmasında birer prototip olacaktır.</p> <p><strong>Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;ler</strong></p> <ul> <li>Tuğrul Yazar ve Fulya &Ouml;zsel Akipek (POTplus Tasarım-Araştırma Grubu)</li> </ul> <p><strong><br />Yardımcılar</strong></p> <ul> <li>H&uuml;lya Oral (Araştırmacı)</li> <li>Rahman &Ccedil;elebi (&Uuml;retim Laboratuvarı Teknisyeni)</li> </ul> <p><strong><br />Danışmanlar</strong></p> <ul> <li>&Ouml;zg&uuml;l &Ouml;zt&uuml;rk (Sıkıştırılmış Toprak Yapı Tekniği Uzmanı)</li> <li>Dilek Y&uuml;r&uuml;k (Permak&uuml;lt&uuml;r Tasarım İlkeleri Uzmanı)</li> </ul> <p><strong><br />G&ouml;rsel İletişim</strong></p> <ul> <li>hop (Grafik Gasarım)</li> <li>Sinem Serap Duran (Video Sanat&ccedil;ısı)</li> </ul> <p><br />Detaylı bilgi i&ccedil;in: Evren Aysev Dene&ccedil; (Mimari Tasarım Y&uuml;ksek Lisans Programı Direkt&ouml;r&uuml;) evren.aysev@bilgi.edu.tr</p> <p>&Ouml;n kayıt i&ccedil;in: H&uuml;lya Oral (Mimari Tasarım Y&uuml;ksek Lisans Programı Araştırma G&ouml;revlisi) hulya.oral@bilgi.edu.tr</p> Tue, 08 May 2018 13:44:02 +03 Depo Pergamon 2018 Restorasyon Atölyesi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/depo-pergamon-2018-restorasyon-atolyesi/5069 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/temmuz/depo_pergamon.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Jose Manuel Garcia Torres'in organizatörlüğünde, Bergama tarihi merkezindeki eski tütün deposu için 9 Temmuz - 9 Eylül tarihleri arasında iki aylık bir restorasyon atölyesi düzenleniyor. <br><br><p>Bergama tarihi merkezindeki eski t&uuml;t&uuml;n deposu; uzmanlar, akademisyenler, &ouml;ğrenciler, zanaatkarlar ve destek&ccedil;ilerden oluşan uluslararası bir ekiple restore edilerek k&uuml;lt&uuml;r merkezine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lecektir. At&ouml;lye s&uuml;recinde katılımcılar; yapının muhdes eklerden arındırılması, statik g&uuml;&ccedil;lendirme yapılması, yeni eklenecek donatıların tasarım ve uygulaması gibi kaba ve ince işleri i&ccedil;eren bir &ccedil;ok restorasyon aşamasının par&ccedil;ası olabilecekler.</p> <p><strong>Konaklama</strong><br />&Ouml;ğrenciler restore edilmiş tarihi binalarda ve bu binaların ortak avlusunda kurulacak kamp alanında konaklayacaktır.</p> <p><strong>Koordinasyon</strong><br />Jose Manuel Garcia Torres (Y.Mimar / Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim G&ouml;revlisi)<br />M&uuml;zeyyen Bet&uuml;l Turan (Mimar / Meydan Mimarlık)</p> <p><strong>Staj</strong><br />Katılımcılar 9 Temmuz-9 Eyl&uuml;l arasında istedikleri bir tarihte on g&uuml;n veya otuz g&uuml;n olmak &uuml;zere &ccedil;alışmaya katılabilecekler. At&ouml;lye; Meydan Mimarlık&rsquo;ta b&uuml;ro veya şantiye stajı sağlamaktadır.</p> <p><strong>Başvuru</strong><br />Başvurular depo@depopergamon.com adresi &uuml;zerinden CV veya portfolyo ile katılmak istenen tarih belirtilerek yapılabilecektir. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018&rsquo;dir.</p> <p>Detaylı bilgi i&ccedil;in <a target="_blank" href="http://www.depopergamon.com">at&ouml;lyenin web adresi</a>ni ziyaret edebilirsiniz.</p> Wed, 23 May 2018 18:00:00 +03 AURA Yaz Akademisi Başvuruları Başladı http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/aura-yaz-akademisi-istanbul--gecmis-bugun-gelecek/5035 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/temmuz/aura.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>AURA İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi'nin 16 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği AURA Yaz Akademisi, "Istanbul: Geçmiş, Bugün, Gelecek" teması ile İstanbul'un mimari ve kentsel gelişimine odaklanıyor.<br><br><p><strong><span style="color: #008080;">Etkinliğin tanıtım metni:</span></strong></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">AURA İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, uluslararası at&ouml;lye ortamında İstanbul'un kentsel dinamiklerini keşfe davet ediyor!<br /><br />16 Temmuz &ndash; 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında d&uuml;zenlenecek AURA Yaz Akademisi "Istanbul: Ge&ccedil;miş, Bug&uuml;n, Gelecek" teması ile İstanbul'un mimari ve kentsel gelişimine odaklanan seminerlere, alan &ccedil;alışmalarına, disiplinler arası at&ouml;lye &uuml;retimlerine ve gezilere katılma fırsatı sunuyor.<br /><br />Eğitim dilinin İngilizce olacağı programa, Mimarlık, Şehir Planlama, İ&ccedil; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı b&ouml;l&uuml;mlerinin uzantısında lisans ya da y&uuml;ksek lisans seviyesinde eğitim alan &ouml;ğrenci ve mezunların başvuruları devam ediyor. &Uuml;niversite &ouml;ğrencileri i&ccedil;in staj imkanı sağlayan Yaz Akademisi, 1 aylık &ccedil;alışma sonrasında at&ouml;lye &uuml;retimlerini sergiye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;recek.<br /><br />Alanında uzman akademisyen ve meslek profesyonelleri eşliğinde d&uuml;zenlenecek AURA Yaz Akademisi'nin 4 haftalık programı &uuml;&ccedil; tema etrafında şekilleniyor:<br /><br />GE&Ccedil;MİŞ (16-20 Temmuz): Prehistorik d&ouml;nemden başlayarak, Roma, Bizans ve Osmanlı k&uuml;lt&uuml;rlerinin İstanbul'un tarihsel perspektifini ele alan seminerler ve k&uuml;lt&uuml;rel miras alanlarına rehberli geziler d&uuml;zenlenecek.<br /><br />BUG&Uuml;N (23-27 Temmuz): İstanbul'un karmaşık kentsel yapısı, yakın tarihteki mimari ve kentsel &ouml;l&ccedil;ekli gelişmeler ile birlikte ele alınacak, şehrin g&uuml;ncel meselelerini odak alacak.<br /><br />GELECEK (30 Temmuz-10 Ağustos): İstanbul'un geleceğini hayal eden at&ouml;lye &ccedil;alışmaları d&uuml;zenlenip, kentin modern ve &ccedil;ağdaş mimari yapılarına, yapıları tasarlayan mimarlar eşliğinde birebir etkileşim imkanı veren geziler ger&ccedil;ekleştirilecek. Finalde, kolektif at&ouml;lye &ccedil;alışmaları ve sunumlara yer verilecek.<br /><br />AURA Yaz Akademisi i&ccedil;in son başvuru tarihi 10 Haziran 2018.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #000000;">Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru i&ccedil;in tıklayınız<strong><a target="_blank" href="http://aura-istanbul.com/index.php/summer-academy-2018/"> &gt;&gt;</a></strong></span></p> Tue, 08 May 2018 17:17:01 +03 Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/kadir-has-universitesi-mimarlik-ve-kent-calismalari-tezli-yuksek-lisans-programi-ingilizce/5138 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/07/19/Artboard 46_ark_son2.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nın başvuruları 18 Haziran 2018-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında devam ediyor.<br><br><p>Mimarlık ve Kent &Ccedil;alışmaları Y&uuml;ksek Lisans Programı, yapılı &ccedil;evrenin tasarımı, &uuml;retimi ve temsili &uuml;zerine &ouml;zg&uuml;n bilimsel araştırmalar &uuml;retmeyi, mimarlık ve kent ayrılmaz bir b&uuml;t&uuml;n ve &ccedil;ok-akt&ouml;rl&uuml; bir s&uuml;re&ccedil; olarak ele alarak b&uuml;t&uuml;n karmaşıklığı i&ccedil;inde &ccedil;alışmayı hedefler. Mimarlık ve kent tarihi, k&uuml;lt&uuml;rel &ccedil;alışmalar, peyzaj, planlama, coğrafya, antropoloji, kent sosyolojisi, mekan teorileri vb. disiplinlerden beslenen kuramsal dersler yanında, araştırma y&ouml;ntemleri, arşiv &ccedil;alışması, metin analizi, dijital temsil teknikleri, data g&ouml;rselleştirmesi ve haritalama gibi metodolojik ara&ccedil;lar da tanıtılır. &Ouml;ğrenciler, akademik &ccedil;alışma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; ve y&ouml;ntemlerini i&ccedil;selleştirerek araştırma ve yayın yapmak, bilimsel toplantılara katılmak ve ders verme pratiklerini edinmek &uuml;zere hazırlanır. Program, mimarlık ve kentsel tasarım disiplinlerine, mesleki pratiklerin yansıra, akademisyen, kuramcı, tarih&ccedil;i, yazar, k&uuml;rat&ouml;r, proje danışmanı vb. kapasitelerde katkı yapacak kişiler yetiştirmeyi ama&ccedil;lar.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/07/18/Artboard%2060_arkitera_size.jpg.jpeg" /></p> <p>Takvim:</p> <p>Başvuru: 18.06.2018 - 10.08.2018<br />M&uuml;lakat: 4-7.09.2018<br />Derslerin başlangıcı: 17.09.2018</p> <p>İletişim:</p> <p><a href="http://www.khas.edu.tr/index.php/2825/program-hakkinda">http://www.khas.edu.tr/index.php/2825/program-hakkinda</a></p> <p>e-mail: khaus@khas.edu.tr</p> Thu, 19 Jul 2018 14:55:00 +03 Jeff Talks Peş Peşe http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/jeff-talks-pes-pese/5142 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/temmuz/jefftalks_3.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Bir afiş sergisi, beş atölye, tasarımcı sunumları ve Sevgi Arı ile Ouchhh'tan Jeff Talks'un yanı sıra 2010'dan 2018'e Jeff Talks videolarının gösterimlerinden oluşan program, 24 Temmuz - 19 Ağustos tarihlerinde SALT Beyoğlu'ndaki Forum ve Açık Sinema'da.<br><br><p><span class="fotograf-yazi">Fotoğraf: Didem Kendik &Ouml;nduygu</span></p> <p>Jeff Talks, yılda d&ouml;rt kez herkese a&ccedil;ık olarak d&uuml;zenlenen bir konuşma dizisidir. Bildik işleri bilinmedik yollardan yapmaya &ccedil;alışan ya da bildik yollarla bilinmedik olanın peşinden giden konuşmacıları genellikle k&uuml;lt&uuml;r alanındandır. Esen Karol ve B&uuml;lent Tanju tarafından tasarlanıp Johannes Buch&rsquo;un enerjisiyle 2010&rsquo;da hayata ge&ccedil;irilen Jeff Talks adını, Karol&rsquo;un at&ouml;lyesinde projeksiyonla sunuma uygun yeg&acirc;ne mekana sığan on iki adet Jeff katlanan sandalyeden alır.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/temmuz/jefftalks_1.jpg.jpeg" border="0" /><span style="font-size: 12px;"><br />Fotoğraf: Esen Karol</span></p> <p>Yer sorunu nedeniyle ilk yıllarda yalnızca davetli katılımcılara a&ccedil;ık olmasından &ouml;t&uuml;r&uuml;, b&uuml;t&uuml;n konuşmaların kaydedilerek &ccedil;evrimi&ccedil;i paylaşılmasına &ouml;zen g&ouml;sterildi. Zamanla gelişen Jeff Talks, daha &ccedil;ok sayıda Jeff sandalyesi olan ARK K&uuml;lt&uuml;r&rsquo;e, ardından da Studio-X Istanbul&rsquo;a taşındı ve nihayetinde 2016&rsquo;da bir Manifold etkinliğine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. Her Jeff Talks i&ccedil;in &ouml;zel bir afiş tasarlandı, konuşmacısının belirlediği i&ccedil;erikle bir kek yapıldı ve bolca kahve t&uuml;ketildi.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/temmuz/jefftalks_2.jpg.jpeg" /><br /><span style="font-size: 12px;">Fotoğraf: Esen Karol</span></p> <p>Manifold tarafından SALT iş birliğiyle ger&ccedil;ekleştirilen Jeff Talks Peş Peşe, bir sergi, beş at&ouml;lye, bir dizi sunum ve iki Jeff Talks ile ge&ccedil;miş konuşmaların video kayıtlarını SALT Beyoğlu&rsquo;nda bir araya getiriyor. Ofset Yapımevi basımı afişlerin sergilendiği Forum&rsquo;un devamındaki A&ccedil;ık Sinema&rsquo;da, ilk d&ouml;rt yıl Burak Erkil&rsquo;in, Aralık 2014&rsquo;ten bu yana Işık Kaya&rsquo;nın hazırladığı kayıtlar g&ouml;steriliyor. Onur Ceritoğlu&rsquo;nun yorgun d&uuml;şen on iki Jeff sandalyeyle ileri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m, yeniden kullanım, geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m ve tamir bağlamındaki m&uuml;dahalesine Esen Karol&rsquo;un afiş, Johannes Buch&rsquo;un fanzin, Didem Şenol&rsquo;un kek, Orhan Kolukısa&rsquo;nın fotoğraf at&ouml;lyesi eşlik ediyor. 23 afiş tasarımcısının yedişer dakikalık peş peşe sunumlar yapacağı programda ayrıca, 28 Temmuz&rsquo;da Sevgi Arı&rsquo;nın, 18 Ağustos&rsquo;ta da Ouchhh&rsquo;un Jeff Talks sunumu yer alıyor.</p> <p><strong>24 Temmuz Salı</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: &Ouml;mer Durmaz"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Antilop [Refik Anadol, Maurizio Braggiotti, Efe Mert Kaya, Serkan Arslan]"</p> <p><strong>25 <strong>Temmuz&nbsp;</strong>&Ccedil;arşamba</strong><br />11.00-19.00, Forum, At&ouml;lye: "Kırık Sandalye: Jeff", Onur Ceritoğlu<br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Bandrols&uuml;z"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Bur&ccedil;ak Madran"</p> <p><strong>26 <strong>Temmuz&nbsp;</strong>Perşembe</strong><br />11.00-19.00, Forum, At&ouml;lye: "Kırık Sandalye: Jeff", Onur Ceritoğlu<br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Maureen Freely"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: NohLab [Candaş Şişman, Deniz Kader]"</p> <p><strong>27 <strong>Temmuz&nbsp;</strong>Cuma</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: 2mikrop [Pınar Akkurt, Ulaş Uğur]"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Can Candan"</p> <p><strong>28 <strong>Temmuz&nbsp;</strong>Cumartesi</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Kutlu &Ccedil;anlıoğlu"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Melike Taşcıoğlu"<br />17.30-19.30, A&ccedil;ık Sinema, "Jeff Talks: Sevgi Arı" [17.30'dan 18.30'a Katmanlı Kek ve Kahve, 18.30'dan 19.30'a Sunum]</p> <p><strong>29 <strong>Temmuz&nbsp;</strong>Pazar</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Burcu D&uuml;ndar"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: SO? [Sevince Bayrak, Oral G&ouml;ktaş]"</p> <p><strong>31 Temmuz&nbsp;Salı</strong><br />11.00-19.00, Forum, At&ouml;lye: "34. Jeff Talks Afişi", Esen Karol<br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Barbaros Kayan"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Selva G&uuml;rdoğan"</p> <p><strong>1 Ağustos <strong>&Ccedil;arşamba</strong></strong><br />11.00-19.00, Forum, At&ouml;lye: "34. Jeff Talks Afişi", Esen Karol<br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Valeska Hoischen"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Deniz Cem &Ouml;nduygu"</p> <p><strong>2 Ağustos&nbsp;Perşembe</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Tony Di Spigna"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Onur Yazıcıgil"</p> <p><strong>3 Ağustos&nbsp;<strong>Cuma</strong></strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Mehmet G&ouml;zetlik"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Ebru Kurbak"</p> <p><strong>4 Ağustos&nbsp;<strong>Cumartesi</strong></strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Hakkı Kurtuluş, Melik Sara&ccedil;oğlu"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Alexis Şanal"<br />18.30-19.30, A&ccedil;ık Sinema, "Jeff Talks Peş Peşe", B&uuml;rkan &Ouml;zkan, Christopher &Ccedil;olak, Can Usta, Gonca Koyuncu, Emre Parlak, Davut Y&uuml;cel, Fatih Sevimlikurt</p> <p><strong>5 Ağustos&nbsp;Pazar</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Herkes İ&ccedil;in Mimarlık"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Meri&ccedil; &Ouml;ner"</p> <p><strong>7 Ağustos&nbsp;Salı</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: &Ouml;mer Durmaz"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: Jeff Talks: "Pompaa [Mustafa Ercan Zırh, Petek Kızılelma]"</p> <p><strong>8 Ağustos&nbsp;&Ccedil;arşamba</strong><br />11.00-19.00, Forum, At&ouml;lye: "nightly build &mdash; 'the bridge'", Johannes Buch<br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Bandrols&uuml;z"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Bager Akbay"</p> <p><strong>9 Ağustos&nbsp;Perşembe</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Bahar G&ouml;kten"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Cem Dinlenmiş"<br />18.30-19.30, A&ccedil;ık Sinema, "Jeff Talks Peş Peşe", Elif &Ouml;z&uuml;doğru, Erman Yılmaz, Ediz Pınar, Okay Karadayılar, Ali Emre Doğramacı, Hikmet G&uuml;ler, Volkan &Ouml;lmez, Esen Karol</p> <p><strong>10 Ağustos&nbsp;Cuma</strong><br />13.00-17.00, Mutfak, At&ouml;lye: "Kek", Didem Şenol<br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Can Başkent"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Fahri &Ouml;zkaramanlı"<br />18.30, Forum, At&ouml;lyeden Keklerle S&uuml;rpriz Kitap Kutlaması</p> <p><strong>11 Ağustos&nbsp;Cumartesi</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Ebru Kurbak"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Peter Brugger"<br />18.30-19.30, A&ccedil;ık Sinema, "Jeff Talks Peş Peşe", Selen Başer Nejat, İlkay Can Saray, Atahan Yılmaz, Ulaş Parkan, Johannes Buch, Hannahlisa Kunyik, Barış Şehri, Sabri Akın</p> <p><strong>12 Ağustos&nbsp;Pazar</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Deniz Cem &Ouml;nduygu"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Bur&ccedil;ak Madran"</p> <p><strong>14 Ağustos&nbsp;Salı</strong><br />11.00-19.00, Forum, At&ouml;lye: "3 Par&ccedil;a", Orhan Kolukısa<br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Alexis Şanal"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Antilop [Refik Anadol, Maurizio Braggiotti, Efe Mert Kaya, Serkan Arslan]"</p> <p><strong>15 Ağustos&nbsp;&Ccedil;arşamba</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Onur Yazıcıgil"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: SO? [Sevince Bayrak, Oral G&ouml;ktaş]"</p> <p><strong>16 Ağustos&nbsp;Perşembe</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Bager Akbay"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: NohLab [Candaş Şişman, Deniz Kader]"</p> <p><strong>17 Ağustos&nbsp;Cuma</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Cem Dinlenmiş"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Melike Taşcıoğlu"</p> <p><strong>18 Ağustos&nbsp;Cumartesi</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Meri&ccedil; &Ouml;ner"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Can Candan"<br />17.30-19.30, A&ccedil;ık Sinema, "Jeff Talks: Ouchhh" [17.30'dan 18.30'a Tatlı Ekşi Kek ve Kahve, 18.30'dan 19.30'a Sunum]</p> <p><strong>19 Ağustos&nbsp;Pazar</strong><br />14.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Selva G&uuml;rdoğan"<br />16.00, A&ccedil;ık Sinema, G&ouml;sterim: "Jeff Talks: Pompaa [Mustafa Ercan Zırh, Petek Kızılelma]"</p> Fri, 20 Jul 2018 15:00:00 +03 43’üncü Yahşibey Tasarım Çalışmaları: Mimarlık ve Grafik Tasarım Öğrencilerine Çağrı http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/43-uncu-yahsibey-tasarim-calismalari--mimarlik-ve-grafik-tasarim-ogrencilerine-cagri/4987 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yahsibey_est.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Dikili’nin Yahşibey Köyü’nde 01-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Selda Baltacı ve Emre Senan yürütücülüğünde gerçekleştirecek 43’üncü Yahşibey Tasarım Çalışmaları için Nevzat Sayın'ın kaleme aldığı çağrı metnini aşağıdan takip edebilirsiniz:<br><br><p class="Default"><i>&ldquo;(&hellip;) <b>bir coğrafya dersi olarak ege kırsalında mimarlık</b> başlığı altında (&hellip;) Giderek n&uuml;fusu azalan&nbsp;</i><i>ve b&uuml;y&uuml;kşehir yasasıyla neredeyse adı bile kalmayan k&ouml;yler(in) (&hellip;) kendi i&ccedil; dinamiklerini kullanarak travmatik olmayan bir bi&ccedil;imde usulca değişebilmelerini sağlayacak yollar &uuml;zerine d&uuml;ş&uuml;nmeye (&hellip;),&nbsp;&nbsp;</i><i>uzun s&uuml;reler i&ccedil;inde biriken ve bir t&uuml;r bilgelik sayılabilecek olan yerel bilginin (...) kullanışlı olup olmadığını anlamaya &ccedil;alışacağız (&hellip;) Bergama ve Aigai antik kentleri gezi de programımızın i&ccedil;inde olacak (&hellip;) &ccedil;alışma boyunca kim masaya ne getirirse onu da (&hellip;) ele almaya a&ccedil;ık bir s&uuml;recin i&ccedil;inde olmayı verimli&nbsp;&nbsp;</i><i>ve keyifli buluyoruz.&rdquo;</i> demiştik 2017 &ccedil;ağrı metnimizde.</p> <p class="Default">Bu yıl da Emre Senan Tasarım Vakfı/Yahşibey Tasarım &Ccedil;alışmaları&rsquo;nın 43. &ccedil;alışmasını Dikili&rsquo;nin Yahşibey K&ouml;y&uuml;&rsquo;nde ger&ccedil;ekleştireceğiz. <b>01-15 Ağustos 2018</b> tarihleri arasında <b>Selda Baltacı</b> ve <b>Emre Senan</b> ile y&uuml;r&uuml;teceğimiz &ccedil;alışmalar &ouml;nceki &ccedil;alışmalardan &uuml;&ccedil; konuda farklı olarak ele alınacak:</p> <ol> <li>22 Eyl&uuml;l - 4 Kasım tarihleri arasında ger&ccedil;ekleşecek olan Tasarım Bienali&rsquo;nin &ldquo;Okullar Okulu&rdquo; başlığı altında yer alabileceğimizi d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;k. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Yahşibey Tasarım &Ccedil;alışmaları da tasarım eğitiminin kendi sınırlarını zorlamasında &ouml;nemli bir paya sahip. Okullar Okulu&rsquo;nun &ccedil;ağrı metnini okuduğumuzda bu bağlantı a&ccedil;ık&ccedil;a g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. &Ccedil;ağrının &ldquo;Temalar&rdquo; b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde &ldquo;Zaman ve Dikkat&rdquo; ile &ldquo;Yiyecekler ve Gelenekler&rdquo; başlıkları altında belirtilenlere daha da yakın durduğumuzu fark ettik. Doğrudan ya da dolayımlı bağlantılarla &ldquo;Zaman ve Dikkat&rdquo;, &ldquo;Yiyecekler ve Gelenekler&rdquo; terimlerini tek-tek, ikili ve &ccedil;oklu ele alabileceğimizi d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;k.</li> <li>Biraz bu temaların &ccedil;ağrışımı ile biraz da mimarlık eğitiminin hep konuşulan meselelerinden biri olarak bilgisayar kullanmadan el ile &ccedil;izerek ve kesip bi&ccedil;ip maket yaparak &ccedil;alışmamızın iyi bir deneyim olacağına karar verdik. Biraz tutucu bir karar gibi g&ouml;r&uuml;nse de el-zihin arasındaki ilişkiyi hatırlamakta fayda var diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz.</li> <li>İfade tekniklerinin d&uuml;ş&uuml;ncelerimizin aktarılmasında bu kadar &ouml;nemli olmasına rağmen yeterince bilinmediğini d&uuml;ş&uuml;nerek bu yıl ekibi mimarlar ve grafik tasarımcılardan oluşturmamızın doğru olacağını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;k. 9 mimarlık ve 3 grafik tasarım &ouml;ğrencisiyle 12 kişilik bir ekip olacağız.</li> </ol> <p class="Default"><br />Başvurularınızı yaparken bu &ouml;nemli ayrıntıları g&ouml;zeterek hazırlayacağınız dosyalarda; Tasarım Bienali hakkındaki d&uuml;ş&uuml;ncelerinizin, se&ccedil;tiğimiz temalar &uuml;zerine g&ouml;r&uuml;şlerinizin, serbest el &ccedil;izimleriniz ve maket becerileriniz konusunda ikna edici dok&uuml;manlarınızın da olmasını &ouml;nemsiyoruz. &Ouml;zellikle serbest el melekeleriniz konusu &ccedil;ok &ouml;nemli; &ccedil;&uuml;nk&uuml; &ccedil;alışmanın b&uuml;t&uuml;n akışı buna bağlı olacak.<br /> <br /> CV&rsquo;nizin de yer aldığı <b>10 mb</b>&rsquo;ı ge&ccedil;meyecek şekilde hazırlayacağınız portfolyonuzu, konu b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne &ldquo;<b>2018_Yahşibey Tasarım &Ccedil;alışmaları_AdSoyad&rdquo;</b> yazarak <b>21 Mayıs 2018 Pazartesi</b> g&uuml;n&uuml;ne kadar <b><a target="_blank" href="mailto:dilarasezgin@nsmh.com">dilarasezgin@nsmh.com</a></b> adresine g&ouml;ndermenizi rica ediyoruz.</p> <p class="Default">Birlikte yeni şeyler deneyeceğimiz bu &ccedil;alışmada buluşmak &uuml;zere...</p> Tue, 17 Apr 2018 13:38:37 +03 İncirliova Mimarlık Öğrencileri Yaz Kampı http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/incirliova-mimarlik-ogrencileri-yaz-kampi/5092 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/agustos/incirliova_kamp_tmmobizmir.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 6-16 Ağustos tarihleri arasında organize ettiği İncirliova Mimarlık Öğrencileri Yaz Kampı ile mimarlık öğrencilerini okul dışında da mimarlığı deneyimlemeye davet ediyor.<br><br><p>Etkinliğin tanıtım metninden:</p> <blockquote> <p>Meslek alanlarımızın genişlemesi ve T&uuml;rkiye mimarlığının gelişmesi adına dayanışmanın &ouml;nemi tartışılmaz. Bunun farkındalığıyla Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak antik &ccedil;ağlardan bu yana Ege i&ccedil;in &ouml;nemli merkezlerden biri olan Aydın'ın İncirliova İl&ccedil;esinde on g&uuml;n s&uuml;recek bir &Ouml;ğrenci Yaz Kampı kurguladık.<br /><br />İncirliova, yakın tarihte T&uuml;rkiye' nin ilk demir yolu olan İzmir-Aydın demir yolunun buradan ge&ccedil;mesiyle b&ouml;lgede farklı bir anlam taşımaya başlar. Daha sonrasında Tariş' in ilk burada faaliyet g&ouml;stermesi burayı b&ouml;lgenin tarım merkezi haline getirmiştir. Şimdilerde ise b&ouml;lgenin değişen koşulları İncirliova'da farklı ihtiya&ccedil;lar doğurmaktadır.<br /><br />Bu bağlamda b&ouml;lgenin ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda Meydan Fikir At&ouml;lyesi, Sokak Fikir At&ouml;lyesi ve İstasyon Fikir At&ouml;lyesi olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; &ccedil;alışma alanı kurgulandı. &Ouml;ğrenciler, bu alanlarda fikirlerinin ger&ccedil;eğe d&ouml;n&uuml;şmesiyle kent hayatına dokunma fırsatı elde edecekler. S&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekleşecek s&ouml;yleşiler ve gezilerle de katılımcılar &ccedil;evreyi tanımış ve deneyimlemiş olacaklar. T&uuml;m bunların &ouml;tesinde beraber yaşayıp, beraber &uuml;reterek dayanışma ağlarının ilk ilmeklerini atmış olacaklar.</p> </blockquote> <p>Kampa dair ayrıntılar, ilerleyen g&uuml;nlerde paylaşılacaktır. Katılmak isteyen &ouml;ğrencilerin&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/incirliovabasvuruformu.doc">başvuru formu</a>&nbsp;ve portfolyolarını, info@izmimod.org.tr adresine g&ouml;ndermesi beklenmektedir.&nbsp;</p> Mon, 04 Jun 2018 14:00:00 +03 Ekvam 2018 Anadolu Arkeolojisi Yaz Seminerleri 5: Pisidia Bölgesi'nde Poseidon Kültü ve Greko-Romen Dönemler'de Anadolu Coğrafyasında Sosyal Güç ve Kültürel Ceşitlilik Sorunları http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/ekvam-2018-anadolu-arkeolojisi-yaz-seminerleri-5--/5133 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/temmuz/EKVAM-3-5-edit.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"Pisidia Bölgesi'nde Poseidon Kültü ve Greko-Romen Dönemler'de Anadolu Coğrafyasında Sosyal Güç ve Kültürel Ceşitlilik Sorunları" başlıklı seminer 28 Ağustos günü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası'nda yapılacak.<br><br><p><strong><span style="color: #008080;">Seminer Başlığı:</span></strong></p> <p>Pisidia B&ouml;lgesi'nde Poseidon K&uuml;lt&uuml; ve Greko-Romen D&ouml;nemler'de Anadolu Coğrafyasında Sosyal G&uuml;&ccedil; ve K&uuml;lt&uuml;rel Ceşitlilik Sorunları<br /><em>(Le culte de Pos&eacute;idon en Pisidie&nbsp;et les questions de domination sociale et de mixit&eacute; culturelle en milieu anatolien &agrave;&nbsp;l'&eacute;poque gr&eacute;co-romaine)<br />*Fransızca sunulacak olan bu bildiri Prof.Dr. Erg&uuml;n LAFLI tarafından T&uuml;rk&ccedil;e'ye&nbsp;&ccedil;evrilecektir.</em></p> <p><strong><span style="color: #008080;">Seminer Konuşmacısı:</span></strong></p> <p>Prof.Dr. Guy LABARRE (Universit&eacute; de Franche-Comt&eacute;, Besan&ccedil;on, Fransa).</p> <p><strong><span style="color: #008080;">İrtibat:</span></strong></p> <p>Prof.Dr. Erg&uuml;n LAFLI &ndash;&nbsp;<strong><a target="_blank" href="mailto:ergun.lafli@deu.edu.tr">ergun.lafli@deu.edu.tr</a></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">Tel.:</span></strong></p> <p>0232.412 10 89 veya 0539.577 07 33.</p> Tue, 10 Jul 2018 16:29:19 +03 İstanbul Comics and Art Festival 2018 http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/istanbul-comics-and-art-festival-2018/5129 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/eylul/icaf_2018.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Dream Sales Machine tarafından üçüncüsü düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival, 07 – 09 Eylül 2018 tarihleri arasında Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.<br><br><p>İstanbul Comics and Art Festival, kamusal alan yerleştirmeleri, &ccedil;izgi roman ve ill&uuml;strasyon stand ve sergileri, at&ouml;lye programları, seminerler ve sanat&ccedil;ı konuşmalarını i&ccedil;eren, şehir, &ccedil;izgi d&uuml;nyası ve farklı sanat disiplinleri &uuml;zerinden yaratıcı deneyim alanları sunan bir a&ccedil;ık hava festivali. Bu yıl "kimlik" temasıyla d&uuml;zenlenen ve kadın kimliğine &ouml;zel bir yer veren festival, kamusal alanlara da a&ccedil;ılarak Kadık&ouml;y'&uuml;n sokaklarına taşacak.</p> Mon, 09 Jul 2018 14:30:00 +03 Mardin 2018 - Koruma Güz Kampı http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/mardin-2018---koruma-guz-kampi/5115 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/eylul/mardin_korumaguzkampi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>KORU (Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme) Projesi kapsamında, 9-17 Eylül 2018 tarihleri arasında Mardin'de yapılacak olan Koruma Güz Kampı için son başvuru tarihi 9 Temmuz 2018.<br><br><p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde &uuml;niversite ve meslek y&uuml;ksekokulu mezunlarının toplumdaki değişen rol&uuml; &uuml;zerine eğilen&nbsp;G&uuml;z Kampı, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir yaklaşım olan tarihi zanaatlar ve ustalığın devamlılığını ve doğru y&ouml;ntemlerle korunmasını vurguluyor: taşınır ve taşınmaz k&uuml;lt&uuml;r mirasları &uuml;zerindeki bozulmaları anlayarak, &ouml;zg&uuml;n tasarıma ve geleneksel &uuml;retim y&ouml;ntemlerine sadık kalarak onarmayı prensip olarak benimsiyor.</p> <p>Koruma G&uuml;z Kampı, KORU (K&uuml;lt&uuml;rel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme) Projesi'nin bir par&ccedil;ası. KORU Projesi, K&uuml;lt&uuml;rel Mirası Koruma Derneği ve Edinburgh World Heritage ortaklığında, British Council K&uuml;lt&uuml;rel Koruma Fonu desteği ile d&uuml;zenleniyor.&nbsp;G&uuml;z Kampı sırasında &ouml;ğrenciler eski Mardin'de konaklayacak, kendi at&ouml;lye &ccedil;alışmalarını tamamladıktan sonra grup at&ouml;lyelerine ya da arazi gezilerine katılacaklar.&nbsp;G&uuml;z Kampı'nın tamamını başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek, ayrıca sertifika alanlar Edinburgh'da d&uuml;zenlenecek Liderlik Akademisi'ne başvurma şansı kazanacak.</p> <p>Grup at&ouml;lyeleri, uygulama at&ouml;lyeleri ve arazi gezilerinden oluşan&nbsp;Koruma G&uuml;z Kampı programı ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgi almak i&ccedil;in <a target="_blank" href="http://www.koruprojesi.org/?p=kamp&amp;id=1&amp;title=mardin-2018">tıklayınız</a>.</p> Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 +03 UTAK 2018 - Tasarım ve Umut http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/utak-2018---3-ulusal-tasarim-arastirmalari-konferansi/4550 Ezgi Can CENGİZ <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2017/ekim/utak_2018.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İlki 2014, ikincisi 2016 yıllarında düzenlenen UTAK konferans dizisinin üçüncüsü 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılacak.<br><br><p>Konferansın "Tasarım ve Umut" olarak belirlenen ana teması &ccedil;er&ccedil;evesinde, katılımcılar, araştırma, uygulama ve eğitim alanlarındaki &ccedil;alışmalarını paylaşacak.</p> <p>Tanıtım metni:</p> <p><strong>"Tasarım ve Umut</strong></p> <p>Bu konferans dizisine, T&uuml;rkiye'de tasarım alanına dair gelişmeleri izlemek, paylaşmak, tanışmak, kaynaşmak ve alanımızdaki yeniliklere hep birlikte olumlu y&ouml;n vermek umuduyla başladık. Tasarım camiası olarak, uygulamacısıyla, araştırmacısıyla, eğitimcisiyle ve &ouml;ğrencisiyle, taraflar değil, b&uuml;t&uuml;n olduğumuzu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. Tasarımın birleştirici ve yapıcı g&uuml;c&uuml;yle geleceğe y&ouml;nelik olumlu gelişmeleri birlikte kurgulamak ve şekillendirmek bizlerin sorumluluğu ve g&ouml;revidir. Bu da &ouml;ncelikle hayal etmeyi ve yapıcı &ouml;nermeler ortaya koyarak bunları hayata ge&ccedil;irmeyi gerektirir.</p> <p>Hepimiz geleceğe y&ouml;nelik daha iyi bir d&uuml;nya hayal ederek tasarlıyoruz. Ancak son yıllarda ger&ccedil;ekleşen kimi k&uuml;resel ve yerel olayların toplumsal ve bireysel &ouml;l&ccedil;ekte g&uuml;vensizlik ve kaygı uyandırdığını g&ouml;r&uuml;yor ve deneyimliyoruz. Yaşanan olumsuzlukları olumluya &ccedil;evirmek i&ccedil;in, insan ve insan yapımı &ccedil;evre arasındaki ilişkiyi kuran en temel unsur olan 'tasarım', hayatımızı, toplumu ve bireyler arası ilişkileri bi&ccedil;imlendirerek değişime &ouml;n ayak olmalıdır. Değişim i&ccedil;in ise &ouml;nce 'umut' etmek sonra tasarlamak gerekir.</p> <p>Umut, her kesimden bireyin i&ccedil; d&uuml;nyasındaki beklentilerini dış d&uuml;nyasındaki eylemleriyle buluşturduğu, bu anlamda yaşamını kendi &ouml;l&ccedil;&uuml;tlerinde ve beklentileri doğrultusunda iyileştirmek i&ccedil;in itici g&uuml;&ccedil; olarak hissettiği ve kullandığı, psikoloji ve psikoterapi alanlarında da yer bulan ve psikolojik işlevselliği olan bir olgudur. Umudun toplumsal &ouml;l&ccedil;ekte, bireysel duygu durumundan &ouml;te, toplumsal oluşlar ve eylemler bağlamında işlevselliği ve yaratıcı itkisi vardır. Dolayısıyla, umut olgusu toplum &ouml;l&ccedil;eğinde ve sosyolojik bağlamda bilimsel ve akademik olarak daha geniş yer bulmalıdır.</p> <p>Bu bağlamda tasarım ve umut ekseninde konferansta aşağıdaki soruları irdelemeyi hedefliyoruz:</p> <p>Tasarım, yaratıcılık, yenilik&ccedil;ilik ve toplumsal &ouml;l&ccedil;ek kesitinde umut nasıl bir işlevselliğe sahiptir, nelere y&ouml;n verebilir?<br />Toplumsal esenlik ve bireysel iyi oluş bağlamlarında ve tasarım kesitinde umut kavramının nasıl bir rol&uuml; vardır?<br />Mesleki ve akademik bağlamda tasarım alanının geleceği i&ccedil;in umut ne ifade etmektedir?"</p> <p><strong>&Ouml;nemli Tarihler</strong><br />Bildiri ve poster sunumu &ouml;zetlerinin teslimi: 3 Kasım 2017<br />Bildiri ve poster sunumu &ouml;zetleri i&ccedil;in &ouml;n değerlendirmelerin a&ccedil;ıklanması: 24 Kasım 2017<br />&Ccedil;alıştay &ouml;nerisi teslimi: 5 Şubat 2018<br />Tam metinli bildiri, vaka &ccedil;alışması ve poster sunumları i&ccedil;in teslim tarihi: 12 Şubat 2018<br />Hakem değerlendirmelerinin a&ccedil;ıklanması: 16 Mart 2018<br />&Ccedil;alıştay &ouml;nerisi değerlendirmelerinin a&ccedil;ıklanması: 16 Mart 2018<br />Poster sunumları i&ccedil;in basılı kopya teslimi: 31 Ağustos 2018</p> <p><strong>Kayıtlar:</strong> 18 Temmuz 2018 &ndash; 29 Ağustos 2018<br /><strong>Ge&ccedil; Kayıtlar:</strong> 29 Ağustos 2018 &ndash; 12 Eyl&uuml;l 2018 (12:00'ye kadar)</p> <p>&Ccedil;alıştaylarda yer almak i&ccedil;in katılımcıların konferansa kayıt yaptırmaları gerekiyor.</p> <p>Konferans ile ilgili detaylı bilgiye <a href="http://utak.id.metu.edu.tr/">http://utak.id.metu.edu.tr/</a>&nbsp;adresinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı <a target="_blank" href="mailto:utak@metu.edu.tr">utak@metu.edu.tr</a> adresinden ilgililere iletebilirsiniz.</p> Thu, 05 Oct 2017 11:52:00 +03 3. Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/ulusal-tasarim-gunleri-sempozyumu-2018/5113 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/eylul/utg.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>29 - 30 Eylül 2018 tarihlerinde Trabzon’da üçüncüsü düzenlenecek olan, tasarım ve bellek temalı Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu’na bildiri özeti göndermek için son tarih 6 Ağustos 2018.<br><br><p>Sempozyumun tanıtım metninden:</p> <blockquote> <p>Bellek, var oluşundan beri birey i&ccedil;in &ouml;nemli bir olgu (fenomen) olmuştur, zira tarih bellekten, bellek ise tarihten beslenir. Ge&ccedil;mişe dair t&uuml;m izler bireyin ve h<span>atta toplumun belleğinde</span><span>&nbsp;kendine yer bulabilir.&nbsp;&ldquo;Tarih&rdquo; kavramına zıt olarak &ldquo;bellek&rdquo; bireyleri bug&uuml;ne bağlar, hatırlama ve unutma olgularına a&ccedil;ıktır, bug&uuml;n&uuml;n ger&ccedil;eklerine yansır.&nbsp;<br /><br /></span>Bireylerin bir mekan i&ccedil;inde&nbsp;yaşadıkları deneyimler, bireyin belleğini oluşturur. Mekanı &ldquo;yer&rdquo; yapan her şey,&nbsp;bu deneyimlerin oluşmasına katkıda bulunur. Bu deneyimler, kent dokusundan tek bir objeye hatta bazen bir duyuya kadar farklı&nbsp;&ouml;l&ccedil;eklerde var olabilir. &Ouml;yleyse doğanın bileşenleri gibi bireyin &ccedil;evresinde&nbsp;yer alan t&uuml;m tasarım &ouml;ğeleri de deneyimlerin ve buna bağlı olarak belleğin şekillenmesinde rol oynar.<br /><br />Bu nedenle tasarım ve bellek olarak belirlenen sempozyum teması&nbsp;&ccedil;er&ccedil;evesinde konuya farklı uzmanlıklardan faydalanarak tasarım alanında yeni bir d&uuml;ş&uuml;nsel&nbsp;boyut kazandırmak ve farklı &ouml;l&ccedil;eklerde &ccedil;alışan uzmanların konuya&nbsp;yaklaşımlarının bir arada değerlendirilebileceği bir platform oluşturmak ama&ccedil;lanmıştır.</p> </blockquote> <p><strong>Sempozyum Takvimi</strong></p> <p>Bildiri &Ouml;zeti Son G&ouml;nderim Tarihi: 6 Ağustos 2018<br />Kabul Edilen &Ouml;zetlerin İlan Tarihi: 20 Ağustos 2018<br />Bildiri Tam Metni Son G&ouml;nderim Tarihi: 17 Eyl&uuml;l 2018<br />Kongre Tarihi: 29 - 30 Eyl&uuml;l 2018</p> <p>Sempozyum hakkında detaylı bilgi i&ccedil;in <a target="_blank" href="http://www.ulusaltasarimgunleri.com">Ulusal Tasarım G&uuml;nleri web sitesi</a>ni ziyaret edebilirsiniz.</p> Wed, 20 Jun 2018 08:30:00 +03