+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

DOCOMOMO 2018: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV

8 Mart 2018, 10:56
  defa okundu.

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları" konulu etkinlikler dizisinin on dördüncüsü, 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak. Yapı tanıtım formlarının teslimi için son gün 2 Nisan 2018, Pazartesi.

DOCOMOMO 2018: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV

Hakkında

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm'e çekmek ve "modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak" amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye'deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmıştır.

Üniversitelerin, Mimarlar Odası'nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözlenmektedir. Varolan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışması, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacaktır.

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları" başlıklı Poster Sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedeflemiştir. Bu etkinliğin ikincisi, 2005 yılında İzmir Mimarlar Odası'nın desteğiyle Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde, üçüncüsü 2007 yılında Erciyes Üniversitesi'nde, dördüncüsü 2008 yılında Uludağ Üniversitesi'nde, beşincisi 2009 yılında Dicle Üniversitesi'nde, altıncısı 2010 yılında Anadolu Üniversitesi'nde, yedincisi 2011 yılında Mersin Üniversitesi'nde, sekizincisi 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde, dokuzuncusu 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde, onuncusu 2014 yılında Atatürk Üniversitesi'nde, onbirincisi 2015 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde, onikincisi 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, onüçüncüsü 2017 yılında Balıkesir Üniversitesi"nde gerçekleşmiştir.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır. Düzenlenen bu toplantılarda sunulan ürünlerden seçilenlerin, mimarlık okulları ve Mimarlar Odası Şubeleri başta olmak üzere, çeşitli kurumlarda sergilenmesi ve katılan tüm ürünlerin de bir katalog ve CD hazırlanarak derlenmesi planlanmaktadır.

Çağrı

Toplantıya katkıda bulunmak isteyenlerin; 1920′ler ile 1970′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yerleşim tanıtım formlarını en geç 2 Nisan 2018, Pazartesi tarihinde iletmeleri beklenmektedir. Yapı tanıtım formuna web sitesinden ulaşılabilmektedir. Başvurunun kabul edilmesinin ardından önerilen örnekleri görsel ve yazılı belgelerle tanıtan ve yorumlayan poster sunuşları ile özet kitabında yer alacak özet metinler hazırlanacaktır.

Sunulacak yapıyı / yapı grubunu / yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır.
Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Katılım Koşulları

 • Başvurular en geç 2 Nisan 2018, Pazartesi gece yarısına kadar yapılmalıdır.
 • Başvuru dokümanları etkinlik e-posta adresine iletilecektir.
 • Başvuru; sunulacak çalışma ile ilgili ulaşılabilen bilgiler ilgili web sitesinden ulaşılabilen "Yapı/Yerleşim Tanıtım Formu"nun doldurulması ile tamamlanacaktır. Forma bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış  tiff  dosyası) eklenmelidir.
 • Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir.
 • Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı ve yerleşimlerin dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca bugüne kadar DOCOMOMO poster sunuşlarında yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yapı gruplarına ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.

 

 • Katılımcıların başvurularının kabul edildiği 9 Nisan 2018, Pazartesi tarihine kadar kendilerine iletilecektir.
 • Katılımcıların kabul edilen her konu için basılacak kitapçıkta yer alacak özetlerinin son halini 16 Nisan 2018, Pazartesi tarihine kadar [email protected] adreslerine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir
 • Katılımcıların kabul edilen her konu için etkinlik boyunca sergilenecek bir poster hazırlamaları ve posteri 24 Nisan 2018, Salı mesai bitimine kadar [email protected] adresine posta ile iletmeleri gerekmektedir.
 • Katılımcıların etkinlikte, önerdikleri yapı/yerleşimden birini tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş yapmaları beklenmektedir.
 • Sözlü sunuş yapan katılımcılara katılım sertifikası verilecek ve çalışmaları etkinlik programı ile özet kitapçığında yer alacaktır
 • Çalışmalar ile ilgili bilgili form ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Kurullar

Bilim Kurulu

T. Elvan ALTAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Ankara Temsilcisi
Ebru OMAY POLAT, Yıldız Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Eş-Başkanı
Yıldız SALMAN, Istanbul Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Eş-Başkanı
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Abdullah Gül Üniversitesi, DOCOMOMO Sekreteri

Düzenleme Kurulu

T. Elvan ALTAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Ankara Temsilcisi
Ebru OMAY POLAT, Yıldız Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Eş-Başkanı
Yıldız SALMAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Eş-Başkanı
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Abdullah Gül Üniversitesi, DOCOMOMO Sekreteri
Ferhan BOSTANCI, Zonguldak İl Özel İdaresi
Gülsüm YILMAZ, Zonguldak Belediyesi
Ömer YILMAZ, Kivi

Sergi ve Etkinlikler Kurulu

Ece BAKİOĞLU, TTK
Kıvanç BAŞAK, Kivi
Çağlar BAYIK, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gülhan ÇETİN, Zonguldak İl Kültür Müdürlüğü
Şerare TORTU, Zonguldak Belediyesi
Arda YILMAZ, Zonguldak İl Özel İdaresi

Takvim

 • Yapı tanıtım formlarının teslimi için son gün: 2 Nisan 2018, Pazartesi
 • Kabul edilen yapı tanıtım formlarının duyurulması: 9 Nisan 2018, Pazartesi
 • Kabul edilen posterlerin özetlerinin gönderilmesi için son gün: 16 Nisan 2018, Pazartesi
 • Kabul edilen posterlerin gönderilmesi için son gün: 24 Nisan 2018, Salı
 • Etkinlik tarihi: 27-29 Nisan 2018
Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
ETKİNLİK BİTTİ
Künye
Başlangıç: 27 Nisan 2018
Bitiş: 29 Nisan 2018
Kent: Zonguldak
Yaklaşan Bugün
İlgili Etkinlikler