+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II

17 Nisan 2017, 07:44
  defa okundu.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin düzenlediği Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu'nun ikincisi 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yapılacak.

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II

Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği Sempozyumu, araştırmacıları kentlerin geleceğini mimari tasarım araştırmaları üzerinden sorgulamaya çağırıyor.

ANA TEMA

Mimari tasarım araştırmaları eğitim ve uygulama alanlarında mimari ve kentsel değişimdeki yansımaları ile kentlerin geleceklerine etki etmektedir. Mimari tasarım süreçleri aynı zamanda içinde bulundukları doğal, yapay ve sosyal çevreler ile etkileşim içindedir. Bu etkileşim sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik etkilerle daha da karmaşık kentsel olanaklar oluşturmakta ve aynı zamanda sorunlara neden olmaktadır. Binalar diğer kentsel bileşenlerle karşılaştırıldığında kentlerin değişiminde çok önemli etkilerde bulunmaktadır.

Mimari tasarım araştırmaları bina tasarımı eylemi çerçevesinde; kentsel tasarım, kent planlama, teknoloji ile bağlantılı mühendislik disiplinleri ve insan bilimleri ile disiplinlerarası çalışmaları ve yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Bütünleşik tasarım ve bütünleşik mimari tasarım araştırmaları günümüzde giderek daha önem kazanmış ve özellikle sürdürülebilir gelişme, koruma, kentsel gelişme çalışmalarında gerekliliği tartışılmaz hale gelmiştir.

MİTA 2018 Sempozyumu bütünleşik mimari tasarım araştırmaları ile kentsel çevrelerin sürdürülebilir olması ve geleceğinin korunması temel amacı çerçevesinde aşağıdaki alt temalara odaklanacaktır.

ALT TEMALAR

 • Bütünleşik mimari tasarım araştırmaları ve kentlerin geleceği,
 • Sürdürülebilir kentsel çevre - ekoloji ve mimari tasarım araştırmaları,
 • Kentsel konut / Kentsel dönüşüm ve mimari tasarım araştırmaları,
 • Bütünleşik mimari tasarım araştırmalarının kent planlama ve tasarımı ile etkileşimi,
 • Mimari tasarım stüdyolarında ve mimarlık eğitiminde kentler ve mimari tasarım araştırmaları,
 • Kentlerin sosyo-ekonomik gelişim ve değişiminin mimarlıkla ilişkileri,
 • Mimarlıkta küresel-yerel diyalektiği ve kent imajına etkileri,
 • Kentsel mimari çevrelerde kültür-mekan araştırmaları.


ÖNEMLİ TARİHLER

 • Birinci Duyuru: 5 Nisan 2017
 • İkinci Duyuru: 5 Mayıs 2017
 • Özet (400-500 sözcük): 30 Haziran 2017
 • Özet Değerlendirme Sonuç Bildirimi: 17 Temmuz 2017
 • Konferans Katılım Erken Ödeme: 14 Ağustos 2017
 • Atölye Yapmak Üzere Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2017
 • Tam Metin Teslim: 19 Aralık 2017
 • Tam Metin Değerlendirme Sonuç Bildirimi: 16 Ocak 2018
 • Düzeltilmiş Bildiri Tam Metin Teslimi: 20 Şubat 2018
 • Konferans Katılım Ödeme: 20 Şubat 2018
 • Öğrenci Projeleri Teslimi: 5 Mart 2018
 • Atölyeler: 25-26 Nisan 2018
 • Sempozyum: 26-27 Nisan 2018


ATÖLYELER

Mimarlıkta Tasarım Araştırmaları Sempozyumu II kapsamında düzenlenecek atölyeler için katılımcıların öneri sunmaları beklenmektedir. Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği teması ile ilişkilendirilmesi beklenen atölyelerin, sempozyumda sergilenebilecek ve tartışılabilecek çıktılar oluşturması hedeflenmektedir.

25-26 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek atölyeler için öneride bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bilgileri içeren dokümanı 14 Ağustos 2017 tarihine kadar sempozyum sekretaryasına ([email protected]) iletmeleri gerekmektedir.

 • Başlık
 • Özet (konu, amaç, yöntem/program, olası çıktılar)
 • Katılımcı sayısı
 • Atölye yürütütücü/yürütücülerinin kısa özgeçmişleri


SERGİLER

Atölye Çalışmaları Sergisi: Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan atölyelerin ürünlerinin sergileri.

Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlere Katkısı Öğrenci Projeleri Sergisi: Mimari tasarım araştırmalarının kentlerin geleceğini nasıl etkileyeceği üzerine sözü olan mimari tasarım stüdyosu ürünleri konusunda yapılacak olan başvuran projelerin sergisi. 2016-2017 Bahar ve 2017-2018 Güz Dönemi projelerine ait A1 boyutunda tekrar düzenlenmiş, 1 veya 2 adet dijital formatta pafta teslim edilecektir. Seçilen çalışmalara ödül verilecektir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!

ETKİNLİK BİTTİ
Künye
Başlangıç: 26 Nisan 2018 09:00
Bitiş: 27 Nisan 2018 17:00
Kent: İstanbul
Yaklaşan Bugün
İlgili Etkinlikler