+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim / Dönüşüm / Özgünlük

8 Mart 2018, 09:35
  defa okundu.

Uluslararası Lions Klüpleri tarafından organize edilen "Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim / Dönüşüm / Özgünlük", 21 - 23 Haziran 2018 tarihleri arasında, Eskişehir'de yapılacak.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim / Dönüşüm / Özgünlük

Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinden tüm katılımcılara açık olan sempozyuma katılım ücretsizdir.

Etkinliğin tanıtım metni:

21. yüzyılda hızla artan nüfus, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler, insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin artması, doğal kaynakların hızla tükenmesi, kentleşme konusunda doğal ve fiziksel çevre bağlamının dünya gündeminin ilk sırasına yerleşmesine neden olmuştur. Çevreye duyarlılığın giderek artması sonucunda sürdürülebilirlik, ekoloji, yeniden kullanım, gibi söylemler tartışılmaya başlanmış, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının gündeme getirilmesinden, kentsel/endüstriyel katı ve tehlikeli atık yönetimi, doğa dostu ürünler/teknolojiler ve geri dönüşüm yoluyla üretilen malzemelerin çevriminin sağlanmasına kadar değişen geniş bir yelpazede çözümler üretilmeye başlanmıştır. Kentleşme ile ilgili konularda doğal ve fiziksel çevreye vurgunun artması, yönetim, tasarım ve teknoloji alanlarında büyük bir söylemsel DEĞİŞİM ve kırılmanın işareti olarak görülebilir.

Diğer taraftan son yıllarda, ülkemizde afet olgusu çerçevesinde ele alınan kentsel dönüşüm uygulamalarının sağlıklı ve yaşanabilir kentler oluşturma hedefiyle gerçekleştirilmekte olduğu vurgulanmakta, kentsel dönüşüm konusu hem yönetmelikler hem de uygulamalar bağlamında gündemde tutulmaktadır. Buna karşın, kent ve çevre sorunları her geçen gün çeşitlenmekte ve derinleşmekte, küresel ölçekte bir çevre afetine doğru yol alınmaktadır. Ülkemiz kentlerinin de bu durumdan etkileneceği kaçınılmazdır ve bu nedenle, kentsel DÖNÜŞÜM kavramının alternatif doğal ve fiziksel çevre boyutuyla tartışılması gerekmektedir.

Yönetim, tasarım ve teknoloji alanlarındaki olumlu değişim ve dönüşüme rağmen; kentsel sorunlar nedeniyle oluşan tahribat, doğal ve fiziksel çevrenin ÖZGÜNLÜK niteliğini de etkilemektedir. Sempozyumun temasını oluşturan kavramlar arasındaki gerilim, ilk bakışta, değişim ve dönüşüm kavramlarının özgünlük üzerinde, şiddet ve tahribat oluşturan bir eylem biçimi olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Değişim/dönüşüm/özgünlük kavramlarının çeşitli disiplinlerdeki yaklaşımlarla birlikte ele alınarak incelenmesi, küresel çevre krizi konusunda kapsamlı bir farkındalık oluşturulması konusunda dikkate değer bir rol oynayacaktır. Bu amaçla düzenlenen Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, mimarlık, kentsel tasarım ve planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden tüm katılımcılara açıktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

  • Mart 2018 Duyuru
  • 9 Nisan 2018 Genişletilmiş Özet (500 sözcük)
  • 30 Nisan 2018 Özet Değerlendirme Sonuç Bildirimi
  • 9 Nisan 2018 Atölye-Sergi Yapmak Üzere Başvuru Tarihi
  • 23 Haziran 2018 Tam Metin Teslim
  • 3 Eylül 2018 Tam Metin Değerlendirme Sonuç Bildirimi
  • 1 Ekim 2018 Düzeltilmiş Bildiri Tam Metin Teslimi


Sempozyuma katılmak için tıklayınız >>

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!

ETKİNLİK BİTTİ
Künye
Başlangıç: 21 Haziran 2018
Bitiş: 23 Haziran 2018
Kent: Eskişehir
Yaklaşan Bugün
İlgili Etkinlikler